Religion

Tar oppgjør med pinsekarismatisk bruk av konspirasjonsteorier: – La oss holde oss til kjernen i evangeliet

PINSEBEVEGELSEN: De fem nordiske pinselederene kommer med en felles uttalelse om bruk av konspirasjonsteorier i deler av det pinsekarismatiske kirkelandskapet.

– Jeg har hørt om pastorer og ledere i Norden som har blitt kontaktet av folk som er urolige for foreldrene sine, fordi de er opptatt av konspirasjonsteorier og den slags ting. Derfor forsøker vi fem kollegaene å si noe bestemt om hvor tyngdepunktet bør ligge, sier Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsen i Norge.

Han er én av fem pinseledere fra de nordiske landene som står bak en felles uttalelse, hvor de tar et oppgjør med holdninger i enkelte deler av de pinsekarismatiske kirkemiljøene. Pinselederne maner blant annet til «åndelig våkenhet» og at man skal sette spørsmålstegn med «åpenbaringer, profetier og konspirasjonsteorier som kun fører til frykt og isolasjon».

«Vi er midt i en pandemi som fører til et enormt press både på enkeltmennesker og samfunn. Over hele verden har svært mange gått bort, eller lidd store tap, som et resultat av viruset og dets konsekvenser. Som kirkeledere og pinseforkynnere ønsker vi å oppmuntre alle til å holde ut i denne perioden, samt å ha en sunn holdning i møtet med dette viruset», heter det i uttalelsen.

Maner til «åndelig våkenhet»

De som har skrevet under er norske Øystein Gjerme, samt Daniel Alm i Sverige, Aron Hinriksson på Island, Dan Sørensen Jacob i Danmark og finske Mika Yrjölä. I uttalelsen ber de om at «profeter» som bruker tiden på å advare mot vaksiner og smitteverntiltak må være mer varsomme.

«Deler av det pinsekarismatiske kirkelandskapet må ta selvkritikk på bruken av profetier og konspirasjonsteorier. Det var ingen profetiske stemmer som forutså at viruset skulle komme. Derfor bør de profetene som nå bruker mye energi på å skremme mennesker med konsekvensene av viruset og advarsler mot å motta vaksine, være mer forsiktige. Kirken og verden trenger profetiske røster, men ikke «Youtube-profeter» som ikke står ansvarlig overfor noen», skriver de fem.

– Hvor mye av dette har du sett i Norge?

– Dette er ikke nødvendigvis et stort problem i den sentrale delen av Pinsebevegelsen i Norge, men jeg merker at sosiale medier har stor påvirkningskraft på alle grupperinger – også på oss som er pinsekarismatiske kristne. Jeg har kollegaer i USA som opplever at deler av det pinsekarismatiske landskapet er overrepresentert blant de som lytter til stemmer som er konspiratoriske, og det er urovekkende, sier Gjerme.

Mer bekymret for andre land

Han er likevel ikke spesielt bekymret for at holdningene pinselederne advarer mot skal få bred oppslutning i Norge.

– Her er vi høyt utdannede og har stor tillit til ledere. I de ulike nordiske landene har vi ulik opplevelse av hvor stor plass slike ting tar i bevegelsene våre, og Norge er verken øverst eller nederst på den listen. Men jeg er bekymret for andre deler av Europa, hvor folk lar seg bevege mer av det som skjer på sosiale medier.

– Er det noe med kristen karismatikk som gjør folk mer mottakelige for konspirasjonsteorier?

– Jeg tror at en vektlegging på profetiens autoritet, uavhengig av en vektlegging på Bibelens tyngdepunkt og sunne lære, kan gjøre at man kommer ut av balanse, sier Gjerme.

Gjerme ønsker ikke å ta et oppgjør med kristne ledere som har såkalte «profetiske gaver» i seg selv. For pinsevenner og mange andre kristne, er overbevisningen om at Gud kan gi mennesker denne gaven en naturlig del av troen.

– Deler av profeti handler om å fortelle det som skal skje i framtiden, men profetisk tale handler også om å bringe Guds perspektiv til mennesker. Men hvis slike budskap skaper mistenksomhet, frykt og polarisering, så er ikke Kristi Ånd i det. Her trenger alle kristne ledere å stå sammen med kirkens tilsyn og med Bibelen som rettesnor.

Kjærlighet og ikke frykt

Nå oppfordrer pinselederne pinsemenighetene i de nordiske landene til å være i bønn og «agere basert på kjærlighet til vår neste, ikke basert på frykt».

«Det er helt uproblematisk å be og samtidig lytte til rådene fra helsemyndighetene. De politiske lederne våre kjemper ikke imot kirkene, de kjemper imot viruset», skriver de avslutningsvis.

– Dette handler ikke om politisk korrekthet, men om at vi må lene oss mot det trygge. Den kristne kirke har overlevd pandemier og hungersnød i 2000 år. Ikke fordi noen av oss har gitt et tydelig profetisk budskap, men fordi Gud er stor. Så la oss holde oss til kjernen i evangeliet, som er åpent, tydelig og tilgjengelig for alle mennesker, avslutter Gjerme.

Les mer om mer disse temaene:

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion