Religion

Villige til å gi alt for Jesus

MISJON: Stadioner har blitt fylt til randen i USA og Brasil. Når konseptet The Send inntar Telenor Arena i juni, vil tusener av unge kristne oppfordres til å legge livet sitt i potten og si «ja» til å gå «all in for Jesus». Men hva er det egentlig de hengir seg til?

– Hei, det er Julie Kleivset som ringer fra Ungdom i Oppdrag. Du, vi er et team som skal reise til ditt område, og lurer på om vi kan komme innom din kirke?

21 år gamle Kleivset sitter ved en lang skrivepult hun deler med to andre, og snakker muntert på klingende sørlandsk. Veggene i det store rommet er nakne, foruten et rødt flagg hvor det står med tjukke, oransje bokstaver: «The Send».

Mottakeren for telefonsamtalen er en pastor i misjonsorganisasjonen Normisjon på Østlandet. Kleivset utdyper forespørselen:

– Vi er en del av et The Send-reiseteam. Så vi reiser rundt til forskjellige menigheter, og har bare lyst til å dele om hva Jesus har gjort i våre liv.

The Send

Utenfor vinduet ligger et av Hedmarks mange langstrakte jorder, som omkranser Grimerud Gård, hovedbasen til misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag.

Herfra jobbes det iherdig med å mobilisere unge kristne over hele landet til å møte opp på Telenor Arena på Fornebu 25. juni 2022.

Konseptet har hatt enorm suksess internasjonalt. Da The Send ble arrangert for første gang i Florida i 2019, møtte 58.000 opp. Året etter deltok 150.000 i Brasil.

Gjennom tolv timer med lovsang og appeller på Telenor Arena vil deltakerne utfordres til å ta del i det kristne misjonsoppdraget.

Eller som The Send skriver på nettsiden sin:

«Vi drømmer om en generasjon unge kristne som går ‘all in’ for Jesus ved å leve liv der tro og handling går hånd i hånd».

Et altomfattende kall

«All in» - intet mindre. Hva betyr det?

Det er ikke vanskelig å forestille seg at innholdet som gis til et altomfattende kall som dette kan bli retningsgivende for livet til mange unge, som skal peile ut kursen for livene sine.

Historien er full av eksempler der total hengivenhet til troen har ført til et positivt engasjement for kirke og samfunn, mens andre har erfart at idealer om å «gi alt» har gått på helsa løs og kvelt troen.

Med 22 kristne kirkesamfunn og organisasjoner i ryggen, ligger The Send an til å bli det største tverrkirkelige misjonsarrangementet for ungdom i nyere tid.

Så hva mener The Send selv at det innebærer å gå «all in for Jesus»?

The Send, Grimerud. Mikael Aamli Lao (23) , Mikal Valland Norli (23), Andreas Nordli og Karoline Nyhaug (25).

Er allerede i gang

Selv om datoen 25. juni har blitt tydelig innskrevet i The Send-stabens kalendere, er det mange etapper på veien til Telenor Arena. Allerede nå jobber over 30 personer i ulike team på fulltid med å planlegge og gjennomføre turneer i alle landets distrikter.

Her besøker de lokale kirker og menigheter, hvor de holder møter og knytter kontakter, før turneene avsluttes med et «The Send Pre-Rally». Dette er et tverrkirkelig arrangement for hele distriktet med lovsang, forkynnelse og informasjon om The Send.

– På mange måter er The Send allerede i gang, sier Andreas Nordli.

Han er leder for Ungdom i Oppdrag, som har hovedansvaret for den norske utgaven av The Send. Vårt Land møter ham på kontoret hans på Grimerud, sammen med tre av lederne for The Send i Norge, Mikal Valland Nordli (23), Mikael Aamli Lao (23) og Karoline Nyhaug (25).

De har store forventninger til det som skal skje før, under og etter arrangementet på Telenor Arena. Mens klassiske vekkelsesmøter har rettet seg mot ikke-troende for å kalle dem til omvendelse, retter The Send seg først og fremst mot kristne for å kalle dem til misjon både i Norge og i utlandet.

– Det er noe kraftfull ved at ungdom og unge voksne kommer sammen på tvers av kirkebakgrunner, sier Nyhaug, og legger til:

– Hovedfokuset vårt er å hjelpe folk ut i handling, så de kan leve kristenlivet der de er.

---

The Send

 • Arrangeres på Telenor Arena 25. juni 2022.
 • Gjennom tolv timer med lovsang og taler vil The Send utfordre unge til misjon i Norge og i utlandet.
 • The Send ble arrangert for første gang i Florida i 2019, med 58.000 deltakere. De samlet 150.000 personer i Brasil i 2020.
 • I Norge er Ungdom i Oppdrag initiativtaker. De samarbeider med følgende organisasjoner: Bibelselskapet, NLM Ung, Laget NKSS, Pinse Ung, IMF Ung, Misjonskirken Ung, FRIBU, ACTA - Normisjon, Frelsesarmeen FABU, Ung Baptist, Young Life, Euromission, Impuls, Get Focused, Kvinner i nettverk, TenOase, Wycliffe, Kristent Nettverk, Misjon uten grenser, Jesus Revolution, Frontiers og Navigatørene.

---

The Send, Grimerud. Julie Kleivset 21, Tonje Fidjeland (22), Sunniva Gulbrandsen (22)

Å være helhjertet

Folk som hengir seg fullt og helt til den kristne tro har trolig eksistert helt siden Jesus gikk på jorden og ba mennesker om å følge ham, slik det står beskrevet i Bibelens fire evangelier.

Blant kristne vil det finnes ulike syn på hva et liv i etterfølgelse bør innebære. Men når man oppfordres til å legge hele livet sitt i potten og si at man går «all in», kan det være rimelig å spørre:

Hvilken betydning tenker man at en total hengivenhet bør ha for valg av yrke, fritid og relasjoner? Er det noen bestemte handlinger eller oppgaver man oppfordres til å prioritere fremfor andre? Hva ofrer man ved å gå «all in»?

Ledelsen i The Send forteller at det handler om en grunnleggende mentalitet.

– «All in» er et engelsk begrep, men på norsk kan man like gjerne snakke om å være helhjertet, sier Valland Nordli.

Resten av ledergruppen nikker samtykkende. Det handler om å si «ja» til det livet Gud ønsker at man skal leve, mener de. Hvordan det livet ser ut, kan variere fra person til person.

– For meg handler «all in» om å ikke gå på kompromiss med det du tror på. Det kan selvsagt koste. Det koster å fortelle folk på skolen at du er kristen. Det koster å flytte til India eller starte en ny kirke, hvis du opplever at du skal det, sier Nyhaug.

The Send, Grimerud. Mikal Valland Norli (23), Mikael Aamli Lao (23), og Karoline Nyhaug (25).

Et valg man gjentar

Når vet man at man har gått all in?

– Jeg tror ikke det er et valg du tar én gang, men noe du må velge om og om igjen gjennom hele livet. Samtidig tror jeg det er kraftfullt å ta et standpunkt som man se tilbake på, sier Nyhaug.

Andreas Nordli legger til at man som mennesker aldri kan gå 100 prosent «all in». Han viser til kristendommens lære om at mennesket er «fallent», altså at vi ikke kan bli kvitt vår syndige natur.

– I oss selv klarer vi ikke å gå «all in», men vi kan leve i Guds nåde og bestemme oss for å si ja til det Jesus har for oss. Av og til får vi det til, av og til får vi det ikke til, sier han.

Ledergruppen er opptatt av at motivasjonen for å gå «all in» ikke bør komme utenfra som et krav, men fra et indre ønske hos den enkelte – som en respons på Guds godhet.

– Vi kan være helhjertet for Jesus, fordi han var helhjertet for oss først, sier Valland Nordli.

The Send, Grimerud. Mikael Aamli Lao (23) og Karoline Nyhaug (25).

Å være helhjertet

Selv om motivet for å gå all in skulle komme innenfra, gjenstår likevel spørsmålet: Hva slags liv vil arrangørene sende unge ut for å leve?

The Send har definert fire misjonsfelt, som de vil utfordre deltakerne til å involvere seg i: Misjon på skoler, i nabolag og blant folkegrupper i land hvor den kristne troen er lite kjent, samt samfunnsengasjement – for eksempel arbeid for vanskeligstilte barn. I tillegg vil deltakerne utfordres til bønn og bibellesing.

På Telenor Arena vil hvert av disse feltene være å finne i en egen The Send-app.

– I løpet av dagen blir man utfordret. «Vil du gjøre en forskjell på skolen din»? I appen kan du registrere deg, og for eksempel klikke på «Jeg vil leve åpent om troa på min skole eller mitt studiested», forklarer Nyhaug.

Kort tid etterpå vil en av The Sends samarbeidsorganisasjoner ta kontakt for å følge opp det man har meldt interesse for, forteller de.

The Send, Grimerud.

Mer enn evangelisering

For ledergruppen er det viktig å tenke helhetlig om misjon. Kirkens oppdrag dreier seg ikke bare om å overbevise mennesker om den kristne troen, men også om å vise godhet, kjempe for rettferdighet og å bygge et godt samfunn, mener de.

– Vi vil ikke gå bort fra at det er avgjørende å fortelle folk om Jesus. Men vi skal også være til velsignelse, og på den måten vise mennesker hvem Jesus er, sier Nyhaug.

Kan det hende at dere sender et signal om at det å gå all in begrenses til engasjement på et av misjonsfeltene deres?

– Jeg håper og tror vi har valgt misjonsfelt som rommer veldig mye. Nabolag, for eksempel. Å involvere seg her handler ikke bare om huset ved siden av deg, men om å gjøre en forskjell blant mennesker der du er, svarer Nyhaug.

Disse feltene synes å handle mye om å bety en forskjell for andre mennesker, men hva med kunst? Kan det også rommes i det å gå all in?

– Jeg tror Gud vil bruke gavene våre til å nå ut. Hvis man er kunstner, så vil kanskje Gud invitere deg til å tegne og male noe vakkert som kan bety noe for andre, eller bruke kunst for å samle mennesker, svarer Mikael Lao.

Markus Roland (22), Stine Ronæss Hansen (22), Kaja Helene Sandsmark (21) og Magnus Hovda balchen (19)

«All in» der man er

I spisesalen på Grimerud sitter en gruppe på fire rundt et bord, med laptoper og bibler fulle av streker fra blyant og tusj. De er «Messenger»-gruppen, som har ansvar for å skrive taler og dele vitnesbyrd under The Sends «Pre Rallies».

Denne formiddagen jobber de med å forberede hver sin tale med tittelen «All in».

– Jeg har tenkt litt på Josef sitt liv, sier Kaja Helene Sandsmark (20).

Josef, det er altså han som ble kastet i brønnen av brødrene sine, solgt som slave til Egypt, for deretter å bli urettferdig fengslet, men som til syvende og sist ble Faraos mest betrodde mann.

– Josef var i så ulike omstendigheter. Han gikk all in, ikke bare når ting var bra. Han var villig til å tjene Gud uansett når og hvor, sier Sandsmark.

– Er det vanskelig å gå «all in»?

– Jeg tror folk kan overkomplisere det. Man er ikke nødt til å stikke til et unådd folkeslag for å bo der resten av livet. Det kan bety at man gir kontrollen til Gud og er helhjertet der man er, svarer Markus Roland (22), som sitter rundt samme bord.

Utslitt av troen

I et innlegg i Vårt Land har journalist Ruth Helen Gjævert problematisert The Sends oppfordring til å gå «all in». Hun har bakgrunn fra Jesus Revolution Army, en pinsekarismatisk bevegelse som rundt årtusenskiftet mobiliserte tusener av unge til å evangelisere på gatene i Norge og Europa.

Også her ble man oppfordret til å gi alt og gå «all in», forteller Gjævert. For henne endte det med en opplevelse av å miste seg selv og bli fullstendig utslitt.

– Risikerer man at fokuset på å «gå all» in kan slite ut folk, også hos dere?

Ledergruppen på kontoret til Andreas Nordli trekker fram en rekke faktorer de mener er viktig for å unngå dette, slik som tett oppfølging fra samarbeidsorganisasjonene og forkynnelse av Guds nåde.

– Hvis man opplever at det å gå all inn er noe man må prestere, så kan fallhøyden bli stor. Ønsket vårt er ikke å snakke så mye om hva man må gi opp eller ofre, men om hva Jesus har gjort for oss og at vi derfor kan leve for ham, sier Nyhaug.

– Noen kan være i livssituasjoner der man ikke har så mye å gi, der det er vanskelig å gå ut i verden og gjøre en forskjell. Kan man gå all in da også?

– Livet er livet uansett, og det kommer oppturer og nedturer. Det er umulig å unngå. Men å følge Jesus handler først og fremst om en hjerteholdning og vår villighet, sier Nyhaug.

– Jeg tror også samfunnet er på et helt annet sted, hvor det er mer åpenhet for å snakke om psykisk helse enn før. Det gjelder også kristne miljøer, legger Mikael Lao til.

Andreas Nordli erkjenner at de må være varsomme i måten de snakker om å gå all in på. Samtidig går han ikke med på at det er farlig å utfordre mennesker til å følge Jesus, dersom noen skulle hevde det.

– Spørsmålet er hvordan vi kan vi snakke om det på en god måte. Der synes jeg vi har kommet en god vei, ved å utvikle en teologi som gir rom for å være hele mennesker, sier Nordli, som selv har skrevet en bok å oppleve skuffelser og gudsfravær.

The Send, Grimerud. Stine Ronæss Hansen (22), Kaja Helene Sandsmark (21) og Magnus Hovda balchen (19)

En indre motivasjon

Forkynnergruppen i spisesalen forteller at de er klar over ansvaret som følger når de skal snakke om å gå «all in».

Når dere snakker til ungdom om å gå all in, er det en fare for at bildet dere tegner av det kristne livet blir vanskelig for noen å leve opp til, at det blir et uoppnåelig ideal?

– Ja, det tror jeg. Da jeg ble kristen, følte jeg i begynnelsen at det var mye å leve opp til, og at jeg kom til kort, sier Stine Ronæss Hansen (22).

Nå er det annerledes, forteller hun videre. Hun leser ikke Bibelen fordi hun må, men fordi hun tror på en levende Gud som ønsker en relasjon med henne, sier hun.

– Jeg ønsker oppriktig ikke å reise rundt i Norge og fortelle folk at de må gjøre «dette og dette». Det kommer ikke til å utgjøre noen forskjell, det vil bare såre og brenne ut folk. Men jeg ønsker bare at folk skal få et møte med Jesus – det er da man får lyst til å lese i Bibelen og be.

– Kan ikke ting være slitsomt, selv om det kommer innenfra også?

– Jo, det kan det absolutt. Og noen ganger må man velge å be og lese i Bibelen selv om man ikke føler for det. Det kan være slitsomt, men jeg tror Gud vil møte oss i det og fylle oss opp med det vi trenger.

The Send, Grimerud. Julie Kleivset 21, Tonje Fidjeland (22), Sunniva Gulbrandsen (22)

Positiv respons

Hos The Sends bookingavdeling går samtalen mellom Julie Kleivset og pastoren på Østlandet mot slutten. Kleivset har fortalt at teamet fra The Send gjerne vil besøke kirken hans, og at de kan stille med forkynnelse, lovsang og vitnesbyrd under et møte.

At Kleivset gjentatte ganger i samtalen har sagt ting som «så gøy», «så bra», «helt supert» og «fantastisk», kan tyde på at responsen i andre enden har vært positiv.

Når samtalen er over, strekker hun armene i været.

– Det var veldig gøy! Han var kjempepositiv, sier hun.

– Er det ofte at folk sier «ja» til besøk med en gang, uten betenkningstid?

– Ikke helt. Etter korona har mange menigheter begynt å planlegge mer, og det kan være vanskelig å komme inn hos dem hvis vi ikke er ute i god tid i forkant. Men det finnes også sånne mennesker som sier «bare kom». Og vi får flere ja enn nei!

Allerede har de gjennomført to turneer med påfølgende pre rallies, i Ålesund og Molde. Fremdeles gjenstår besøk i tolv distrikter, før Telenor Arena fylles opp 25. juni.

---

Talere på The Send

 • Gjennom tolv timer vil det være over 20 ulike bidragsytere på The Send, som skal ha appeller, undervise og lede lovsang. Disse er bekreftet:
 • Siri Iversen, pastor i Flekkerøy Misjonskirke
 • Francis Chan, forfatter og grunnlegger av Cornerstone Community Church
 • Britt Solveig Spilde, leder i dag for Ungdom i Oppdrags i Skien
 • Andy Byrd, grunnlegger av The Send i USA og blant lederne for Youth With a Missions base på Kona, Hawaii.
 • Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget
 • Amy Ward, en av lederne for YWAMs base på Kona, Hawaii.
 • Teo Hayashi, leder for studentbevegelsen Dunamis i Brasil.

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion