Religion

Møt Oslos nye muslimske samtalepartner

RELIGIØS VEILEDNING: Det vanskeligste med å være samtalepartner er å se mennesker lide, mener Abdifataah Mohamed Mahamud, nyansatt muslimsk samtalepartner i Oslo.

– Jeg forsøker å vise pasienten at det er mange fine ting i livet og at målet er å gjenforenes med Gud, sier Abdifataah Mohamed Mahamud, nyansatt muslimsk samtalepartner og veileder ved Oslo universitetssykehus.

Mahamud (30) er oppvokst i Oslo og startet i tjenesten som fast ansatt muslimsk samtalepartner 1. juni. Men har tidligere bidratt som samtalepartner i tros- og livssynstjenesten.

Han jobber både ved sykehjemsetaten og Oslo universitetssykehus. Ved siden av er han norsktalende imam i Islamic Cultural Centre i Oslo.

Religiøs veiledning

Mahamud er også utdannet dialogpilot ved Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Nå skal han ta en mastergrad i lederskap, etikk og samtalepraksis ved samme fakultet.

– Jeg er opptatt av å komme til pasienten og spørre hva de trenger, hva som er deres behov. Det er givende for meg og til hjelp for pasienten.

– Hvordan har det vært under koronakrisen?

– Det er mange som har forlatt verden under korona og det har vært mye å gjøre. Jeg har som regel snakket med pårørende til pasientene ettersom de fleste pasientene lå på intensiven og var i koma. De pårørende ba ofte om at jeg skal gjøre en rituell velsignelse eller bønn.

Ser mennesker lide

– Hva er den største utfordringen din i jobben som samtalepartner?

– Det vanskeligste er å se et menneske lide og et liv som er i ferd med å ta slutt. Både et sykt menneske som du ikke kan gjøre noe med og pårørende som går igjennom en vanskelig tid, sier Mahamud.

Han forteller at han alltid forsøker å minne på pasientene og de pårørende om de positive sidene ved livet.

– At livet er en prøvelse, og minne dem på at vi er skapt for et evig liv. At vi må lære å være tålmodige og jobbe for et bedre liv etter døden.

---

Samtalepartner om tros- og livssyn.

  • Oslo universitetssykehus tilbyr samtalepartnere fra ulike tro- og livssynstradisjoner til pasienter og pårørende
  • Samtalepartnerordningen ble etablert som et prosjekt i 2011 og har siden 2013 vært et fast tilbud ved sykehuset.
  • Tilbudet er et supplement til prestetjenesten ved Oslo universitetssykehus. Prestetjenesten er tilgjengelig for alle mennesker uavhengig av tros- eller livssynssamfunn.
  • Mange pasienter og pårørende ønsker likevel å møte en representant fra sitt eget tros- eller livssynssamfunn dersom de opplever krise eller trenger noen å snakke med.

---

Positive tilbakemeldinger

– Lærer du noe av å jobbe tett med folk som virker innenfor andre religioner?

– Absolutt. Man blir aldri ferdig utlært. Noen ganger gjør samtalene at man ser ting fra andre perspektiver. Mange av kollegaene mine i prestetjenesten har lang erfaring som har kommet godt med i situasjoner der jeg føler at det har vært en vanskelig samtale.

Tilstedeværelse

– Det er veldig stas å få Mahamud med på laget. Han er første muslimske samtalepartner og veileder som er ansatt ved et sykehjem i Norge. Det er naturlig at vi har kommet dit nå, sier Asle Rossavik, sykehjemsprest i Oslo bispedømme og kollega av Mahamud ved Solfjellshøgda helsehus.

Han mener at ansettelsen er et viktig steg i riktig retning av å få på plass likeverdige tjenester med tro- og livssyn i eldreomsorgen.

– Mange av pasientene ved helsehuset er i en akutt krisesituasjon når de kommer på helsehus. Da trenger de å bli ivaretatt med både sine fysiske og åndelig-eksistensielle behov.

Rossavik legger til at det handler om å ivareta hele mennesket. For mange er tro- og livssyn en viktig del av ens identitet, som gir hjelp til å mestre livet i en krisesituasjon.

Fremdeles mye som gjenstår

Ifølge Rossavik gjenstår det mer utviklingsarbeid innenfor sykehjemsetaten og på sykehusene. Han viser til at tros- og livssynsutvalget i Oslo pekte på at det var nødvendig med mer kartlegging.

– Pasienten blir ofte ikke spurt om sin tros- eller livssynsmessige identitet ved innkomst på helsehuset. En bedre kartlegging vil gjøre at flere får tilgang til tjenestene vi tilbyr.

Han viser til at det er flere på helsehuset som er i livets siste fase.

– Å få en religiøs betjening når man er i den delen av livet er for noen veldig viktig. Å bli bedt for, lest for fra hellige tekster og få velsignelse er sentrale ritualer for mange i livets siste dager.

Et mangfoldig tilbud

– Vi håper at dette er starten på et bredere og solid tilbud i Oslo-området ,og at samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune blir sett på som en stor styrke, sier Ingrid Vassli Flateby, rådgiver ved avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus.

Hun håper at en muslimsk samtalepartner kan være med på å løfte fokuset på åndelig og eksistensiell omsorg i helsevesenet.

– Det er et litt høytsvevende mål. Men vi håper at det skjer, sier Flateby.

Mattis C. O. Vaaland

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion