Religion

Her kan du sjekke din egen kommune

Vårt Land har kåret Norges mest kristne kommune. Her kan du se hvordan det står til der du bor.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vårt Land har kåret Norges mest kristne kommune. Klepp i Rogaland ligger i tet med sine mange gudstjenestegjengere, nattverdsdeltakere og kirkemedlemmer i Den norske kirke (DNK), viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå som avisen har sammenstilt. Her kan du se hvor kristen din kommune er:

 

Kåringen av Norges mest kristne kommune er basert på statstikk om Den norske kirke hentet fra Statstisk sentralbyrå. Tallene er fra 2019, men i kommuner som mangler 2019-tall, har vi i stedet brukt tall fra 2018.

Slik gjorde vi det:

Siden tallene kun omhandler Den norske kirke, er betegnelsen «Norges kristneste kommune» ingen vitenskapelig kåring. Samtidig er nesten 70 prosent av Norges befolkning medlemmer av Den norske kirke. Denne oversikten viser hvor aktivitetsnivået i kirken er høyest.

For å kunne sammenligne kommunene, er rangeringen basert på prosentandel. Kriteriene som er lagt til grunn, er hvor stor del av befolkningen som er medlem av Den norske kirke, hvor mange av antall fødte som er døpt, hvor mange 15-åringer som er konfirmerte, hvor stor andel av 4-åringene som har fått fireårsbok, hvor stor andel av de døde som har fått en kirkelig begravelse, hvor mange deltakere det er per gudstjeneste i snitt, hvor mye hver gudstjenestedeltaker har gitt i kollekt i snitt, og hvor mange som har gått til nattverd.

Feilkilder

Her finnes det naturligvis også feilkilder: Voksne blir døpt, folk gravlegges i hjemkommunen, ikke bostedskommunen og femåringer får fireårsbok ett år for seint.

1. januar 2020 gikk Norge fra 422 til 354 kommuner. Siden statistikken er hentet fra 2019, har vi manuelt slått sammen tall fra kommunene så de samsvarer med dagens kommunestruktur. I de tilfellene der en kommune har blitt delt mellom to nye, har vi delt tallene i to. Dette kan avvike noe fra hvordan kommunesammenslåingen er gjennomført i praksis.

• Denne kommunen har de fulleste kirkebenkene

På Stord i Vestland er det i snitt 181 deltakere per gudstjeneste. Deretter følger Klepp (174) og Ulstein (173).

• Her finner vi de ivrigste nattverdgjestene

I Klepp befinner de ivrigste nattverdsgjestene seg. Der gikk 99 til nattverd per gudstjeneste i fjor, tett etterfulgt av rogalandskommunene Strand (95), Randaberg (94) og Hå (93).

• Er dette Norges mest sekulære kommune?

Nesseby og Lebesby ligger på bunn av lista, men trekkes ned blant annet på grunn av lave dåpstall (Nesseby hadde en dåpsandel på 125 prosent i 2018). Men på tredjeplass ligger Nesodden, som har blant landets laveste andel medlemmer i Dnk – og er den kommunen i Norge med lavest andel som er medlemmer av trossamfunn, etter Oslo.

• I denne kommunen er nesten alle medlemmer i Den norske kirke

Åfjord kommune har 94 prosent medlemsandel i Den norske kirke.

Hva er det første som møter deg idet du krysser kommunegrensen til Norges mest kristne kommune? Et kors, så klart

---

Fakta:

---

Ane Bamle Tjellaug

Ane Bamle Tjellaug

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion