Religion

70 kristne ledere oppfordrer til bønn før valget

VALG: «Vi ber for selve demokratiet, at ytringsfrihet og meningsmangfold skal ha gode kår, og at folket ser verdien av å bruke stemmeretten», skriver de 70 som har signert. Se hele bønnen og hvem som har signert her.

Jarle Skullerud, Øystein Gjerme og Øyvind Åsland.

«Vi ber for alle som stiller til valg. Vi ber også for medias rolle i videreformidlingen av valgkampen. Må det bli en redelig og respektfull tone mellom kandidatene, og må velgerne få et sant bilde av hva hvert parti står for», innledes bønnen.

Blant de 70 personene som har signert finner man flere fremtredende navn fra ulike deler av Kristen-Norge, blant annet Pinsebevegelsens Øystein Gjerme, NLM-general Øyvind Åsland og synodeformann i Frikirken Jarle Skullerud.

I bønnen oppfordrer de blant annet til å be for selve demokratiet og at ytringsfriheten skal ha gode kår i Norge. De ber også om «rom for ulike livssyn, inkludert kristen tro i den offentlige debatten».

De ber for «hjelp til mennesker i andre deler av verden; fattige, flyktninger, fanger og forfulgte» og «om politikk som bidrar til rettferdige og fredelige løsninger på konflikter, og fred for Norges grense».

Initiativet til oppropet kommer fra Nasjonalt Bønneråd. Les hele bønnen og hvem som har signert nederst i denne saken.

Her er hele bønnen:

Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud må få sin vei med vår nasjon. Paulus formaner oss spesielt å «be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt». (1. Tim 2,2). Vår oppfordring er derfor: Be for stortingsvalget 2021!

Vi ber for alle som stiller til valg. Vi ber også for medias rolle i videreformidlingen av valgkampen. Må det bli en redelig og respektfull tone mellom kandidatene, og må velgerne få et sant bilde av hva hvert parti står for.

Vi ber for selve demokratiet, at ytringsfrihet og meningsmangfold skal ha gode kår, og at folket ser verdien av å bruke stemmeretten. Vi ber om rom for ulike livssyn, inkludert kristen tro i den offentlige debatten. Må vi få ekte toleranse og et oppgjør med alle former for rasisme og antisemittisme.

Vi ber om politikere som er motivert av nestekjærlighet og rettferdighet. La oss få en regjering som gir folk hjelp til å leve og som forsvarer livets ukrenkelighet, enten det gjelder spørsmål om bioteknologi, ufødte barn, gamle eller syke.

Vi ber om politikk som styrker familiene, så barna kan få oppleve det nære fellesskap med mor og far. Vi ber om et valgresultat som fremmer en god oppvekst for barn og unge, og forsterker bekjempelse av vold og overgrep.

Vi ber om politikere med visdom og dømmekraft som tenker langsiktig og forvalter landets naturgitte ressurser godt. La oss se gründerskap og innovasjon av nyttige produkter og tjenester som både skaper arbeidsplasser og samtidig bygger samfunnet, slik haugianerne gjorde.

Vi ber om politikere som bidrar til god mottakelse av innflyttere til landet og beskyttelse og hjelp til mennesker i andre deler av verden; fattige, flyktninger, fanger og forfulgte. Vi ber om politikk som bidrar til rettferdige og fredelige løsninger på konflikter, og vi ber om fred for Norges grenser.

Disse har signert:

 • Alv Magnus
 • Alexander Mentzoni
 • Andreas Nordli
 • Anita Thrana
 • Anne Christiansen
 • Anne Lise Søvde Valle
 • Arne Borgersen
 • Arnfinn Clementsen
 • Arnt Jakob Holvik
 • Asbjørn Simonnes
 • Benedicte Mella
 • Bertil Andersson
 • Birger Wroldsen
 • Bjørn Bjørnø
 • Bjørn Olav Hanssen
 • Dag Øyvind Juliussen
 • David Haddeland
 • Egil Elling Ellingsen
 • Einar Ekerhovd
 • Eivind Arnevåg
 • Elin Linde Fagerbakke
 • Elisabeth Mork
 • Erik Furnes
 • Erling Thu
 • Geir Fagerbakke
 • Geir Morten Rogstad
 • Grete Jarlesdatter Vangstad
 • Gunnar Brudeli
 • Gøran Byberg
 • Halvor Lindal
 • Hanne Eliassen
 • Hans Kristian Skaar
 • Håkon Fagervik
 • Ingjerd Breian Hedberg
 • Jens Kåre Lindal
 • Jarle Haugland
 • Jarle Skullerud
 • Jo Hedberg
 • Joakim Magnus
 • John Malvin Eriksen
 • Jon Steinar Kjøllesdal
 • Jørgen Aass
 • Kjetil Vestel Haga
 • Kristoffer Stokke
 • Lars Christian Gjerlaug
 • Leif J. Johannessen
 • Linda Askeland
 • Linn Myhr
 • Noralv Askeland
 • Per Bardley
 • Per Arne Gjerde
 • Randi Anne Skårdal
 • Rolf Ekenes
 • Rolf Gunnar Heitmann
 • Rolf Kjøde
 • Runar Byberg
 • Sten Sørensen
 • Stephan Christiansen
 • Svein Granerud
 • Søster Mirafora
 • Terje Aadne
 • Terje Dahle
 • Tarjei Cyvin
 • Therese Egebakken
 • Tone Baller
 • Trond Løberg
 • Øivind Augland
 • Øystein Gjerme
 • Øystein Hilleren
 • Øyvind Haraldseid
 • Øyvind Åsland

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor er vaktsjef i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion