Religion

Uenig med Misjonsalliansen: – Færre norske misjonærer er et faresignal

MISJON: Ungdom i Oppdrag-leder Andreas Nordli er uenig med Misjonsalliansen i at færre norske utenlandsmisjonærer er et sunnhetstegn. – Et faresignal, sier han.

Norske misjonsorganisasjoner sender ut stadig færre misjonærer. Generalsekretær Andreas Andersen i Misjonsalliansen, uttalte nylig at han så på det som et sunnhetstegn.

– Nå trenger vi færre norske utsendinger for å gjøre arbeidet vårt, men vi har et større arbeid. Jeg vil påstå at en større andel av de innsamlede midlene går rett til prosjektene, forklarte generalsekretæren.

Andreas Nordli, nasjonal leder for misjonsbevegelsen Ungdom i Oppdrag (UIO), reagerer på uttalelsene.

– Hvis det er et sunnhetstegn at antallet misjonærer synker, er spørsmål om det blir enda sunnere hvis det fortsetter å synke? Og hvor langt må det synke for at misjonen skal bli «supersunn»? spør Nordli.

---

Ungdom i Oppdrags misjonsarbeid

  • Ungdom i Oppdrag (UIO) er den norske avdelingen til den internasjonale misjonsbevegelsen Youth With a Mission (YWAM).
  • De driver misjonsarbeid i 180 land.
  • UIO har arbeid i 12 norske byer og mulighet for å gå på Disippeltreningsskole (DTS) på 8 ulike steder.
  • Før koronapandemien hadde UIO rundt 150 langtidsutsendinger, altså utenlandsmisjonærer på heltid.

Kilde: ywam.no

---

Nordli mener det er viktig at misjonsorganisasjoner ikke bare støtter misjonsprosjekter økonomisk, men også bidrar med menneskelige ressurser.

– Det er alltid en menneskelig kostnad å «krysse grensa». Hvis vi ikke sender misjonærer, men kun velger å sende penger, kan det være et forsøk på å betale seg unna den menneskelige kostnaden, sier Nordli, og legger til:

– Dermed må vi fortsette å sende mennesker for at det skal være et reelt partnerskap mellom nord og sør.

Anders Myklebust, Siri Helen Myklebust
(liten datter) Victoria Myklebust. UiO-ansatte i Mission Adventures ved Grimerud Gård, Stange.

1500 språk uten bibeloversettelse

UIO-lederen mener også at å sende færre misjonærer vil føre til at det snakkes mindre om misjon.

– Og dette vil igjen føre til at færre får hjerte for misjon og at det samles inn mindre penger som kan brukes på misjon.

Den siste bekymringen hans handler om de delene av verden hvor det ikke finnes aktive kristne.

– Det finnes 1500 språk uten påbegynt arbeid med bibeloversettelse. Det finnes også flere tusen folkeslag hvor ingen har hørt evangeliet. Der er det ingen kristne å sende misjonspengene til.

Andreas Nordli, Leder i ungdom i oppdrag. Har skrevet bok om å tro på og leve med Gud.

Reelle partnerskap

Per Ivar Johansen, assisterende generalsekretær i NMS, mener årsaken til nedgangen i antall norske misjonærer handler om at misjonærrollen er i endring. Nå handler misjonærstillingen mer om å tilrettelegge for samarbeid, sette partnere i kontakt med hverandre og veilede i hvordan den økonomiske støtten kan brukes på en god måte, fortalte Johansen nylig til Vårt Land.

Det er Andreas Nordli enig i. Han mener likevel at misjonærnedgangen skyldes mer enn en endring i strategi og arbeidsmåte. Han tror heller årsaken er en manglende interesse for misjon.

– I mitt hode er derfor nedgangen et faresignal, sier han.

– Hva mener du da er det viktigste å ha fokus på i misjonen?

– Det aller viktigste er reelle partnerskap. Vi skal drive med istandsetting , utrusting og sikre lokalt eierskap til prosjektene.

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion