Religion

Vil bruke mindre tid på menigheter, og mer på mennesker

SEKSUELLE MINORITERER: Ett år etter etableringen vil Skeivt kristent nettverk endre hvordan de jobber: Heller enn å jobbe for å endre menigheter, vil de jobbe for å nå ut til mennesker som trenger dem.

– Vi har ikke tid til å krangle så mye som vi kanskje har gjort til nå, sier nestleder i Skeivt kristent nettverk (SKN) Tor Håkon Eiken.

Det har gått et år siden SKN ble startet, som en ny ressurs for skeive kristne. Tirsdag har organisasjonen sitt første årsmøte. Én ting framstår tydelig når organisasjonen skal se tilbake på året som har gått og stake ut kursen framover:

– Vi vil bruke mindre tid på menighetene. Vi føler ikke at vi har fått noe særlig napp på den fronten, forteller Marit Liarbø, som er leder for SKN.

I stedet vil de fortsette å gjøre seg kjente i håp om å nå ut til flere skeive kristne.

– Det handler om å vise at vi finnes og at det går an å ha en levende relasjon til Jesus og samtidig være åpen om å være skeiv, forteller lederen.

Nestleder Tor Håkon Eiken forteller at de ønsker å være en ressurs for både skeive kristne og foreldre av skeive barn.

– Vi vil være et trygt sted som folk kan henvende seg til. Fokuset nå blir å ta vare på våre medlemmer, sier han.

– Snakker forbi hverandre

SKN har blant annet jobbet rettet mot menigheter og hvordan de forholder seg til LHBT-spørsmål. Eiken forteller at året har vært preget av tøffere utfordringer enn de først hadde sett for seg.

– Vi tenkte først at det kanskje ikke var så stort behov for oss. Vi ønsket full inkludering i menighetene, men det har vært vanskeligere å få til enn vi hadde trodd, forteller Eiken.

Innholdsrikt: Nestleder for Skeivt kristent nettverk Tor Håkon Eiken forteller at det har vært et innholdsrikt år for organisasjonen.

Eiken opplever at Skeivt kristent nettverk og flere menigheter lett snakker forbi hverandre, blant annet når de snakker om inkludering av skeive i menighetssammenheng.

– Vi prøver å finne ut hvordan vi skal få til en sunn dialog, men i mange tilfeller går det litt i lås. Begge parter kan synes at det er en vanskelig situasjon, forteller han.

Vi har ikke tid til å krangle så mye som vi kanskje har gjort til nå

—  Tor Håkon Eiken

Eiken understreker at han opplever at menigheter ofte ønsker å finne gode løsninger for sine skeive medlemmer, men opplever at det er for få reelle tiltak for å oppnå dette.

– Mange menigheter erkjenner at det er et problem der, men det er få som faktisk gjør noe med det, forteller Eiken, men ønsker ikke å utdype hvilke menigheter dette gjelder.

Støtter SKN

Arne Jor er sokneprest i Paulus kirke. Han forteller at kirka har hatt noen samtaler med Skeivt kristent nettverk, og at Paulus kirke støtter deres arbeid.

– Dialogen med organisasjonen har vært kort, men god. Vi har tenkt at dette er et fint initiativ, sier Jor.

Soknepresten forteller også at det er viktig for Paulus kirke at de oppleves inkluderende for flere minoritetsgrupper.

– For oss er det kjempeviktig å være et trygt rom for alle som opplever at de er en del av en sårbar gruppe- om det er funksjonsnedsettelse, om du er skeiv eller føler deg utenfor på en annen måte, forteller Jor.

– Muligheter

En annen kirke som har vært i dialog med SKN er Salt Bergenskirken. Dette forteller hovedpastor for kirka og leder for pinsebevegelsen i Norge Øystein Gjerme.

– Vi har hatt en god dialog med både ledere og medlemmer i Skeivt kristent nettverk. Det er viktig for oss å høre deres historier og forstå hvordan vi som kirke med et klassisk syn på samliv og ekteskap, kan møte alle på en god måte, forteller han.

– Det er dessverre mange historier om hvordan skeive har blitt møtt på dårlige måter i kristne settinger, og det har SKN vært gode til å sette søkelys på.

Han forteller at noen av deres menigheter har et mer bevisst forhold temaet enn andre og at det der ligger muligheter. Kirken har ikke egne tiltak for skeive som gruppe, men understreker at de er opptatt av god individuell oppfølgning.

---

Skeivt kristent nettverk:

  • Startet opp i slutten av 2019
  • De fleste som har vært med fra start har bakgrunn fra pinsekarismatiske menigheter.
  • De har lokallag i Oslo, Kristiansand og Bergen

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion