Religion

ICC sommerkurs: – Tilknytning til moskeen motvirker radikalisering

SOMMERKURS: Islamic Cultural Center (ICC) organiserer sommeraktiviteter for barn. – Lederne har forstått de unges behov, sier forsker, som mener moskeen hindrer ultrakonservativ framvekst.

– Jeg ønsker å gi tilbake til barn og ungdom, sier Sammy Hussain (29).

Han er med som lærer på årets sommerkurs i regi av Islamic Cultural Center (ICC). Her har de et tilbud for barn og unge i sommerferien. Tre dager i august får barna komme til moskeen, ha fellesskap med andre barn og få trosopplæring.

Hussain jobber til vanlig som rådgiver i Tesla, men er også engasjert i flere prosjekter i ICC. Han var med å starte opp sommerinitiativet for 12 år siden.

ICC sommerkurs . Arshad Jamil fotografert i ICC sin moske på Grønland

– Jeg vokste opp i Våler i Østfold, et bygdeområde med mindre muslimsk aktivitet. Nå ønsker jeg å være mer med i moskémiljøet, sier han.

Hussain synes også det er gøy å være med den mangfoldige barnegruppa.

– Hvert barn har sin egen historie, så det å bli kjent med dem er helt fantastisk.

Vi vet at utenforskap kan føre til kriminalitet og at ungdommene havner i feil miljø. Dette er det vår oppgave å hindre.

—  Arshad Jamil

Gir barna noe å gå til

I moskéen i sommer er Hussain med på å undervise barna om forskjellige temaer knyttet til islam og om hvordan de kan være gode mennesker.

Når Vårt Land er på besøk i moskéen, starter de frivillige dagen med å leke en variant av barneleken «Kongen befaler». I stedet for at hver kommando starter med «kongen befaler», er det kun når lederen sier «bismillah», som betyr «i Guds navn», at ungene skal gjøre det som sies.

ICC sommerkurs . Arshad Jamil fotografert i ICC sin moske på Grønland

Etter oppstarten deles ungene inn i mindre grupper etter hvilket alderstrinn de tilhører og rullerer rundt på forskjellige stasjoner.

– Hensikten vår er å gi barna en aktivitet og noe å gå til, sier Arshad Jamil i ICC.

Han forteller at moskéen driver et bevisst arbeid for å hindre utenforskap hos unge muslimer.

– Vi vet at utenforskap kan føre til kriminalitet og at ungdommene havner i feil miljø. Dette er det vår oppgave å hindre, sammen med mange andre aktører i samfunnet.

Salafisme i vekst i Europa, men ikke i Norge

Tidligere i sommer skrev den svenske avisen Dagens Nyheter at den såkalte salafi-bevegelsen vokser i nabolandet. Store Norske Leksikon beskriver salafisme som en muslimsk retning av ultrakonservative grupper, som fremmer bokstavtro tolkninger av Koranen.

Sindre Bangstad ved KIFO

Sosialantropolog Sindre Bangstad, som har forsket på islam i sekulære kontekster, har nylig vært med på å skrive bok om temaet.

Han forteller til Vårt Land at de i utarbeidelsen av boka kom til at salafismen ikke har hatt noe betydelig vekst i Norge etter 2015. Han tror at en av årsakene til dette er at norske moskeer og muslimske fellesskap etter hvert har blitt gode på å nå ut til barn og unge.

– Tidligere var det ikke så mange tilbud så spesifikt rettet mot unge muslimer i Norge – utenom for eksempel Islam Net.

Han legger til at de etablerte moskeene heller ikke var så gode på sosiale medier.

– Både ledere og imamer har imidlertid blitt bedre på dette som følge av den innledende suksessen Islam Net hadde, sier han.

Han trekker fram Rabita og ICC som aktører som vært gode på nettopp å se de unges behov og forsøke å fylle det.

ICC sommerkurs . Arshad Jamil fotografert i ICC sin moske på Grønland

Arshad Jamil kan bekrefte at ICC har et fokus på sosiale medier og trekker spesielt fram ungdomsorganisasjonens tilstedeværelse på Instagram.

– Jeg tror vi har en ganske god «approach» på Facebook og Instagram, sier han.

Hindrer radikalisering

Arshad Jamil forklarer at også politiets undersøkelser viser at moskeer er med på å motvirke radikalisering hos unge muslimer.

– Det er mange tiltak man kan nevne for barn og unge ikke skal falle utenfor, blant annet å bygge identitet, selvtillit og selvsikkerhet hos de unge, utdyper han.

Jamil trekker også fram at de forsøker å gi barna en tilknytning til imamen fra de er unge.

– Hvis de har noe de lurer på om islam, oppfordrer vi dem til å komme og spørre imamen i stedet for å finne informasjonen på egen hånd. Det er viktig å være kildekritisk, for mange sider kan se veldig profesjonelle ut.

ICC sommerkurs . Arshad Jamil fotografert i ICC sin moske på Grønland

Har lyst til å fortsette

Både Isamil Khan (12) og Minahil Ihsan (7) har vært deltakere på alle tre dagene av sommerkurset. Begge to kjenner noen av de andre deltakerne fra før og synes det er fint å være i moskeen.

– Det gøyeste er å møte nye folk og få nye venner, sier Ismail. Han liker også godt oppsummeringsquizen de har på slutten av hver dag.

ICC sommerkurs . Arshad Jamil fotografert i ICC sin moske på Grønland

– Gruppa mi vant quizen en dag og da fikk hele gruppa is, sier han og smiler fornøyd.

Har dere lyst til å komme tilbake?

– Ja, men jeg kan ikke, for nå begynner jeg i 8. trinn og det er bare for barneskolen. Det er litt dumt, for jeg liker så godt å være her, sier Ismail.

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion