Religion

Mener «influenserteologi» gjør det vanskeligere for unge å tro

DEN NORSKE KIRKE: Årets hovedsak på Ungdommens Kirkemøte var kristne influensere på sosiale medier. – Enkelte influensere gis så stor definisjonsmakt over hva det vil si å være kristen, at det blir vanskelig for andre å kalle seg kristne, sier leder for kirkemøtet.

– Barn og unge blir dratt inn i måten og formen budskapet forkynnes på. Det brukes dominerende retorikk i både form og innhold, som er problematisk fordi det står i kontrast med Jesu budskap. Det blir så stort og voldsomt at det virker ekskluderende, sier Nora Antonsen, leder i Den norske kirkes ungdomsutvalg.

Såkalt influenserteologi var årets hovedsak på det årlige Ungdommens kirkemøte (UKM), som er det øverste organet i Den norske kirkes ungdomsdemokrati.

Begrepet influenserteologi kommer av teologien som forkynnes av såkalte influensere eller personer som påvirker mennesker offentlig på sosiale medier eller andre kanaler. I dette tilfellet sikter UKM til forkynnelse som skjer gjennom kanaler som Instagram, Youtube, TikTok og Snapchat.

Ungdommens kirkemøte ser en økning av en viss type teologi i sosiale medier, hvor noen få mennesker får mange følgere og massiv mediedekning for sin versjon av kristen tro og kristent liv.

Nora Antonsen, leder i DNKu, Den norske kirkes ungdomsutvalg

Unge er de mest sårbare

Nora Antonsen ser at det er særlig unge og barn som kan ta skade av forkynnelsen som finnes på sosiale medier.

– Det kan være kjempeutfordrende å stå i spørsmål om tro når man er ung. Man kan bli satt ut, eller i verste fall miste sin tro, fordi man ikke ønsker å bli assosiert med det bildet som skapes, sier hun.

Antonsen sier at barn blir eksponert for forkynnelse i sosiale medier allerede fra alderen åtte til tolv år.

– Flere kjenner seg ikke igjen i innhold eller form, eller de kan oppleve forkynnelsen som uoverkommelig. Den er såpass ekskluderende overfor visse type mennesker. For noen kan man føle at man ikke strekker til eller at man må endre hvem man er for å være Guds barn.

– Det er et behov for å markere at selv om denne typen forkynnere tar stor plass og får mye oppmerksomhet, så representerer det ikke alle kristne ungdommer, sier Antonsen.

---

Ungdommens kirkemøte (UKM)

  • Nasjonalt organ som er satt sammen av to ungdomsdelegater fra hvert bispedømme og én fra hver av de frivillige organisasjonene.
  • Ungdommens kirkemøte er et viktig møtepunkt for de som driver ungdomsarbeid, både i menigheter og organisasjoner. Her kan de som selv er unge og står midt oppi det aktive ungdomsarbeidet drøfte og uttale seg i aktuelle saker.
  • Ungdommens kirkemøte (UKM) ble første gang gjennomført i 1993. I 2003 ble det vedtatt at UKM skulle gjennomføres hvert år.
  • Nora Antonsen fra Nord-Hålogaland er leder av DnkU 2020-2022, og møter dermed i Kirkerådet i denne perioden.

Kilde: Den norske kirke

---

I kontrast til Den norske kirkes syn

Antonsen mener at teologien som forkynnes av enkelte influensere fremmer et bombastisk og ensidig bibelsyn.

– Det er influensere med høy stemme som snakker veldig direkte fra Bibelen, og hvor man bruker ord som man vanligvis ikke brukes i vanlig preken tilpasset barn. Særlig når det gjelder ord som «nådegave», virker det fremmedgjørende. Kombinasjonen kan være problematisk og destruktivt, sier hun.

Hvor går grensen på hva som er innafor? Er det ikke naturlig at ulike trossamfunn bruker ulike virkemidler?

– Jeg tror de i komiteen hadde en mer omfattende diskusjon på det. Det har ikke kommet frem i plenum. Vi har ikke gått frem med enkelte trossamfunn, sier Antonsen, som også forteller at de mest ekstreme tilfellene kommer fra kirkesamfunn utenfor DNK.

– Forventninger basert på sosiale medier

Henrik Bever Fikse (18) og Stig Kenneth Limmesand (28) var begge med på UKM denne helgen for å diskutere influenserteologi.

Fikse mener at det finnes mye bra forkynnelse i sosiale medier, hvor budskapet er godt og engasjerer, men at det også finnes innhold som deles på en dårlig eller skadelig måte. Det er både formen og innholdet han reagerer på som står i stor kontrast til DNK. Når det gjelder hva slags innhold han mener ikke representerer DNK, går seksualitet, abort og kjønnsidentitet igjen.

Som konfirmantleder har Fikse opplevd at konfirmantenes forventninger til lederne har blitt formet av det de ser og hører i sosiale medier.

– Det kan være utfordrende når du prøver å forkynne ditt eget budskap, sier Fikse.

Også Limmesand (28) har kjent på hvordan influenser-retorikken kan påvirke hverdagen.

– Det er ikke noe godt for oss som ungdom i DNK å føle å bli satt i bås på grunnlag av forkynnelse som kommer fra sosiale medier, sier Limmesand.

Som student opplevde han at en person på studiestedet plutselig brøt ut og spurte kvast: «Jaså, du er kristen? Da hater du kvinner og homofile?» Det satte seg, forteller han.

– Man blir litt paff og satt ut. Det er ikke ofte jeg møter slike holdninger. Da kan jeg ikke gjør annet enn å forsvare meg om kristen tro etter beste evne, sier Limmesand.

Hva er innafor og hva er ekstremt?

På spørsmål om hva de regner som skadelig forkynnelse, svarer Fikse at det dreier seg om forkynnelse som oppleves som hatefullt eller krenkende mot enkeltgrupper.

– Vi har fokusert mest på innhold, men vi må snakke om form også. Vi har blitt enige om at hvis det forkynnes på en useriøs måte, kan det også tolkes useriøst, sier Fikse, som understreker at de ikke vil ta fra noen ytringsfriheten.

Limmesand nevner eksempler på hva som er et ensidig og bombastisk bibelsyn, noe han ofte forbinder med hersketeknikker.

– Det å forkynne på en måte hvor de sier «jeg skal», «jeg har rett» og hvor en bruker sterk dominerende retorikk, som «det her er det eneste riktige», «du må følge meg fordi jeg gir deg sannheten», sier han.

Nettprestetjeneste

UKM vil oppfordre DNK til å starte en nettpresttjeneste. Her mener Nora Antonsen kristen tilstedeværelse på sosiale medier kan bli tydeligere, hvor hensikten er at at unge kan henvende seg til ulike kontoer for å få svar på henvendelser.

– Her kan man snakke åpent og ærlig, utfordre og stille spørsmål om det de ser. Slik kan vi spre kunnskap om teologiske synspunkter for å rydde opp og inkludere flere stemmer, sier hun.

– I tillegg har vi oppmuntret enkeltpersoner å spre kirkens tilstedeværelse. Jeg tenker primært at vi må være synlige på sosiale medier, sier Antonsen.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion