Religion

Mikael Bruun går til Delk: Oppfordrer flere til å gjøre det samme

NY JOBB: Mikael Bruun sluttet som prest i Den norske kirke etter kvinneprestmotstand. Nå har han fått ny prestejobb i Delk, som han omtaler som «et godt og trygt luthersk kirkesamfunn».

I en melding publisert på egne nettsider skriver Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (Delk) at Mikael Bruun er tilsatt som prest hos dem.

– Delk ivaretar mye av det beste av norsk kristenhet, med gudstjenester og det sakramentale, samtidig som de ser viktigheten av lekfolket, sier Bruun til Vårt Land.

Bruun opplyser om at han har fått en fast deltidsstilling i Kristiansand menighet. Jobben starter 1. januar 2022. Han skal også i en kortere periode betjene menigheten i Bergen. Til sammen utgjør stillingen rundt 50 prosent.

Det var avisen Dagen som omtalte nyansettelsen først.

– Det å gå inn i en kirke uten et slikt konfliktspørsmål, er fint

Mikael Bruun sluttet som prest 13. oktober, etter at han og biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin sendte ut en felles uttalelse om at arbeidsforholdet avsluttes på frivillig grunnlag.

Det har lenge stormet rundt Bruun. Han ble ansatt som sokneprest i Stedje og Fjærland i august 2019. Presten kom i søkelyset sommeren 2020, da han stod frem som én av prestene som ikke ønsker å delta i liturgisk fellesskap med kvinnelige prester.

– Jeg har sett meg om etter et annet sted å jobbe etter jeg sluttet i Den norske kirke. Jeg og min kone kom til at Delk er et godt kirkesamfunn, som har ønsket oss veldig velkomne.

– Hvor viktig er Delk sitt syn på kvinnelige prester for beslutningen din?

– Delk har ikke kvinnelige prester.

– Hvor viktig er dette for deg?

– Det med kvinnelige prester er ikke den viktigste saken i hele verden for meg. Den har blitt blåst opp av særlig media. Men, det å gå inn i en kirke uten et slikt konfliktspørsmål, er fint.

Ber flere gjøre det samme

I oktober 2020 slo Bispemøtet fast at det ikke finnes noen reservasjonsrett mot å delta i liturgisk fellesskap med kvinnelige prester. Det samme slo preses fast allerede i september.

– Passer Delk for de som ikke kjenner seg hjemme i Den norske kirke?

– Ja. Jeg synes det er et godt alternativ for meg og jeg vil absolutt råde flere til å gå inn i Delk, sier Mikael Bruun.

Delk skriver følgende i sitt grunnlagsdokument om kvinners og menns tjeneste i menigheten:

«Delk vil i sine menigheter etterstrebe ordninger som gjenspeiler Bibelens lære om forholdet mellom mann og kvinne. Hyrde-og læreembetet som i Delks grunnregler er tillagt prest og eldste, ivaretas derfor av menn».

Går over fra folkekirken til frikirken

Mikael Bruun tror det vil være flere likhetstrekk mellom den nye jobben i Delk, og den gamle jobben i DNK.

– Det å være prest og forkynne Guds ord og betjene menigheten, det er stort sett likt overalt. Så er det selvsagt lokale forhold som er annerledes. Nå går jeg over frå folkekirken til frikirken, med et mindre medlemsgrunnlag, for eksempel.

Delk har i 2021 i overkant av 3000 tellende medlemmer, ifølge statsforvalteren.

Bruun sier han kjenner Delk fra flere sammenhenger, og kjenner mange der.

Delk: Ikke en stridens mann

I pressemeldingen fra Delk heter det at:

«Mikael Bruun er kjent fra ulike avisoppslag det siste året, da han av samvittighetsgrunner ikke ønsker å feire gudstjeneste som inkluderer alterfellesskap med kvinnelige kolleger ordinert til prestetjeneste. Noen kan dermed tenke at det er en stridens mann som er ansatt i Delk».

De fortsetter:

«Noen kan dermed tenke at det er en stridens mann som er ansatt i Delk. Men vår oppfatning etter gjentatte møter med Mikael er en annen. Både hans egen fremtoning og andres vitnesbyrd underbygger at han møter mennesker – både meningsfeller og meningsmotstandere – på en positiv og vennlig måte», heter det i pressemeldingen.

Maria Lavik

Maria Lavik

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion