Religion

Nordhaug: – Langeland gir ikke en dekkende beskrivelse

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, slår tilbake mot påstand om helomvending.

– Kallet til prestetjeneste gjelder både kvinner og menn. Det er en velsignelse for kirken, sa preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, den 16. oktober i år.

Bispemøtet slo fast at en prest ikke kan påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger. Med andre ord: En mannlig prest kan ikke avstå fra å samarbeide med kvinnelige prester.

LES MER: Noen bestrider prestekallet til disse kvinnene

– Omdreining på 180 grader

Sokneprest Sverre Langeland i Sandviken menighet i Bergen skriver i et debattinnlegg i Vårt Land at bispemøtets uttalelse er en «omdreining på 180 grader» i forhold til hva han mener ble sagt i hans eget bispedømme for noen måneder siden: «På Bjørgvin bispekontor i januar i år gjentok Nordhaug til meg at kjørereglene gjaldt i Bjørgvin. På samme møte bekreftet preses Byfuglien at disse gjaldt i hele Den norske kirke.»

Dette stemmer ikke, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

– Langeland gir ikke en dekkende beskrivelse av det som ble sagt i møtet med Helga Byfuglien og meg i januar. Vi understreket tvert imot at kjørereglene aldri var blitt vedtatt av noe organ i kirken. Det ville de heller aldri bli. Vi sa også at den ikke-formaliserte praksis som ble praktisert både i Bjørgvin og andre steder, og som innebar at man kunne utebli fra gudstjenesten når en kvinne forrettet, var en krevende praksis som hadde sin pris.

«Kjørereglene» gjelder ikke

«Kjørereglene» fra 1978 ble utformet av Presteforeningen og skulle være til hjelp for biskopene i konfliktsituasjoner mellom prester med ulikt syn på kvinners prestetjeneste. Presteforeningen har imidlertid selv presisert at reglene ikke har vært en del av foreningens program siden 2004.

I høst har bispemøtet fjernet enhver tvil om hvorvidt det fremdeles skal vere lov å reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester i Den norske kirke. Nordhaug peker på at situasjonen nå er blitt en annen enn den var i januar.

– Her gjelder et før og et etter den 16. oktober, mener han.

– Før og etter bispemøtets avklaring, med andre ord?

– Det stemmer.

– Jeg vet hva jeg mente med mitt spørsmål

Sokneprest Langeland er ikke enig i Nordhaugs uttalelser og fastholder at biskopen i januar i år sa til ham at «kjørereglene» fortsatt gjelder.

– Nordhaug og jeg er enige om at biskopene denne høsten har gjennomført et skifte i kirken. Det er en kjent sak at «kjørereglene» ikke har hatt en offisiell status, men har vært en gjensidig anerkjent praksis i kirken i mange år. Nordhaug går i rette med et sitat fra min tekst: «På Bjørgvin bispekontor i januar i år gjentok Nordhaug til meg at kjørereglene gjaldt i Bjørgvin. På samme møte bekreftet preses Byfuglien at disse gjaldt i hele Den norske kirke». Nordhaug skriver at dette ikke stemmer. Siden det dreier seg om et spørsmål som har vært nødvendig for at jeg kunne bli værende i prestetjenesten, husker jeg spørsmålet og ordlyden svært godt: «Gjelder kjørereglene i Bjørgvin?» Nordhaug har flere ganger svart ja på dette, skriver Langeland i en e-post til Vårt Land.

Sist skjedde det på Bjørgvin biskops kontor i januar i år, ifølge Langeland, som også skriver at det var andre tilstede, som kan bekrefte hva som ble sagt.

– Hva Nordhaug mente med sitt svar må han selv svare for, men jeg vet hva jeg mente med mitt spørsmål. Jeg mente om kjørereglene var anerkjent praksis i Bjørgvin. I samtalen var vi også inne på at kjørereglene ikke hadde noe offisiell status, og at de har blitt opplevd som krevende. Men de har altså til nå gitt meg, med mitt syn på presteembetet, en legitim plass i kirken, skriver han videre.

LES MER: Norge har langt færre kvinnelige prester enn Sverige

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion