Religion

Spedbarn døde etter barnedåp i rumensk-ortodoks kirke. – Skal ikke skje, sier professor

DØDSFALL: Et spedbarn døde etter dåp i den rumensk-ortodokse kirke i Romania forrige uke. Nå krever mange at kirken skal endre dåpsritualet. – Jeg har aldri hørt om noen som har blitt skadet før, sier TF-professor.

Forrige uke fikk et seks uker gammelt spedbarn hjertestans under en dåpsseremoni i den rumensk-ortodokse kirke i Romania. Barnet døde på sykehuset noen timer senere, og obduksjonen viste at barnet hadde væske i lungene, ifølge The Guardian.

Nå blir presten i kirken etterforsket for drap.

– Det er rett og slett tragisk, og noe som ikke skal skje. En utdannet prest skal ha lært hvordan man dypper barnet i vannet, sier professor Stig Frøyshov fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Full neddykkelse

Frøyshov er selv ortodoks kristen og forsker på østkirkelig liturgihistorie. Han forteller at ortodoks dåp skjer ved full neddykkelse i vann.

– Det er slik dåpen ble utført i tidlig kristen tid. Man skal helst ha hele kroppen under vann, forteller Frøyshov.

Vanligvis senkes barnet tre ganger ned i dåpskaret, gjerne i en sving med hodet først. Men det er også prester som setter barnet ned i dåpskaret og med hodet over vannflaten og overøser det tre ganger, forteller professoren. Om dåpen av en eller annen grunn skjer kun ved overøsing, regnes den fortsatt som gyldig, men det er ikke vanlig, ifølge Frøyshov.

– Er det noe i dåpsritualet som kan være skadelig for barn?

– Nei, ikke i utgangspunktet. Hvis presten gjør alt riktig, og holder for nesen til barnet, så skal det være helt ufarlig. Jeg har aldri hørt om noen som har blitt skadet, annet enn at barnet kan bli ganske overrasket, sier Frøyshov, som kjenner til at man på praktikum i en ortodoks presteutdanning lærer hvordan dåpsritualet skal utføres.

– Jeg skjønner nesten ikke hvordan det kan ha skjedd. Presten må ha holdt barnet under vann veldig lenge, legger han til.

Krever endring

I Romania pågår det en underskriftskampanje på nettet som krever at kirken endrer dåpsritualet sitt. På torsdag hadde kampanjen fått mer enn 56.000 underskrifter, ifølge The Guardian.

– Hva kan dette bety for omdømmet til Den ortodokse kirke i Romania?

– Det er utvilsomt veldig uheldig, og i befolkningen kan det oppstå usikkerhet ved om de skal tørre å døpe barna sine. Det er vanskelig å si hvordan kirka reagerer på det, sier Frøyshov.

VIL IKKE ENDRE: Erkebiskop Teodise har sagt at Den rumensk.ortodokse kirke ikke vil endre på dåpsritualet, ifølge The Guardian.

Ifølge The Guardian har kirkens talsperson Vasile Banescu sagt at prester kan overøse barnas panne med litt vann istedenfor den fulle neddykkelsen. Erkebiskop Teodosie, som leder kirkens tradisjonalistiske fløy, har sagt at ritualet ikke vil endres.

– Hvor sterkt står dåpsritualet i Den ortodokse kirke?

– Det står veldig sterkt i likhet med alle andre ritualer i Den ortodokse kirke. Gudstjenestene og ritualenes form er bestemt av tradisjonen, og det skal mye til for å endre dem. Jeg antar at kirka i Romania vil være svært nølende med å forandre noe her, sier Frøyshov.

Omfattende dåpsseremoni

Mens barnedåp oftest er en del av gudstjenestene i lutherske kirker og andre norske frikirkesamfunn, blir ortodokse dåpsseremonier gjerne holdt separat fra de ordinære liturgiene, forteller Frøyshov.

– De kan ofte ha en halvtimes varighet. Som en del av liturgien blir dåpskandidaten salvet med olje både før og etter dåpen. Salvingen etter dåpen er sakramentet krismasjon eller myronsalving, som tilsvarer konfirmasjonen i vestlige kirker. Salvingen betyr at barnet får Den hellige ånds gave, sier Frøyshov.

I Romania er over 80 prosent av befolkningen medlem av den rumensk-ortodokse kirke. Det er en såkalt autokefal kirke, altså en selvstendig kirke, forteller Frøyshov.

– Den er ikke veldig annerledes fra Den russisk-ortodokse og Den gresk-ortodokse kirke. Språket er annerledes, de har egne lokale helgener, gjerne en egen musikalsk tradisjon og mye mer. Men de følger samme kirkerett og har den samme liturgien som andre ortodokse kirker.Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion