Religion

Katolske biskoper vil be Joe Biden slutte å ta imot nattverd

VERDISTRID: Hvis ikke USAs president endrer syn på abort, bør han heller ikke motta katolsk nattverd. Det kan bli amerikanske biskopers oppfordring om kort tid.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion