Religion

Muslimske organisasjoner: Disse partiene ivaretar muslimske verdier best

VALG 2021: Gruppen MuslimerStemmer har undersøkt norske partiers holdninger til blant annet hodeplagg og svømmeundervisning. Resultatet de kom frem til, skiller seg fra hvordan muslimer pleier å stemme.

Gjennom 45 spørsmål om blant annet hijab-forbud, bønnerom og halal-mat har gruppen MuslimerStemmer laget en oversikt over stortingspartienes holdninger til muslimers verdisaker.

Det nye initiativet støttes blant annet av IslamNet, Samfunnsengasjerte norskpakistanere og flere moskeer. Gruppen har som mål å bevisstgjøre muslimske velgere, og få dem til å bruke stemmeretten.

– Vi har opplevd at mange muslimer ikke stemmer fordi de synes det er vanskelig å vite hvilket parti som best ivaretar deres interesser, sier Mahir Osman, talsperson for MuslimerStemmer.

Tradisjonelt stemmer norske muslimer på partier på venstresida, og Arbeiderpartiet peker seg ut. Men ifølge MuslimerStemmers gjennomgang er det ikke nødvendigvis her man får mest valuta for stemmeseddelen om man er opptatt av religiøse spørsmål.

Mahir M. Osman, juridisk fagmedarbeider i Islam Net

Disse partiene scorer best

Ifølge MuslimerStemmer-undersøkelsen er disse de tre mest islamvennlige partiene:

  1. Kristelig Folkeparti (KrF)
  2. Venstre
  3. Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt

Disse tre, derimot, kommer ut med dårligst resultat:

  1. Fremskrittspartiet (Frp)
  2. Arbeiderpartiet (Ap)
  3. Høyre (H)

– Mange muslimer ser på Frp som et islamofobisk parti. Men at Høyre og Arbeiderpartiet ville havnet på minussiden er ikke helt som folk forventet. At KrF ville slå best ut var også uforventet for mange, sier Osman om resultatet.

– På hvilken måte ivaretar KrF viktige muslimske verdier?

– Det som gjør at mange muslimer trolig vil kunne stemme KrF i år er det at KrF vektlegger religions- og organisasjonsfriheten. De er inkluderende og viser forståelse for religiøsitet. Utfordringen blir om Krf faktisk står ved å ikke gå i regjering med Frp og kutte statsstøtten til muslimfiendtlige HRS.

– Se helheten

Nasir Ahmed har vært folkevalgt for Arbeiderpartiet i Oslo i snart 10 år. På tross av MuslimerStemmers gjennomgang, er han ikke i tvil om at partiet hans ivaretar viktige muslimske interesser.

Undersøkelsen er for snever, mener han.

– Det første jeg vil si, er at det er positivt med et initiativ som vil engasjere folk i demokratiet og til å stemme, sier Ahmed.

– Men de 45 spørsmålene som er valgt ut, er utelukkende verdispørsmål. Skal man ta rasjonelle valg, slik MuslimerStemmer tar til orde for, må man se på helheten i politikken og på flere samfunnsområder.

Nasir Ahmed
Bystyrerepresentant Oslo Ap
Finansutvalget

---

MuslimerStemmer

  • En samling muslimske aktører og organisasjoner. Støttes blant annet av IslamNet og en rekke moskeer.
  • MuslimerStemmer vil skape bevissthet om norsk politikk som rammer muslimer, særskilt trosfriheten.
  • Gruppen har kartlagt saker relatert til muslimers rettigheter og interesser, og gått gjennom medieuttalelser, debatter på Stortinget, lovforslag og partiprogrammer.

---

For Ahmed er integreringen i samfunnet utgangspunktet for alt.

– Det er flere ting enn verdispørsmål som berører muslimers liv. Ap treffer godt på disse samfunnsområdene.

– Det handler om tilgangen til arbeid, anstendige lønnsvilkår, gode sosiale forhold der du bor, om barna dine har en god skole å gå på og god eldreomsorg.

– Ønsker ikke eksklusiv behandling

Muslimsk dialognettverk (MDN) har også gjennomgått partienes programmer for internt bruk, men uten å være tilknyttet prosjektet MuslimerStemmer. Styremedlem og prosjektansvarlig Arshad Jamil har et klart utgangspunkt når han snakker om muslimer og politiske valg:

– Det viktigste jeg kan si, er at muslimer ikke er noen homogen gruppe. Vi ønsker ikke eksklusiv behandling av muslimer, og oppfordrer alle til å være en del av, og bidra inn i, storsamfunnet, sier Jamil.

Personer med muslimsk tro styres ikke bare av verdispørsmål i politikken, mener MDN-representanten. For en barnefamilie kan skole og barnehage være avgjørende saker, mens andre vil være opptatt av klima, sosial ulikhet eller næringsliv.

– Jeg er glad for å se at flere og flere muslimer følger med på politikken og har et bevisst forhold til hva de ønsker å stemme på, sier han.

ICC sommerkurs . Arshad Jamil fotografert i ICC sin moske på Grønland

Krevende dilemmaer

Å stå «mellom barken og veden» kaller Jamil opplevelsen av å stå overfor muslimske verdi-dilemmaer når man skal bestemme seg for et parti.

– Flere opplever nok at venstresiden blir mer og mer liberal, mens en del av høyresidens konservative familieverdier bedre ivaretar et muslimsk utgangspunkt, sier han.

– At Ropstad ikke går i Pride-paraden tolkes som gode signaler for noen muslimer. Samtidig vil nok mange reagere på KrFs Israel-politikk. Slike dilemmaer står man i, og må veie, fortsetter Jamil.

Vil bevisstgjøre

Før valget skal flere av MDNs medlemsmoskeer, blant annet Rabita og ICC, arrangere politiske eventer med representanter fra ulike partier.

– Det håper vi vil øke valgdeltakelsen og bevisstgjøre folk på hvorfor det er viktig å stemme.

Mahir Osman, talsperson for MuslimerStemmer, har en klar oppfordring til muslimske velgere før valget.

– Det er viktig å ta et opplyst valg, så gå gjennom muslimerstemmer.no. Og stem på det partiet som best ivaretar trosfriheten og tar avstand fra islamofobiske lover som innskrenker retten til å utøve ens tro, sier han.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion