Religion

Nye koronaregler: Trossamfunn etterlyser avklaring på hva «fastmonterte seter» betyr

De nye reglene for korona berører ikke gudstjenestevirksomhet i særlig grad, mener Norge Kristne Råd. Men om trossamfunn kan samle 50 eller 200 deltakere, kommer an på hvordan «fastmonterte seter» skal fortolkes.

Oppdatering: Siden Vårt Land først publiserte denne saken, har Helse- og omsorgssepartementet kommet med en redegjørelse angående «fastmonterte seter» til Vårt Land. Les om det i denne saken

I dag innførte regjeringen flere nye tiltak for å hindre koronasmitte. De anbefaler blant annet at man begrenser sosial kontakt og holder seg hjemme i størst mulig grad.

Regjeringen har også presentert nye nasjonale regler for arrangementer. Det innebærer følgende:

«Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.»

Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. Det betyr at gudstjenestene på søndag ikke blir berørt av den varslede endringen i antall personer.

LES OGSÅ: Biskop Solveig Fiske: – Vi er ikke trent i å kjempe så lenge mot en ytre fiende

Samme maksantall

Etter å ha satt seg inn i de nye reglene, mener Norges Kristne Råd (NKR) at endringene i covid-19-forskriften ikke berører gudstjenestevirksomhet i særlig stor grad.

– Her gjelder fortsatt maksimumsantallet på innendørs arrangementer: 200 personer utenom arrangørens medarbeidere for gjennomføring av arrangementet. Forutsetningen er at deltakerne sitter på faste plasser og ellers overholder forskriftens avstandsreguleringer, skriver NKR i en e-post til sine medlemmer.

Samstundes som Solberg-regjeringa løyver 100 millionar kroner til kampen mot slaveri, leverer Norges Kristne Råd eit Opprop mot moderne slaveri til Stortinget og regjeringa. 26 kyrkjeleiarar har signert oppropet Erhard Hermansen, Terje Aadne og Elin Finseth Sæverås leverte til Geir Pollestad (Sp), Jette Christensen (Ap) og Petter Eide (SV).

Mange kirker og menigheter forholder seg til Norges Kristne Råds smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger. Generalsekretær Erhard Hermansen (bildet) forteller at de får mange spørsmål om hva «fastmonterte seter» betyr. Ifølge forskriften kan man samle inntil 200 personer på arrangementer med fastmonterte seter og maks 50 uten.

– Vi har blitt kontaktet av kirker som vurderer å avlyse gudstjenester, fordi de tolker «fastmonterte seter» som at setene må være boltret fast. Slik vi forstår det, handler det om at gudstjenestebesøkende skal ha faste plasser og ikke kunne flyttes rundt på.

I e-posten til medlemmene sine, har NKR skrevet følgende:

«Enkelte opplever en uklarhet omkring bruken av begrepet «Fastmonterte seter». Dette begrepet referer til covid-19-forskriftens regulering av utendørs arrangementer der flere enn 200 personer er til stede».

Hermansen tar forbehold om at forskriften kan bli endret allerede i morgen, og sier at NKR i så fall vil sende ut ny informasjon.

Venter på avklaring

Skal kirkebenker regnes som fastmonterte seter? Dette er et viktig spørsmål for Den norske kirke (DNK). Direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet, forteller at DNK arbeider med å oppdatere smittevernveilederen sin, og vil gjøre en vurdering av hvordan de nye reglene påvirker virksomheten.

De vil vente med å sende ut veilederen til de får tydelig avklart hva «fastmonterte seter» betyr, men regner med å få den sendt ut allerede i kveld.

– Det er det store spørsmålet. Det er forskjellen på 50 og 200 deltakere. Akkurat nå er dette upresist i forskriften, og vi må få det presisert, sier Vad Nilsen.

Skal spørre om seter

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) skal delta på et møte med statsministeren i kveld klokken 20.00. Her vil spørsmålet om fastmonterte seter bli adressert, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys:

– Vi har noen spørsmål som handler om hvordan enkelte regler skal tolkes inn i en tros- eller livssynssetting, for eksempel dette med faste seter, sier Rosendorf Joys.

Hun forteller at koronarestriksjonene allerede er krevende for trossamfunn.

– De fleste trossamfunn drives frivillig og det er utrolig ressurskrevende å få til for eksempel vask og registrering av besøkende. Sånt sett er det allerede en ganske tung bør for de norske tros- og livssynssamfunnene.

Stor dugnadsvilje

Hun roser norske trossamfunns håndtering av koronakrisen, og sier at det fremdeles er stor vilje til dugnad.

– I sommer lagde vi videoer der religiøse ledere delte ut informasjon på 20-30 språk til minoritetsgrupper. Det blir en tilsvarende målrettet runde nå. Disse gruppene er særlig sårbare, sier hun.

Rosendorf Joys legger til at det ikke er mange tilfeller i Norge der koronasmitten har blitt spredt via trossamfunn.

– Nå er vi i en situasjon hvor det er mye smitte igjen. Da kan tros- og livssynssamfunn brukes som infokanaler ut til minoritetsbefolkningen, sier hun.

LES OGSÅ:

Vil ha ny gransking av arbeidsmiljøet på kirkekontoret på Jørpeland

Kritisk til LHBT-rapport: – Ulik teologi om samlivsetikk vil lede til ulike tanker om diskriminering

Skulle være pinsevenn til døden. Nå er Bjørn Bjørnø ny baptistgeneral

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion