Religion

Ber om metoo-initiativ fra Norges kristne råd

METOO: Kirkesamfunn må samarbeide for å få bukt med seksuell trakassering i kirken, mener daglig leder i Pinsebevegelsen. Norges kristne råd lover å følge opp.

– Til tross for at vi har innført flere tiltak og kurs beregnet på seksuelle overgrep og metoo, ser vi at vi noen ganger kommer til kort, sier Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen.

For å få bukt med seksuelle overgrep, tror hun derfor det er nødvendig med et samarbeid på tvers av kirkesamfunn. Hun mener det er behov for en felles tilnærming til overgrep og metoo-saker, og etterspør nå et initiativ fra Norges kristne råd.

– Jeg tror det er viktig å lære av hverandre og stå sammen om dette.

Flere kristne ledere

Overgrep og seksuelle overtramp gjort av kjente kristenledere har kommet til overflaten flere ganger det siste året. Sist i rekken er den kanadisk-amerikanske forkynneren og trosforsvareren Ravi Zacharias. Hans egen organisasjon har bekreftet at anklagene etter alt å dømme er sanne.

På lederplass i går skrev Vårt Land om overgrep blant kristne ledere, og tok til orde for en kristen metoo-bevegelse, så vel som en opprydning i synet på ledere, kvinnerollen og mannsrollen.

Ingunn E. Ulfsten i Pinsebevegelsen er rystet over historiene som har kommet frem fra ulike kristne leire, og mener tiden er moden for en opprydning.

– Når det kommer opp sak etter sak er det tydelig at vi ikke har nådd helt inn. Dette er noe vi også må ta på alvor, sier den daglige lederen.

Ulfsten understreker at hver enkelt organisasjon har en jobb å gjøre, men tror det er viktig «å sette metoo på dagsorden i våre miljøer».

– Seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd skal ikke forekomme noe sted, men er det ett sted man skal være trygg, er det i kristne miljøer. Vi holder en høy etisk standard, dermed er det viktig at være ledere etterlever det.

Åndelig autoritet

– Flere tilfeller av overgrep utført av kristne leder har blitt kjent bare det siste året. Er kristne organisasjoner ekstra sårbare for potensiell maktmisbruk blant sine ledere?

– For meg virker det ikke som kristne er mer sårbare, men at vi er like sårbare. Det tror jeg er viktig å erkjenne. Vi må ta dette like alvorlig som andre organisasjoner, sier Ulfsten.

Samtidig understreker pinselederen at kirkelige ledere er i en annen posisjon enn mange andre ledere.

– Dette er personer med åndelig autoritet, som av den grunn yter stor respekt hos dem som er involvert. Det handler ikke bare om seksuelle lovbrudd og etiske overtramp, men om synet på lederrollen og om kjønnsroller. Dette er en samtale vi bør gå dypere inn i.

Rett på sakslista

Berit Hagen Agøy, styreleder i Norges kristne råd (NKR), tar Ingunn Ulfsten på ordet.

– Jeg takket henne straks for henvendelsen. Dette er problematikk som er naturlig å ta opp i Norges kristne råd, og vi skal sette dette på sakslista til årets første styremøte i februar. Der skal vi drøfte hvordan vi kan jobbe med dette.

Agøy understreker samtidig at dette ikke er et nytt tema – verken for Norges kristne råd eller kirkene i Norge. Hun trekker blant annet frem at NKR har jobbet med å rette oppmerksomhet mot overgrep gjennom det økumeniske nettverket «Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep».

.

– Vi har jobbet med problematikk knyttet til kjønn, makt og usunne lederskap, noe som er relevant for metoo. Likevel er det naturlig å ta imot denne henvendelsen og rette enda mer oppmerksomhet mot disse utfordringene, sier styrelederen.

Også hun bemerker at makten ledere i trossamfunn har, skiller seg fra andre ledere.

– Som offer blir man mer sårbar dersom en leder misbruker åndelig makt. En del kirker har en autoritær struktur, som gjør at ledere får en veldig sterk posisjon.

Agøy mener at ved å diskutere dette på nytt, gir det anledning til å sette metoo på dagsorden nok en gang.

– Kanskje kan vi jobbe mer systematisk med å dele erfaringer om hvordan slike saker blir håndtert. Kanskje trenger vi også en lavere terskel for å varsle om overgrep.

– Dette er i hvert fall en sak vi alltid må ha på dagsorden.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion