Religion

Laget-generalen kritiseres for liste med «Ti sekulære bud»

LIVSSYN: Lagets generalsekretær Karl Johan Kjøde har lagd en liste med det han kaller «Ti sekulære bud». Kritikere mener listen viderefører utdaterte stereotyper. – Nesten injurierende, sier filmskaper.

NEGATIVE ASSOSIASJONAR: Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget meiner fokuset på ordet forkynning ikkje er tilfeldig, då han trur det for mange vekkjer negative kjensler og assosiasjonar. – Det verkar som eit semantisk grep der ein vil redusere det religiøse si rolle til fordel for ein sekulær forkynning

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion