Religion

Arrangerer «verdisamling»: – Kristne verdier er under press

VERDISAMLING: Filadelfia Vennesla inviterer politikere og forkynnere til samling om «klassiske kristne verdier». Åpen folkekirke-leder kritiserer arrangementet og kaller det ekskluderende.

29. august går arrangementet som har fått navnet «Reis deg Guds menighet!» av stabelen i Filadelfia Vennesla. Arrangementet er en såkalt «verdisamling», hvor temaer som abort, aktiv dødshjelp og ekteskap og samliv skal tas opp.

I invitasjonsskrivet til arrangementet heter det at «arrangementet legges ikke opp som en politisk samling, men som en samling der vi fokuserer på gode kristne verdier».

Det legges heller ikke opp til diskusjon og debatt på samlinga, for det er «å proklamere og tydelig løfte fram Guds ord» som er hensikten ifølge pastor i Filadelfia Vennesla, Geir Stomnås.

---

«Reis deg Guds menighet!»

  • Arrangeres 29. august i pinsemenigheten Filadelfia Vennesla.
  • Menigheten er selv arrangør, men har invitert folk fra flere andre kirkesamfunn til å bidra.
  • Blant bidragsyterne er Espen Ottosen fra Misjonssambandet, Bjarte Ystebø fra Norge IDAG, Øyvind Benestad fra stiftelsen «MorFarBarn» og KrF-politikerne Kjell Ingolf Ropstad og Jorunn Lossius.
  • Formidlingen vil foregå i form av innlegg, intervjuer og panelsamtaler.

---

– Det finnes mange settinger hvor det er behov for motstand og meningsbrytning, men her skal vi løfte tydelig fram det Bibelen sier om temaet, svarer Stomnås når han får spørsmål om hvorfor det ikke er invitert mennesker med mer liberale teologiske ståsteder.

Pastoren nevner også at de håper samlinga vil oppmuntre deltakerne til å bruke stemmen sin i det offentlige rom, stå opp for bibelske verdier og fremme «større enhet blant Guds folk».

Stomnås forteller at han opplever at de klassiske bibelske verdiene er under et sterkt press, og at det derfor er viktig å komme sammen for å forsvare blant annet et klassisk ekteskapssyn og vern om det ufødte liv.

Vennesla 9 Mai 2007

Det er stor spenning foran kveldens menighetsmøte i Filadelfia i Vennesla. På årsmøtet forrige onsdag ble det rettet hard kritikk mot menighetens hovedpastor, Gunnar Jeppestøl. Det ble blant annet fremsatt påstander om at menigheten er pastorstyrt og udemokratisk.

Arrangementet kritiseres

I en artikkel fra Vennesla Tidende 6. august, kommer leder av Åpen folkekirke i Agder og Telemark, Odd Inge Uleberg med kritikk av arrangementet:

– Filadelfia må arrangere og mene akkurat hva de vil for meg, men de må tåle kritikk når de definerer Guds menighet. Den handler om de som tror, ikke om de rette meningene. Det virker som om de forsøker å kreve visse meninger for å være kristen, sier Uleberg til lokalavisa.

Geir Stomnås sier til Vårt Land at også Uleberg står fritt til å mene det han måtte ønske, men er klar på at de tilhører forskjellige fløyer.

– Vi kan ikke sette oss selv til dommer over hvem som er Guds folk, men vi står fritt til å velge hvem vi vil samarbeide med. Vi har vært bevisst på at de vi inviterer skal formidle Guds ord slik vi mener det skal forkynnes, forklarer han.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion