Religion

NKR: Kristne med tradisjonelt ekteskapssyn utestenges

YTRINGSFRIHET: Det blir stadig vanligere å boikotte kristne organisasjoner, advarer Dag Nygård, rådgiver i Norges Kristne Råd.

- Såkalt «cancel culture» rammer særlig dem som står for et tradisjonelt syn på ekteskap, familie og seksualitet, sier Dag Nygård, spesialrådgiver i Norge Kristne Råd (NKR).

Under forrige ukes innspillsmøte til Ytringsfrihetskommisjonen, som skal se på rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn, satt Nygård blant annet søkelyset på en utvikling der kristne organisasjoner blir utsatt for boikott, såkalt «cancel culture».

Det betyr boikott av personer eller organisasjoner som har meninger andre opplever som fornærmende.

Begrepet ble blant annet brukt under høstens harde fronter omkring Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Der boikottet medstudenter en gruppe studenter som var kritiske til et opprop som tok til orde for et økt fokus på strukturell rasisme på skolen.

Konservative i risikosonen

Nygård trekker frem boikott av lokaler både til Brunstad Christian Church (tidligere Smiths venner) og konferansesenteret Q42, som eksempel på boikott rettet mot kristne organisasjoner. Ifølge Nygård er det særlig kristne med «tradisjonelle standpunkter» som er utsatt.

- Ser du likheter mellom debatten rundt KHiO og boikotten av kristne organisasjoner?

- Uten å gå inn i den debatten, er jeg tilbøyelig til å mene at effekten blir tilsvarende: En polarisert debatt preget av fiendebilder skaper en ytringsangst som blokkerer den åpne og opplysende samtalen.

Han trekker også frem debatten om reservasjonsadgangen i abortsaken som et eksempel.

- Har debattklimaet for kristne blitt verre med årene?

- På mange måter har det akselerert. Det skyldes nok at det er mye lettere i dag å mobilisere via sosiale medier. Vi så ikke dette debattklimaet for 20 år siden.

---

Disse har blitt boikottet

I januar vedtok Studentorganisasjonen i Agder (STA) en resolusjon om at universitetet bør kutte bruken av lokaler som er eid av menigheter.

Samme måned skrev Vårt Land om håndballklubber som trakk sine lag fra finalerundene i Region Sør Cup. Årsaken var at kampene ble lagt til Oslofjord Arena, som har koblinger til Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths venner.

---

Blir gjort til en «samfunnsfiende»

Ifølge Nygård føyer boikotten av kristne organisasjoner seg inn i en bredere internasjonal tendens.

- Dersom man har synspunkter som avviker fra flertallets synspunkt blir de nærmest gjort til en samfunnsfiende som må utestenges. Dette ser man også innenfor media og akademia.

Han trekker frem fjorårets storm rundt Harry Potter-forfatteren J.K Rowling, etter at hun skrev en Twitter-melding som mange tolket som støtende mot transseksuelle.

- Mange brukte boikottredskapet som et middel for å bringe stemmer til taushet.

Toleranse innebærer også å tåle det man ikke liker.

—  Dag Nygård

«Fordreide og polariserte fremstillinger»

Nygård mener at man selvsagt har rett til å boikotte varer og tjenester, men legger til at boikott som instrument i den offentlige debatt bør brukes med varsomhet. Ifølge ham er det lett å mobilisere på bakgrunn av «fordreide og polariserte» fremstillinger.

- Toleranse innebærer også å tåle det man ikke liker. Dersom man skal boikotte alt man er uenig i saboterer man den offentlige samtalen og konstruktive meningsutvekslinger.

Bekymret for kristne på sosiale medier

Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd, deltok også på innspillsmøtet. Hun er bekymret for debattklimaet mellom kristne på sosiale medier.

- Mange kvier for å ytre seg fordi man blir møtt med religiøst begrunnet kritikk.

Hun trekker frem eksempler som: «Din tro ikke er troverdig» og «vent til dommedag».

- Denne typen kommentarer som spiller spørsmål ved tro og verdighet, gjør at mange rett og slett ikke orker mer.

Agøy mener at man hele tiden må være bevisst på at det sitter mennesker på andre siden av tastaturet som tar kommentarene til seg.

- Det er viktig å snakke om det, og at de som opplever hets forteller om det. Vi må kunne kritisere saken og ikke personlig tro.


Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion