Religion

Beskriver isfront mellom Den norske kirke og Det mosaiske trossamfund

RELIGIONSDIALOG: Siden 2016 har dialogen mellom Mellomkirkelig råd og Det mosaiske trossamfunn vært lagt på is. – Det er lettere for imamer og rabbinere i Midtøsten å snakke sammen, enn for oss, forteller rabbiner Joav Melchior.

Joav Melchior
Annonse
Annonse

Mer fra: Religion