Den norske kirke

Dette sier bispekandidatene om Den norske kirkes utfordringer

BISKOP: Hva er det viktigste utfordringene i Den norske kirke fremover? Slik svarer de fem nominerte til å bli ny biskop i Borg bispedømme.

Atle Sommerfeldt går av i november, fem navn er nå nominert til å ta over hans plass som biskop i Borg.

To kvinner og tre menn er nominert: domprost Kari Mangrud Alvsvåg, personal- og lederutviklingssjef Ole Martin Grevstad, prost Kåre Rune Hauge, professor Harald Hegstad og prost Kristine Sandmæl.

Vi har stilt de fem nominerte de samme fem spørsmålene:

 • Hva er din reaksjon på nominasjonen?
 • Hvorfor vil du bli biskop?
 • Hva er de viktigste utfordringene for Den norske kirke?
 • Hvordan vil du ta tak i utfordringene?
 • Hvordan vil du markere deg i offentligheten som biskop?
SPENT: Prost Kari Mangrud Alvsvåg håper mange brudepar melder sin interesse for «drop-in»-vielsene i Sarpsborg kirke 8. september. – Om man ønsker å gjøre det sammen med andre, kan vi ha opp mot åtte vielser i en felles seremoni, forteller hun entusiastisk.

Alvsvåg: – Må gjøre oss relevante for unge

Først ut er Kari Mangrud Alvsvåg (51), som det siste året har vært domprost i Fredrikstad. Hun var i åtte år prost i Søndre Borgesyssel prosti, og har tidligere hun jobbet som lektor i videregående skole og som sjømannsprest i Dubai.

Hva er din reaksjon på nominasjonen?

– Det er en stor ære og tillitserklæring. Det er sterkt, jeg er litt skjelven akkurat nå, sier Alvsvåg til Vårt Land.

Hvorfor vil du bli biskop?

– Jeg vil være med å sette retning for fremtidens kirke. Biskopen må våge å ta ordet, og si noe om rettferdighet for både mennesker, dyr og natur. Det har vi en stor oppgave fremover, i tillegg til basisoppgaven som kirke.

– Hva er de viktigste utfordringene for Den norske kirke? Og hvordan vil du ta tak i dem?

– Det er mange. Én stor utfordring er å være med å bidra til rettferdighet. Vi ser tendenser til større klasseforskjeller og voksende utenforskap. Dette er oppdrag for kirkens diakonale tjenester. Vi må også jobbe godt med å gjøre oss relevante for dagens unge. Vi ser fallende dåpstall, og vi må bli flinkere til å kommunisere hva kirken kan bety i livet.

– Hvordan vil du markere deg i offentligheten som biskop?

Som regional kirkeleder har jeg fått gode muligheter til å ha en stemme i det offentlige rom, for eksempel rundt flyktningkrisen i 2015. Jeg er også opptatt av å heve røsten i lokalsamfunnet, og har blant annet drevet aktivt dialogarbeid for å være med på å skape et fredelig lokalsamfunn og forebygge fordommer.

Hegstad: – Den norske kirke må finne sin identitet

Harald Hegstad (61) har siden 2001 vært professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole, der han utdanner prester, diakoner og kateketer. Tidligere har han blant annet vært leder av Oslo bispedømmeråd, nestleder i Kirkerådet og har vært med i en rekke kirkelige utvalg.

Hva er din reaksjon på nominasjonen?

– Det er hyggelig å bli nominert og jeg takker bispedømmerådet for tilliten. Det skal bli spennende å se hva som blir utfallet av denne runden. Det er fire andre gode kandidater som også er nominert, så det er ikke noe som er opplagt.

– Hvorfor vil du bli biskop?

– Den norske kirke er inne i en spennende tid og jeg har lyst til å bidra i det. Det har jeg gjort på andre måter tidligere. Bisperollen gir en mulighet for å være med i en prosess, både når det gjelder å utforme bisperollen i en ny tid, samt utvikle menigheter og kirkeliv. Borg bispedømme er jo også et spennende bispedømme med mange forskjellige menigheter.

– Hva er de viktigste utfordringene for Den norske kirke?

– Den norske kirke må finne sin identitet på nytt i en tid hvor en ikke lenger er statskirke og hvor vi ser synkende medlemstall. Å fortsette å være en synlig aktør i samfunnet betyr noe for mennesker. Å få fram kirkens budskap og være en diakonal kraft, det tror jeg blir viktig framover.

– Hvordan vil du ta tak i utfordringene?

– Jeg vil i tilfelle gjøre det som biskop i møte med både kirkelige medarbeidere, menigheter og også medlemmene og lokalsamfunnene i bispedømmet. Jeg ser på en biskops rolle først og fremst som det å veilede, inspirere, forkynne, motivere og peke ut en retning – ja, rett og slett være en hyrde.

– Hvordan vil du markere deg i offentligheten som biskop?

– Jeg vil markere meg offensivt. En av bisperollens største verdier er nettopp at den er så offentlig. Det er noe kirken og de som sitter i disse posisjonene må utnytte også. Som biskop kan man ikke bare forsvinne inn på bispekontoret. Jeg har også mye erfaring fra media tidligere, og det vil jeg videreføre.

Hauge: – En biskop setter dagsorden

Kåre Rune Hauge (63) er prost i Østre Borgesyssel prosti. Han har tidligere vært sogneprest i Høybråten, Fossum og Stovner i Oslo, samt generalsekretær i Laget.

– Hva er din reaksjon på nominasjonen?

– Først og fremst er det en stor ære å bli vist tillit og bli nominert. Det er et godt bispedømme å være prest og prost i. Å bli nominert til biskop her er fint.

– Hvorfor vil du bli biskop?

– Jeg har bred og lang ledererfaring fra ulike sammenhenger. Fra organisasjonsliv og prestetjeneste i Oslo og nå som prost. Jeg kjenner at jeg kan få brukt all erfaringen inn i en eventuell bispestilling.

– Hva er de viktigste utfordringene for Den norske kirke?

– Flere store. Vi er et mer mangfoldig samfunn og sekulært samfunn enn tidligere. Vi må finne vår plass som folkekirke. Vi har en utfordring med å nå yngre generasjoner. Vi må skape et gudstjenestetilbud og fellesskapstilbud som møter dem.

– Hvordan vil du ta tak i utfordringene?

– Det viktigste arbeidet skjer lokalt. Men som biskop er en med å sette dagsorden. For meg handler det om å stille spørsmål og drive fram gode prosesser.

– Hvordan vil du markere deg i offentligheten som biskop?

– En biskop skal være i offentligheten, og jeg må eventuelt finne min plass der. Men det handler ikke minst om å være en døråpner for lokalt menighetsliv, ved å løfte fram og synliggjøre det.

Kristine Sandmæl overtar prostejobben i Lofoten etter Ann-Helen Fjeldstad Jusnes – som nå er biskop i Nord-Hålogaland.

Sandmæl: – Dåpstall er en viktig utfordring

Kristine Sandmæl (51) er prost i Lofoten prosti, leder av Mellomkirkelig råd og leder i LHBT-utvalget i Den norske kirke.

Hva er din reaksjon på nominasjonen?

– Jeg er ydmyk og takknemlig, svarer Sandmæl.

– Hvorfor vil du bli biskop?

– Først og fremst fordi kirken kaller og ønsker meg, og så mener jeg at jeg kan gjøre en anstendig jobb og utføre en forskjell i Kirke-Norge.

– Hva er de viktigste utfordringene for Den norske kirke?

– En av de viktigste utfordringene er dåpstall. Vi ser at dåpstallene synker, ikke bare generelt, men vi ser at også kirkemedlemmer velger å ikke døpe sine barn.

– Hvordan vil du ta tak i utfordringene?

– Vi må øke tilgjengeligheten for dåp og framsnakke om dåp. Informasjon og kunnskap er ofte gode hjelpemidler i enhver utfordrende situasjon. Vi må gjøre oss tilgjengelige for dåp, være lydhøre for hvorfor folk eventuelt ikke velger dåp og hva vi kan gjøre for å imøtekomme behovene.

– Hvordan vil du markere deg i offentligheten som biskop?

– Det er viktig å være synlig og være til stede der folk er. Jeg ønsker å delta i samfunnsdebatten, både i media og på lokalt plan. Sosiale medier er selvfølgelig også et redskap som per nå et sted man kan møte folk der de er.

Ole Martin Grevstad.

Grevstad: – Vil kjempe for kirkens agenda

Ole Martin Grevstad (51) er utdannet teolog og har en master fra BI. Han har jobbet i nærings- og organisasjonslivet hele yrkeslivet, nå som personal- og lederutviklingssjef i Kongsberg Maritime i Hjørungavåg på Sunnmøre. Han sitter også i Kirkemøtet fra Møre bispedømmeråd.

– Hva er din reaksjon på nominasjonen?

– En blanding av ærefrykt ydmykhet og stor motivasjon.

– Hvorfor vil du bli biskop?

– Fordi jeg er dypt forankret i evangeliet, selv om jeg ikke har jobbet som prest, er jeg utdannet prest. Det vil være svært meningsfullt for meg å bli biskop.

– Hva er de viktigste utfordringene for Den norske kirke?

– Å bevare kirken som en levende kraft i folket er hovedutfordringen. Vi sørge for å bevare dåpens plass og hegne om det som samler oss som kirke. Det er viktig at vi holder oss relevante for folk flest.

– Hvordan vil du ta tak i utfordringene?

– Jeg skal gå ydmykt inn den rollen og finne veikartet sammen med kolleger og frivillige. Vi må finne ut av hvor vi står på kartet før vi velger vei.

– Hvordan vil du markere deg i offentligheten som biskop?

– Jeg vil kjempe for kirkens agenda, de svake i samfunnet og inkludering. Jeg vil også ha en tydelig stemme i klimakampen.

---

Veien til en ny biskop

 • Frist for bispedømmerådets nominasjon av inntil fem personer, er torsdag 4. november. Nominasjonen blir offentliggjort kort tid etter.
 • Fristen for supplerende nominasjon settes til fredag 19. november.
 • Det planlegges en offentlig presentasjon av de nominerte kandidatene i uke 47 (25. november). Denne blir sendt direkte.
 • Fristen for den rådgivende avstemmingen settes til 17. desember, og resultatet ventes mandag 20. desember.
 • Fristen for uttalelsene fra biskoper og bispedømmerådet settes til 14. januar.
 • Kirkerådet tilsetter ny biskop i sitt møte i Fredrikstad 10.-11. februar 2022.
 • Les mer om nominasjon ved tilsetting av biskoper her.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Hans-Olav Rise

Hans-Olav Rise

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Den norske kirke