Religion

Flere slakterier sertifisert av Islamsk Råd Norge

HALAL: Islamsk Råd Norge (IRN) har gjenoppstått som kontrollinstans for halalkjøtt, etter bruddet med Nortura i 2017.

– Vi ser utviklingen som veldig positiv. Hvorfor man må dra til Sverige for å kjøpe kjøtt, spør mange. Arbeidet vårt er brukerstyrt og i det siste har vi sett økt forespørsel blant befolkningen, sier Yasir Ahmed, rådgiver for Islamsk Råd Norge (IRN).

I 2017 valgte Nortura å droppe sin halal-avtale med IRN på grunn av manglende tillit til organisasjonen. Siden da har tilgangen til halalkjøtt vært begrenset for norske muslimer, skrev Vårt Land i 2019.

Men det siste halvåret har det begynt å løsne for IRN. De har inngått avtaler med åtte norske kjøttprodusenter, den siste senest den 21. juli, går det fram av nettsiden deres.

Ahmed opplyser at enda flere butikker og slakterier venter på å bli sertifisert.

Yasir Ahmed, rådgiver i IRN

Nortura har eget merke

Dem gamle samarbeidspartneren Nortura sier til Vårt Land at de ikke vil gjenopprette kontakten per nå.

– Alfathi er Norturas varemerke på produkter som følger dokumenterte prosesser i henhold til krav om halal-sertifisering. Nortura har per i dag ingen dialog med IRN om våre dokumenterte prosesser på Alfathi, sier Anette Ivsett, kommunikasjonsrådgiver i Nortura.

---

Halal-sertifisering

 • IRN Halalsertifisering ble dannet i 2011, av paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN)
 • IRN er en paraplyorganisasjon for 33 islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge
 • De har nærmere 65.000 muslimer som medlemmer
 • IRN har sertifisert disse bedriftene i det siste året:
  • Stang, desember 2020
  • Kuraas, desember 2020
  • Prima Jæren, desember 2020
  • Kanda, desember 2020
  • Bottarga Boreale, februar 2021
  • Dullum Slakteri AS, mai 2021
  • Fatland Oslo As, mai 2021
  • Habib, juli 2021

---

Nortura er morselskapet i et norsk næringsmiddelkonsern som er et resultat av en fusjon mellom samvirkeforetakene Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge. Nortura er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, og omsetter for 23 milliarder kroner.

I mai 2021 sertifiserte IRN Norges største private kjøttbedrift, Fatlands slakteri i Oslo. Fatland Oslo AS har en omsetning på 850 millioner kroner.

I tillegg har IRN-sertifiserte Stang inngått en avtale med NorgesGruppen i mai om tilgjengeliggjøring av halalsertifiserte varer i deres sortiment. Det betyr at butikkjeder under NorgesGruppen, som Kiwi og Meny, kan ta inn sertifiserte halalprodukter i sine butikker.

IRN-halal

– Går ut på dyrevelferd og verdslighet

– Halal-sertifisering innebærer at vi har en objektiv tilnærming til prosessene, basert på den islamske teologien. Dette handler mest om renslighet og dyrevelferd, forteller Ahmed i IRN.

Ifølge deres retningslinjer må dyret være behandlet riktig og kan ikke være sykt. Det må slaktes av en muslim som vender dyret mot Mekka og avgir en bønn under slaktingen.

– De andre dyrene bør ikke se slaktingen. I tillegg må redskapene ikke bli brukt for slakting av andre dyr som ikke kan godkjennes som halal, sier Ahmed.

Kvoteordninger for muslimer og jøder

Alle dyr må bedøves før slaktingen i Norge jamfør lovverket. Dette gjelder også i flere europeiske land, blant annet Danmark, Belgia, Sverige og Slovenia. For jøder og noen muslimske trossamfunn strider dette med religionen deres.

Derfor har det blitt innført en kvoteordning for Det mosaiske trossamfunn (DMT) og Det islamske kultursenter samfunn i Norge (DIKSIN) i Norge. DMT representerer norske jøder, og DIKSIN står for den islamske Suleymanli-bevegelsen, som har tyrkisk-muslim opprinnelse.

Hvert år importerer DMT 15 tonn kjøtt som blir slaktet uten bedøvelse, mens DIKSIN har lov til å importere 30 tonn.

Fjugesta, Sverige 20040427 
Som takk for melken gir katten kua en slikk på mulen i fjøset på en gård i Fjugesta utenfor Örebro tirsdag. 
Foto Håkan Risberg / NA / SCANPIX SVERIGE

Kan ikke forbys, mener departementet

Ifølge Landbruks- og matdepartementet har ikke Norge anledning til å forby import av kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse.

«Alle har en lovbestemt rett til å få utøve sin religion. Det vil således være i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonen å forby import av slikt kjøtt», opplyste departementet i sin fastsettelse av nye tollkvoter for import av kosher- og halalslaktet kjøtt i 2015.

IRN-rådgiveren mener at så lenge dyret ikke dør, kan halal-slakting gjennomføres etter bedøvelse.

– Det kan finnes ulike meninger blant ulike teologiske ståsteder. Vårt arbeid er sikret av teologer og tar hensyn til både det norske lovverket og de islamske retningslinjene, understreker Ahmed.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ismail Akkan

Ismail Burak Akkan

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion