Religion

Barneombudet etterlyser bedre kontroll med religiøse skoler

KONTROLL: – Utfordringen kan være at alle dokumenter er i orden, mens det som foregår i praksis ikke er synlig for noen andre enn skolen selv, sier Barneombudet. – En mistenkeliggjøring av kristne skoler, mener Kristne Friskolers Forbund.

– Tilsyn med private religiøse skoler er altfor begrenset i dag. Utfordringen kan være at alle dokumenter er i orden, mens det som foregår i praksis ikke er synlig for noen andre enn skolen selv, og det er veldig vanskelig å få tak i dette ved tilsyn, sier fagsjef i Barneombudet, Camilla Kayed.

Hun føyer seg inn i rekken av personer som de siste dagene reagerer sterkt på historiene som kommer fram i NRKs Brennpunkts dokumentar om trossamfunnet Guds Menighet og deres to privatskoler i Lofoten forrige uke.

– Barneombudet kjenner bare til denne saken via mediene, men ut fra det som framkommer i dokumentaren er det god grunn til å anta at dette er på kant med barns rettigheter på mange måter, sier Kayed.

Rektorene ved privatskolene har ved flere anledninger sagt at de ikke kjenner seg igjen i det bildet NRKs dokumentar tegner av trossamfunnets skoler.

I mars i år besluttet Utdanningsdirektoratet (Udir) å åpne tilsyn med skolene, har Vårt Land tidligere meldt. Forrige uke gikk fristen ut for å svare på tilsynsrapportene fra skolenes side. I rapportene kommer det frem at direktoratet så langt kun har sett på formelle og byråkratiske sider ved skoledriften. Da tilsynet ble varslet sa direktoratet at de vurderte å besøke skolene. Det har de så langt ikke gjort.

Mistenkeliggjøring av kristne skoler

– Er det grunn til å tro at enkelte religiøse privatskoler «jukser» i skriftlige tilsyn?

– Det er ikke snakk om juks, for de offisielle dokumentene er jo i tråd med lovverket. Vi har imidlertid fått en del innspill fra tidligere medlemmer om at undervisningen i praksis ikke gir den informasjonen de skal få som en del av sin skolegang. Og dette er det veldig vanskelig å finne ut av ved tilsyn, sier Kayed.

– Hva konkret tenker dere man kan gjøre for å sikre bedre tilsyn med religiøse privatskoler?

– Det tenker jeg det er opp til Utdanningsdirektoratet å vurdere. Det er de som er nærmest til å ta tak i denne utfordringen.

At Barneombudet etterlyser bedre kontroll med religiøse privatskoler, reagerer Kristne Friskolers Forbund (KFF) på.

– Det er å mistenkeliggjøre at kristne skoler dokumenterer noe på papiret, men gjør noe helt annet i praksis. Det er ikke vårt inntrykk. Hvis det skulle skje, har vi både elever og foreldre som kan reagere, sier generalsekretær Jan Erik Sundb, som understreker at de to privatskolene til Guds Menighet ikke er medlem av KFF, og at han ikke har noen forutsetning for å uttale seg om virksomheten deres.

---

Guds Menighet

  • Et kristent trossamfunn grunnlagt i 1883 i USA av Aanen Reinertsen (1852-1891) fra Arendal.
  • Har sitt hovedtilholdssted på Ørsnes i Lofoten.
  • Har omtrent 470 medlemmer, driver to privatskoler.
  • Etikken i det kristne trossamfunnet baserer seg på nøysomhet og fokus på åndelige og evige verdier, og mindre grad på materielle verdier. Det betyr blant annet pietistiske trekk som avholdenhet fra sminke og fjernsyn. Medlemmene deltar i liten grad i begivenheter i storsamfunnet som idrett, 17. mai-feiring og politikk.
  • Guds Menighet har ingen tilknytning til Guds Menighet Vegårshei i Aust-Agder.
  • Kilde: Wikipedia og Hjelpekilden

---

Tilstrekkelige regelverk

Selv mener han at dagens regelverk for tilsyn er tilstrekkelig, og påpeker at Udir har mulighet til å gjennomføre stedlige tilsyn ved behov.

– Ved slike tilsyn er direktoratet til stede på skolen og intervjuer ledere, lærere, foreldre og spør elever blant annet om de er informert om mål i læreplan og hvordan lærerne følger opp målene. Å begynne med ekstra kontroll fordi en skole har et bestemt trosgrunnlag, høres veldig spesielt ut, synes Sundby.

Han stiller seg også undrende til hvordan dette skal foregå i praksis.

– Må skolen levere videopresentasjon av alle timer? spør Sundby.

Kan gå under radaren

I Udir er de enige i at Barneombudet «er inne på noe svært viktig» i sin kritikk av dagens tilsynsordning.

– På grunn av faren for negativ sosial kontroll i noen religiøse miljøer, kan vi risikere å få svært lite ut av samtaler med elever og lærere. Det kan føre til at noe går under radaren i slike tilfeller. Dette er en utfordring for oss, men hensynet til barna må komme først, sier Idun Klette Låhne, avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn.

Låhne påpeker at også skriftlige tilsyn er viktig.

– Det er styret ved en friskole som er ansvarlig for at skolen følger friskoleloven. De må også rapportere på hvordan de følger opp elevenes læringsmiljø. Det gir oss et grunnlag for en videre oppfølging.

– Har Barneombudet rett i at tilsyn med private religiøse skoler altfor begrenset i dag?

– Vi gjennomfører tilsyn der hvor vi ser at det er en risiko for at skolene ikke følger loven. Det inkluderer også elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Oppdager vi forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger vi opp med den aktuelle skolen, sier hun.

Tilsynet ikke avsluttet

I forrige uke ble Udirs tilsynsrapport om Guds Menighets skoler kritisert av generalsekretæren i SOS-barnebyer, Sissel Aarak. Rapporten tar for seg forskrifter og regelverk i friskoleloven, men følger ikke opp de konkrete punktene i bekymringsmeldingene fra Bufdir. For disse barna holder ikke det, mener Aarak.

Udir har på sin side poengtert at tilsynet ikke er avsluttet. De vil fortsatt vurdere å besøke skolene for å snakke med både elever og lærere, bekreftet de i en e-post til Vårt Land forrige uke.

Siden 2009 har Utdanningsdirektoratet gjennomført cirka 500 tilsyn med friskoler. Omtrent 30 prosent av disse har vært med skoler godkjent etter livssyn.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion