Religion

Kristen friskole vil doble antall elever - får ikke lov

ROGALAND: Utdanningsdirektoratet begrunner avslaget med at utvidelsen vil få negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion