Religion

Mer utbredt med negative holdninger til jøder blant muslimer

ANTISEMITTISME: Imamen Noor Ahmad er suspendert for jødefiendtlige ytringer på Facebook. HL-senterets forskning viser hvordan stereotypiske forestillinger om jødisk makt og internasjonal innflytelse er mer utbredt blant muslimer enn i befolkningen generelt.

OSLO 20070227:
Statsråd Bjarne Håkon Hanssen (t.v.) tok imot  imam Mohammed Hamdan (t.h.) og imam Noor Ahmad Noor og andre muslimske religiøse ledere. Møtet, som hadde vært planlagt lenge, kom istand for å diskutere marginalisering og inkludering.
Her håndhilser Hanssen på imamene.
Foto: Lise Åserud / NTB

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion