Religion

Historisk dom mot Jehovas vitner: – Det er Davids kamp mot Goliat

RETTSSAK: Borgarting lagmannsrett avsa fredag dommen i Gry Helen Nygårds ankesak mot Jehovas vitner.

– Denne dommen betyr at man ikke kan gjøre hva man vil i religionens navn, sier Nygårds advokat, Håkon Mathias Sterling Danielsen fra advokatfirmaet Danielsen & Co.

Danielsen har vært advokat for Gry Helen Nygård under rettssaken mot Jehovas vitner, hvor hun er tidligere medlem.

Mellom 2. og 4. juni i år vitnet hun og Jehovas vitner i Borgarting lagmannsrett. Nygård hadde anket en dom der Follo tingrett frikjente trossamfunnet for ugyldig eksklusjonsvedtak mot Nygård.

Fredag falt dommen, og Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Jehovas vitners eksklusjon av Nygård er ugyldig.

---

Dette er saken

  • I 2018 ble Gry Helen Nygård ekskludert fra Jehovas vitner.
  • Domsutvalget til Jehovas vitner, som tar avgjørelser om eksklusjon, hevder hun har begått «Porneia», altså seksuell umoral.
  • Selv hevder Nygård at hun ble utsatt for overgrep.
  • I tillegg til at hun hevder det var overgrep, mener hun også at Jehovas vitner har gjort saksbehandlingsfeil.
  • Fra 2. til 4. juni gikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Der skal det vurderes om eksklusjonsvedtaket var gyldig.

Kilde: Vårt Lands arkiver

---

Jehovas vitner Ski menighet dømmes nå til å betale 500.000 kroner i saksomkostninger til lagmannsretten, samt 380.000 kroner i saksomkostninger til tingretten. I tillegg dømmes trossamfunnet til å betale Nygård en erstatning på 100.000 kroner.

La vekt på religionsfriheten

I februar 2020 tapte Gry Helen Nygård rettssaken mot Jehovas vitner i Follo tingrett. Tingretten la vekt på religionsfriheten.

Jehovas vitner har ekskludert Nygård fra trossamfunnet gjennom sitt interne domsutvalg. Tingretten mente at staten må være tilbakeholden med å overprøve avgjørelser et trossamfunn har fattet basert på religiøs overbevisning, men la til at dersom eksklusjonen bygger på et uriktig faktum, må likevel beslutningen kunne settes til side.

Nygårds advokat, Håkon Mathias Sterling Danielsen, forteller at dette er en historisk dom: – Denne dommen betyr at man ikke kan gjøre hva man vil i religionens navn.

Historisk dom

Nygårds advokat, Danielsen, forteller at denne dommen er historisk og prinsipielt viktig, siden det ikke er kjent at Jehovas vitner har blitt dømt på denne måten tidligere.

– Lagmannsretten sier klart at hvis man godtar alt i religionsfrihetens navn, kan dette føre til misbruk. Man er nødt til å sette en grense et sted.

Han sier videre at lagmannsretten sier det ikke er noen tvil i at denne saken hører hjemme i domstolen. Jehovas vitner har brukt mye ressurser på å hevde det motsatte, så dette er et stort tilbakeslag for dem.

Davids kamp mot Goliat

– Jehovas vitner har nærmest ubegrensede ressurser til å bruke i denne saken. Dette er svært krevende for min klient. Her er det snakk om Davids kamp mot Goliat, sier advokaten og forklarer:

– Denne saken handler om hele livet til Nygård. Hun er ufør og har ME, og har ikke hatt noen rundt seg etter hun ble ekskludert. Hun har ikke kunnet se familien sin på tre år, forteller Danielsen.

Han sier videre at det er svært sannsynlig at Jehovas vitner vil anke.

Danielsen forteller at med denne dommen har de fått vist at de har ekskludert henne med urette.

– Nygård har fått oppreisningserstatning på grunnlag av æreskrenkelsen hun ble utsatt for gjennom en urettmessig eksklusjon. Dette er en full seier for oss.

Ingen menneskerett å være medlem i et trossamfunn

Jehovas vitner skriver i en mail til Vårt land at de skal gjennomgå rettens resonnement grundig.

Videre trekker de fram et sitat som Dag Øistein Ensjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sa til Vårt Land tidligere i sommer:

«Det er ikke en menneskerettighet å få være medlem i et trossamfunn som nekter deg å være medlem. (...) Jehovas vitner vil åpenbart få medhold i menneskerettighetsdomstolen. Man kan ikke tvinge et religiøst fellesskap å ta opp igjen medlemmer de har ekskludert».

De legger til at Jehovas vitners syn på ekskludering er basert på Bibelen, og at dette er noe som har blitt anerkjent av høyesterettsdomstoler verden over.

Til slutt skriver de at ekskluderte personer som tar avstand fra urett oppførsel, og som viser at de har et oppriktig ønske om å leve etter Bibelens normer, er alltid velkommen til å bli Jehovas vitner igjen.Les mer om mer disse temaene:

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Idun Kjøl Wiig

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion