Religion

Har åpnet for kvinner i styrene, men fortsatt ingen på plass

I UTVIKLING: Menigheten Samfundet måtte til slutt åpne for kvinner i styrene, men har fortsatt ingen kvinner representert. – Endringen vil nok ikke synes i umiddelbar fremtid, sier forfatter og utbryter.

– Dette forteller at når storsamfunnet legger press på trossamfunn, kan ting forandre seg, sier forfatter av boka De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende, Jonas Yassin Iversen.

I 2017 påla Likestillings- og diskrimineringsombudet Menigheten Samfundet å inkludere kvinner i styrene sine. Tre år senere endret trossamfunnet reglene til å gjøre nettopp dét. Fortsatt er det kun menn som er valgbare til menighetsstyret, men kvinner er nå valgbare til skolestyret og drifts- og oppvektsstyret i menigheten.

Skolestyret fungerer som et hvilket som helst annet skolestyre, for ansatte og lærere. Driftsstyret har ansvar for ungdomsarbeidet og menighetens økonomi.

?

Skolestyrets leder: – Uproblematisk

Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og Det Almindelige Lutherske Samfund har alle base i området Agder og Rogaland. Samfundet er det største av de tre, og driver fire skoler i Egersund- og Kristiansand-området. Tradisjonelt har menighetene hatt et svært konservativt syn på kjønnsrollene.

At det ble flertall for å åpne for kvinner i styrene da det ble stemt over i 2018, kom derfor som en overraskelse for mange.

Jarl Sindland er leder i skolestyret til Samfundet. Han forteller at det ikke har kommet noen reaksjoner etter at endringen trådte i kraft i november i fjor.

– Min oppfattelse er at kvinner er like kapable som menn til å sitte i skolestyret. For meg som leder av styret var en slik endring uproblematisk, sier han.

Han opplevde dialogen med myndighetene som svært åpen og god.

– At myndighetene satte lys på dette for oss gjorde at vi som menighet måtte se på dette på nytt. Jeg vil tro at vi om noen år har flere kvinner representert i skolestyret, det blir opp til velgerne.

Enn så lenge er ingen kvinner valgt inn i noen av styrene. Styrene velges demokratisk av menighetens medlemmer i desember hvert år.

Flere runder

Likevel var det ikke slik at regelendringen var noen enkel affære. Jonas Yassin Iversen forteller at kravet fikk blandende reaksjoner og førte til flere interne diskusjoner. Fædrelandsvennen skrev flere saker om dette i 2018.

Helge Dvergsnes er en av tre forstandere i Menigheten Samfundet. Han var en av dem som ville anke avgjørelsen om å åpne for kvinner.

– Det stemmer at jeg ville anke, og at jeg har gitt uttrykk for min personlige mening på våre møter. Flertallet i vårt øverste styre kom likevel til konklusjonen at anken burde trekkes, og det forholder jeg meg til, sier Dvergsnes i dag.

Mens Iversen mener menigheten ble tvunget av myndighetene til å ta inn kvinner, mener Dvergsnes at tillatelsen var styrets eget valg.

– Det har aldri vært et flertall før de fikk dette presset fra myndighetene, påpeker Iversen.

---

De tre sterkttroende menighetene

  • Menigheten Samfundet: 1769 medlemmer. Driver fire skoler.
  • Det Almindelige Samfund: 268 medlemmer. Ingen skoledrift.
  • Det Almindelige Lutherske Samfund: 48 medlemmer. Ingen skoledrift.

---

Endrer ikke for menighetsstyrene

Grunnreglene ble endret i november 2020, men fortsatt er det ingen kvinner i styret. Forfatteren mener at endringen ikke vil synes i umiddelbar fremtid, men at det med tiden vil skje.

– Ser du for deg at kvinner kan bli tillatt i menighetsstyret om noen år, Helge Dvergsnes?

– Jeg håper vi ved Guds hjelp kan holde oss til Bibelens ord om hvordan en menighet skal ledes. Den forteller at det er menn som skal lede menighetene, svarer forstanderen.


Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion