Religion

Sverige har hatt selvbestemt abort til uke 18 siden 1975. Sånn vil de fortsette å ha det

ABORTLOV: Sofia Camnerin synes de svenske aborttallene er for høye. Men den tidligere svenske kirkelederen vil ikke ha en ny debatt om abortloven.

I Sverige har grensen for selvbestemt abort ligget på uke 18 siden 1975. Selv om Sofia Camnerin har stor forståelse for at Kristen-Norge reagerer på vedtakene om å utvide abortgrensen, vil hun ikke endre de svenske abortlovene.

– Vi vil virkelig ha denne rettigheten også, forklarer Camnerin.

Inntil i fjor høst var hun kirkeleder i Equmeniakirken, et kirkesamfunn bestående av flere frikirkemenigheter. Nå er hun assisterende rektor ved Enskilda Høgskolan i Stockholm.

Hun fortsetter resonnementet rundt hvorfor den store andelen av Kristen-Sverige ikke rokker ved abortloven:

– Det er et vanskelig spørsmål. Fordi det handler om barnets rett og om kvinners rett.

Selv om hun er ok med den svenske abortloven som den er, skulle hun ønske de svenske aborttallene var lavere.

Vil ha ned de svenske aborttallene

I Norge var det 9,7 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinne i 2019. I Sverige ble 19 svangerskap per 1000 kvinne avbrutt samme år. Camnerin synes Sveriges tall er for høye. Hun mener kirken har et ansvar for å vise at det er ok å beholde et barn uavhengig av omstendighetene.

– Vi må vise at vi mener alvor med det. At vi er radikalt velkomne til de som har blitt gravide unge eller utenfor ekteskap. Ikke bare si at det er dumt med aborter.

Fremfor en debatt ønsker hun en samtale om abort i det svenske samfunnet.

– Det kan ikke bli en debatt om rett eller feil når det handler om mennesker. Man må finne en mer skånsom måte å snakke om det på, og legge så mange perspektiver som mulig inn i samtalen, sier hun og lister opp fattigdom, andre ulikheter, økonomi og kirkens syn på barn.

---

Aborttall i Norge og Sverige

  • I 2020 ble 508 svangerskap avbrutt etter uke 12, ifølge Folkehelseinstituttet. Det utgjør 4,6 prosent av alle abortene som ble utført i Norge dette året.
  • I 2019 ble 2,4 prosent av alle aborter i Norge utført mellom uke 13 og 16. Fra uke 17 ble 2 prosent av svangerskapene avbrutt. 79,4 prosent av abortene skjedde før uke 8, ifølge den finske statistikkbanken Julkari.
  • I Sverige ble 5,7 prosent av alle aborter utført mellom uke 13 og 16 i 2019. 1,1 prosent av abortene ble utført etter uke 17. 84,6 prosent av abortene skjedde før uke 8, ifølge Julkari.

---


– En trend at barn med spesielle behov aborteres

– Fra et kristent ståsted, hvordan forsvarer du selvbestemt abort frem til uke 18?

– Fra et kristent perspektiv vet man at det handler om en kvinne som i dette tilfellet er skapt i Guds bilde til å være myndig, og som kjenner at hun kan leve med avgjørelse. Det kan for eksempel være sånn at denne kvinnen kjenner at hun ikke kan ta vare på dette barnet som også er skapt i Guds bilde. Og hun har rett til å ta sine egne beslutninger, svarer hun.

– Har du forståelse for at forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort vekker sterke reaksjoner i Kristen-Norge?

– Ja, fordi det er jo noe med at barn kan overleve fra kort tid etter uke 18 nå. Samtidig har det blitt en trend med at barn med særlige behov aborteres bort, og i kirken er alle mennesker like mye verdt i Guds øyne.

Sofia Camnerin vil at rettigheten til abort skal eksistere.

– Det kan vel være andre aspekter knyttet til at foreldre velger abort når det er snakk om kromosomfeil, som frykten for at barnet ikke er friskt nok til å få et godt liv. Forstår du en slik avveining?

– Ja, det forstår jeg. Man må kunne spørre seg om man vil føde et barn som bare kommer til å lide.

Camnerin sier hun mener at retten til abort må finnes, og at hun ser hvert menneske som skapt i Guds bilde.

Ingen stemmer å vinne på å endre abortloven

Den svenske abortloven har stått støtt siden den ble vedtatt i 1975. Forsøk på å røre ved den har gitt null politisk gevinst.

I 2017 gjorde Sverigedemokraterna et forsøk på å senke grensen for selvbestemt abort til uke 12. Det gikk de raskt tilbake på.

– Ingen vil være den som driver spørsmålet om abortloven. Den står så sterkt blant folket, så det er ingen stemmer å vinne på å endre den, forklarer Linnea Jensdotter.

Hun har doktorgrad i religionssosiologi ved Uppsala universitetet.

Ingen vil være den som driver spørsmålet om abortloven. Den står så sterkt blant folket, så det er ingen stemmer å vinne på å endre den, forklarer Jensdotter.

Da Dagens Nyheter i 2019 avslørte at Kristdemokraternas Lars Adaktusson ved flere anledninger hadde stemt mot kvinners abortrett i Europaparlamentet, fikk det store konsekvenser for partiet.

– Ved EU-valget i 2019 lå Kristdemokraterna bra an. DNs avsløring om Adaktusson førte til at KD fikk et mye lavere valgresultat enn først forventet, forteller Jensdotter.

I Sverige har ikke helsepersonell rett til å reservere seg mot abort. Noen jordmødre har forsøkt å gå via rettssystemet med religiøst ståsted som begrunnelse. Uten å vinne frem.

– Religion og politikk skal ikke blandes sammen. Religion skal ikke være førende for politikken. Det står veldig sterkt i Sverige, forklarer Jensdotter.


Les mer om mer disse temaene:

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion