Religion

Kunnskapsdepartementet gir NLA rett til å tilby full presteutdanning

NLA Høgskolen fikk først nei. Nå gir imidlertid departementet grønt lys for full presteutdanning, skriver NLA i en pressemelding.

Diskusjonen om hvorvidt NLA Høgskolen skal få etablere en egen presteutdanning har rullet i lang tid. I februar ga NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene) grønt lys, ved å godkjenne det faglige opplegget for en egen presteutdanning ved NLA. Nå gir også Kunnskapsdepartementet grønt lys, ifølge en pressemelding fra NLA.

– Vi gleder oss over at en lang søknadsprosess er helt i mål slik at NLA Høgskolen er klarert for å tilby full presteutdanning, uttrykker avdelingsleder ved teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal i pressemeldingen.

NLA blir dermed den fjerde høyere utdanningsinstitusjoner som kan tilby en 6-årig profesjonsutdanning i teologi.

I mai 2020 fikk NLA avslag fra NOKUT på søknaden om å etablere full presteutdanning. Da ble det begrunnet med blant annet «sårbarhet hva angår faglig bredde og dybde i fagmiljøet, samt mangel på redegjørelse/refleksjon knyttet til høgskolens egenart som livssynsbasert høgskole og hvilke praktiske konsekvenser dette har». I februar i år opplyste imidlertid NOKUT at alle kravene nå var oppfylt og godkjente dermed det faglige opplegget.

Innerdal sier i pressemeldingen fra NLA at de håper på oppstart allerede fra høsten.

– Preste-/pastorstudenter på NLA skal få møte et spennende, utfordrende og dannende teologistudium, tett på Bibelen og den overleverte kristne troen, og tett på samtiden. Vi regner med å aktivere programmet allerede fra høsten av, og sonderer mulighetene for å gjennomføre det nye emnet ‘Avsluttande praktikum’ for første gang til våren dersom vi får et tilstrekkelig studentgrunnlag, sier Innerdal i meldingen.

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har rundt 2700 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
  • NLA ble akkreditert som høyskole i 2006. Det betyr at de selv kan opprette studietilbud på bachelornivå. Dersom de skal opprette mastergrad- og ph.d.-studier, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbudet.

---Les mer om mer disse temaene:

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion