Religion

Han kalte abort og kjønnsskifte ugudelig – nå får han ikke undervise konfirmanter lenger

Den omdiskuterte konfirmantgudstjenesten gjorde at Bjarne Gustad nå er fratatt konfirmantarbeidet med årets konfirmanter i Kautokeino.

Da sokneprest Bjarne Gustad forkynte til en gruppe konfirmanter at likekjønnet ekteskap er imot Guds skaperordning og at kjønnsskifte- og abortloven er «ugudelige lover», var det mange som reagerte. Det skjedde under en konfirmantgudstjeneste i Máze kirke i Kautokeino kommune.

I dag ble det kjent at Olav Øygard, biskop i Nord Hålogaland bispedømme, har fratatt Gustad konfirmantarbeidet for konfirmantåret 2020–21. Det skriver Altaposten.

– Hovedårsaken til det er gudstjenesten 23. august. Det var mange som så det og reagerte på prekenen, sier Øygard til Vårt Land.

– Er dette kun gjort fordi noen reagerte, eller ville dette også skjedd uavhengig av reaksjonene?

– Dette er en personalsak, så det er ikke mer å si om det. Alle personalsaker har flere lag enn den ene tingen, men dette er den sentrale grunnen her.

Øygard vil ikke se mer enn det han allerede har sagt, og viser ellers til beklagelsen han sendte ut i en pressemelding i starten av september:

– Jeg tar avstand fra budskapet presten kom med i gudstjenesten, det er ikke i tråd med hva kirken står for. Jeg vil beklage overfor konfirmantene og deres familier og gjester.

Bjarne Gustad synes det er litt trist at han har blitt fratatt undervisningsansvaret. Han har tidligere sagt til Vårt Land at man ikke kan beklage Guds ord.

Angrer ikke

Bjarne Gustad (bildet) er ikke den første konfirmantunderviseren som vekker oppsikt denne høsten. Foreldre til 26 konfirmanter gikk i slutten av august ut og sa at den omdiskuterte Mikael Bruun var uønsket som underviser etter at hans uttalelser om kvinnelige prester.

Gustad synes det er litt trist at han har blitt fratatt undervisningsansvaret. Han har tidligere sagt til Vårt Land at man ikke kan beklage Guds ord.

– Kommer dette til å påvirke prekenene dine?

– Nei, overhodet ikke. Det er viktig å preke evangeliet klart og tydelig. Jeg vil forkynne etter samme linje som før. Det var bra mange reagerte, for det betyr at budskapet har nådd inn, sier soknepresten.

– Det har altså ikke vært noen kilde til selvrefleksjon?

– Vi kan alltids reflektere over vår prekepraksis. Jeg har selvfølgelig tenkt over det, men jeg mener det er viktig å være frimodige. En tabbe jeg mener mange teologer gjør, som lener seg på den liberale siden, er at de setter parentes rundt ting de ikke liker.

Egil Lønmo, prost i Indre Finnmark prosti, tar over undervisningen av konfirmantene i Kautokeino.

LES OGSÅ:

• Få kvinnelige prester: – Vi ser hele tiden at likestiling har vikeplikt. Det må det bli slutt på

• Den norske kirke legitimerer kvinnediskriminering

• 80 har meldt seg ut av kirken i Sogndal etter Bruuns uttalelser

---

Fakta:

---

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion