Religion

Omstridt pastor roses av tidligere minister –  biskop er skeptisk

ADVARER: Tidligere klima- og miljøminister Erik Solheim synes pastor Jan-Aage Torp fortjener respekt for å ha skaffet seg et bredt, internasjonalt nettverk. Biskop i Den norske kirke advarer mot strømningene Torp representerer.

– Jeg synes det er fantastisk at en kirkeleder har et så bredt nettverk. Torp fortjener selvfølgelig stor honnør og respekt for dette, sier Erik Solheim, tidligere SV-leder og tidligere klima- og miljøminister.

De siste årene har den norske pastoren Jan-Aage Torp opparbeidet seg et tilsynelatende bredt nettverk blant utenlandske ambassadører, fortalte Vårt Land i helgen. I sosiale medier og på egne mediekanaler har pastoren fortalt om minst 45 møter med 15 ulike ambassadører de siste to årene.

Solheim har selv kontakter i ambassademiljøet i Oslo, og har merket seg Torps aktivitet.

– Torp har vært i Kairo og møtt sentrale muslimske ledere der. Han har et bredt nettverk i mange land som andre norske kirkeledere ikke tar kontakt med. Det er litt i ånden til Aril Edvardsen som gjorde masse for å knytte kontakter mellom norske kirkeledere og muslimer, sier han.

Jeg synes det er fantastisk at en kirkeleder har et så bredt nettverk. Torp fortjener selvfølgelig stor honnør og respekt for dette

—  Erik Solheim

– Marginal innflytelse

Torp er pastor i Oslokirken, en frittstående, karismatisk pinsemenighet som teller 52 medlemmer, ifølge deres egen innrapportering til Statsforvalteren i 2019. De er ikke en del av den organiserte Pinsebevegelsen i Norge.

Biskop i Den norske kirke, Atle Sommerfeldt, plasserer Torp på en ytterfløy i Kristen-Norge:

– Torp har som leder marginal innflytelse i Norge, og han befinner seg helt i ytterkantene av kirkene i Norge, men tankegodset hans ser dessverre ut til å sive inn i bredere kretser, sier han.

Han er skeptisk til Torps internasjonale nettverk, beskrevet av Vårt Land i en reportasje i juni. I den går det fram at Torp er blitt en støttespiller og mellommann for polske Ordo Iuris. Organisasjonen beskrives som ultrakonservativ i en rekke medier, og kom for alvor i offentlighetens søkelys i 2016. Da fremmet de et forslag til Polens parlament om en ny reform som skulle totalforby abort, selv i tilfeller der kvinnen var blitt voldtatt. I forslaget ville de straffe kvinner med inntil fem års fengsel for å ta abort.

– Den norske kirke bør samtale med de økumeniske organisasjonene om hvordan vi kan motvirke dette nettverkets innflytelse i Europa, mener Sommerfeldt.

Bispemøtet i Den norske kirke

– Autoritær kirketenkning

– Hva slags kristendom representerer Torp?

– Torp står for en autoritær kirketenking med selvbestaltet lederskap uten forankring i andre enn seg selv. Innholdsmessig hevder han å styre apostolisk og profetisk, men bygger et teologisk univers på forestillingen om hans personlige tilgang til Gud uten å bestå en hver teologisk klassiske og bibelske sannhetsprøve: setter den den korsfestede og oppstandne Kristus i sentrum og fremmer den respekt for mennesker og nestekjærlighet. Torp faller igjennom på begge punkter, mener Sommerfeldt.

I møte med flere av ambassadørene presenterer Torp seg som president for European Apostolic Leaders (EAL). Organisasjonen springer ut av den amerikanske bevegelsen International Coalition of Apostles (ICA) som ble startet i år 2000 av teologiprofessoren C. Peter Wagner. Wagner mente at Gud ville bruke «apostler» på en ekstraordinær måte i endetiden.

En apostel var, ifølge Wagners definisjon, en kristen leder som hadde blitt utrustet, kalt og sendt av Gud med en spesiell autoritet til å etablere kirkens styre innenfor et bestemt område. Han mente at kirker burde anerkjenne og underkaste seg apostlers autoritet, istedenfor å ledes gjennom demokratiske strukturer.

Selv ble Torp anerkjent som apostel i januar 2000, i en erklæring signert av C. Peter Wagner.

Torp står for en autoritær kirketenking med selvbestaltet lederskap uten forankring i andre enn seg selv

—  Atle Sommerfeldt

Trenger mer dialog

Vårt Land har har vært i kontakt med flere ambassadører som forteller at Torp er den eneste kristenlederen de har kontakt med i Norge.

– Det er all grunn til å gjøre ambassader oppmerksomme på at de for sin egen del må sikre seg bred kontakt med sentrale kirkeledere i Den norske kirke og i Norges Kristne Råd, mener Sommerfeldt.

Også Erik Solheim vil oppfordre ambassadører til å ta kontakt med flere kirkeledere. Samtidig mener han Torp kan ha mye å bidra med inn i deres miljøer.

– Jeg håper han kan bidra til at de forstår og lærer mer om pinsebevegelsen, som jo kanskje er den aller viktigste og raskest voksende kristne kirke på jorda. Jeg håper også at han kan ta med ideer og impulser fra andre religioner til norske kirkesamfunn. Vi trenger mer og ikke mindre dialog mellom religioner i den moderne verden, sier han.

– Hvem tenker du Torp er som kirkeleder?

– Det sier seg selv at han og jeg er uenig på flere punkter, så det er ikke dét dette handler om. Dialog må nødvendigvis være med folk som tenker annerledes enn en selv. Det har ingen hensikt å ha dialog med folk du er helt enig i. Ved å ha dialog mellom folk som tenker annerledes, kan man forstå hverandres synspunkter bedre og lære mer om det.

– Tror du Torps hyppige omgang med ambassadører kan gi dem og andre inntrykk av at han er en mer sentral kirkeleder i Norge enn hva han i realiteten er?

– Det må bli opp til ambassadørene å orientere seg i det kristne landskapet. De man faktisk har kontakt med vil jo framstå som viktige. Andre kirkeledere bør derfor kjenne sin besøkelsestid og skaffe seg nettverk, sier Solheim.

Ingrid Rosendorf Joys, St. Olavs forlag gir ut pavens miljøencyklika (Laudato Si) på nytt.

Problematiserer ambassadekontakt

Leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn STL synes det er problematisk dersom pastor Jan-Aage Torp former diplomaters inntrykk av Tros- og livssyns-Norge.

– Ja, det vil jeg si, nettopp fordi han ikke representerer en stor gruppe i Norge, sier generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Samtidig tror hun ikke at mangel på kontakt med kirkeledere er et gjennomgående fenomen blant ambassadører. Selv har hun vært på ambassadetilstelninger med representanter fra flere religiøse samfunn til stede.

Hun tror også man skal være forsiktig med å legge for mye i alle innleggene Torp har publisert om ambassademøter.

– At noen har latt seg avbilde sammen med Torp på en ambassades nasjonaldagsfeiring, er ikke det samme som at de har gitt øre til ham i politiske anliggender, sier hun.

Blir slått ned på

Også hun mener det er grunn til å ta til motmæle og være oppmerksom på de internasjonale strømningene som Torp synes å være en del av.

– Å ta til motmæle mot slike strømninger handler ikke om å være hverken for eller mot selvbestemt abort eller likekjønnet ekteskap. I denne sammenheng handler det om kriminalisering av kvinnen som offer. Dette er internasjonale trender som marginaliserer kvinner og minoriteter. Når det gjøres med religiøs begrunnelse, er det andre religiøse lederes ansvar å ta til motmæle.

Joys er imidlertid foreløpig ikke bekymret for at strømninger som dette skal slå ordentlig rot i Norge.

– Her blir slike holdninger utfordret og slått ned hver gang. Det har også sammenheng med at tros- og livssynssamfunn i Norge jobber sammen om å ivareta friheten som er nødt til å gjelde alle.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion