Religion

Foreldre reagerer på konfirmasjonsundervisning om abort: – Hårreisende metode

DEN NORSKE KIRKE: Foreldre i harnisk etter konfirmasjonsundervisning av abort, skriver Stavanger Aftenblad. Nå vil biskopen i Stavanger sørge for at saken blir fulgt opp.

– Jeg synes metoden er hårreisende. 14-åringer er ikke modne nok til å reflektere rundt disse spørsmålene på denne måten. Og abort er en privatsak, ingen skal måtte stå til ansvar for sine valg på denne måten. Konfirmantlederen har gitt de unge veldig dårlig samvittighet.

Det sier en av mødrene til konfirmantene i Nærbø kirke i Hå i Rogaland til Stavanger Aftenblad, som først omtalte saken.

14-åringer på Nærbø i Hå ble for to uker siden utfordret i abortspørsmålet under konfirmantundervisningen. For flere konfirmanter var undervisningen så opprivende at menigheten i etterkant kalte inn konfirmantforeldrene til møte. Møtet fant sted på tirsdag, skriver avisen.

– Det blir veldig sterkt

Ifølge Aftenbladet skal den omstridte undervisningen ha foregått slik:

Først spurte konfirmantlederen 14-åringene om de ville anbefalt abort av et foster med flere alvorlige diagnoser, eller ikke. Flere konfirmanter rakk opp hånden. Deretter trillet en ungdom i rullestol inn i lokalet. Vedkommende hadde flere av diagnosene som nettopp var nevnt.

Moren som avisen har snakket med reagerer sterkt på framgangsmåten.

– Konfirmantlederen gjør det klart for dem at det er denne ungdommen de ville tatt bort. Det blir veldig sterkt. De sitter igjen med følelsen av at de har sagt at vedkommende ikke har livets rett, sier hun, som påpeker at flere av de unge også kjenner rullestolbrukeren.

– Lite tjenlige metoder

Biskop Anne Lise Ådnøy sier til Aftenbladet at hun forstår at konfirmanter og foreldre reagerte på virkemiddelbruken.

– Jeg tenker at det er brukt lite tjenlige metoder her, sier biskopen i Stavanger bispedømme.

Ådnøy opplyser at hun vil sørge for at saken blir fulgt opp lokalt, og hun vil be om å bli orientert.

Hun sier at undervisningsopplegget i Nærbø menighet blant annet har hatt som mål å peke på at mennesker med funksjonshemning har fullverdige liv.

STAVANGER 08.03.2019: Min tro. Anne Lise Ådnøy er ny biskop i Stavanger bispedømme. Foto: Marie von Krogh

– Tar tilbakemeldingene på alvor

Sokneprest i Nærbø kyrkje, Vidar Søyland Pettersen, var ikke til stede da de omdiskuterte virkemidlene ble tatt i bruk i konfirmasjonsundervisningen for to uker siden. Som sokneprest er han imidlertid ansvarlig for undervisningen, og tirsdag deltok han på foreldremøtet i kirken.

– Vi tar tilbakemeldingene fra foreldrene på alvor, sier han til Vårt Land.

Pettersen påpeker at utgangspunktet for undervisningen var å diskutere en case, noe som i dette tilfellet handlet om abort. Ønsket deres var å legge til rette for en åpen diskusjon der konfirmantene skulle få muligheten til å komme til orde med egne synspunkter.

– Etter at diskusjonen var avsluttet skulle hun som satt i rullestol komme inn. Tanken var å vise at casen ikke bare er teori, men gjelder en konkret person, sier Pettersen.

– Ble det med virkemidlene lagt føringer på hva konfirmantene burde mene i abortspørsmålet?

– Intensjonen var som sagt å skape en åpen debatt om casen med konfirmantene. Når det er sagt, så har kirken også et ønske om å holde fram menneskeverdet. Vi er ikke nøytrale, men ønsker å stå for noe. Samtidig ønsker vi å skape rom for å tro forskjellig og tenke annerledes, sier han.

Skal evaluere undervisningsopplegget

Pettersen forteller at kirken også tidligere år har hatt et tilsvarende undervisningsopplegg, noe de har fått gode tilbakemeldinger på.

– Når vi nå får negative reaksjoner har vi ønsket å sette oss ned med foreldrene og lytte til tilbakemeldingene, noe vi gjorde på foreldremøtet. Før neste år vil vi se på opplegget på ny og tenke over metoder og innhold.

Ifølge Pettersen var det tolv foreldre til stede på tirsdagens møte. Kirken har fått tre skriftlige klager på virkemidlene i undervisningen.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion