Religion

Graver må beskyttes mot robotklippere

NY TEKNOLOGI: Gresset på kirkegårdene på Vega skal fra nå av bli klippet av robotklippere. På grunn av for få innkjøpte klippere, må gravene sikres med gjerder. – Uheldig løsning, mener gravplassrådgiver.

Robotgressklippere blir stadig mer populære. Vega kommune har nå kjøpt inn robotklippere, som skal klippe gresset på kommunens kirkegårder.

– Dette har vi hatt på investeringsbudsjettet i to år og hatt lyst på lenge. Vi har fått gode anbefalinger fra nabokommunen og anslår at dette kommer til å gi forholdsvis store økonomiske besparelser, sier Per-Fredrik Bang, leder av Vega kirkelige fellesråd. Brønnøysunds Avis skrev om saken først.


Motstand

Robotklippere klipper helt til de møter motstand. Dette betyr at blomstene og pynten på gravene må beskyttes. Ifølge Bang er det ikke snakk om store hindringer; sikringen trenger ikke være høyere enn 10 til 12 cm.

– Det vi ikke var klare over da vi bestemte oss for å kjøpe inn klipperne, var at kapasiteten på hver enkelt klipper kom til å gå kraftig ned om det skulle legges over alt. Til det måtte vi ha kjøpt flere klippere enn det vi har gjort.

Dette er fordi hver enkelt klipper kun kan forholde seg til et visst antall meter av kablene som brukes til å markere hvor den skal og ikke skal klippe. Vega kirkelige fellesråd har foreløpig kjøpt inn fire robotklippere.

Robotgressklipper på plen. 
Foto: Audun Braastad / NTB

– Har dere fått noen reaksjoner på planene?

– Ja, de aller fleste er positive, mens andre er mer skeptiske. Enkelte mener det blir mindre fint med gjerder rundt gravene.

Bang legger til at de har enkelte utfordringer med å gi ut informasjon til de som ikke mottar menighetsbladet, for eksempel hvis de bor utenfor kommunen.

– Så for de som ikke setter opp gjerder selv, kommer vi til å legge kabler rundt, sier Bang.

– Uheldig løsning

– Gravplassloven sier at gravplassen skal behandles med lov og verdighet, noe det er mulig å diskutere om den blir her.

Åse Skrøvset

Det sier Åse Skrøvset, gravplassrådgiver hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hun mener det har en visuell og estetisk konsekvens å pålegge pårørende å sette opp slike gjerder. Med tanke på at 12 cm er relativt høyt, forstår hun om etterlatte reagerer.

– Jeg ser på dette som en uheldig løsning, dersom det er mulig å løse enklere med mindre synlige sensorer.

Det er foreløpig ikke spesielt utbredt å ta det grepet kommunene i Helgeland tar.

– Vi har ingen samlet oversikt, men inntrykket er at de aller fleste fortsatt bruker manuelt utstyr til gressklipping, sier Trygve Jordheim, kommunikasjonsdirektør i KA.

– Det kan være ulike grunner til det, som usikkerhet knyttet til skjerming av gravstøtter og bed ved bruk av robotklippere, ulendt terreng og varierende tilgang på strøm ute på gravplassene.

Gode erfaringer

En kommune som derimot har hatt robotklippere i flere år allerede, er Vevlstad, nabokommunen til Vega. Jan Kristiansen, kirkeverge i Vevelstad og Brønnøy kommune, er svært fornøyd med dette.

– Vi satte inn den første klipperen som et prosjekt på én av kirkegårdene våre da kirketjeneren ble sykemeldt. Da han kom tilbake sa han at gravplassen aldri hadde sett finere ut.

Etter dette ble det satt inn robotklippere på alle kommunens kirkegårder. Nå forteller Kristiansen at han er godt fornøyd og får mange tilbakemeldinger på hvor fine kirkegårdene ser ut.

Han legger til at kirketjeneren er svært fornøyd med å kunne regulere klippingen med en app.

Til forskjell fra på Vega, har alle kirkegårdene på Vevelstad fått kabler under bakken, slik at sperringene rundt gravene ikke er synlige.

---

Gravplasser i Norge

  • De kirkelige fellesrådene har forvaltningsansvar for kirkegårder, mens kommunene har det økonomiske ansvaret.
  • I tillegg er det statsforvalteren i Vestfold og Telemark som er regional gravplassmyndighet for hele landet.
  • Lovbestemmelser om kirkegårder er fastsatt i gravferdsloven.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Lea Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim er journalist i nyhetsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion