03 December 2020Religion

Listhaug serverte nytt Frp-program. Glemte helt at statskirken var borte

Frp vil fortsatt statskirken til livs. Mens ordningen er borte for lengst, eksisterer statskirken fortsatt i Frps nye program.

Frp kvesser tonen på mangt et felt i forslaget til nytt partiprogram – og kjemper også mot tilstander som alt er borte:

«Både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et skille mellom kirke og stat», heter det i Frps ferske partiprogram.

• LES OGSÅ: Blir du på hjemmekontoret, er du med å redde verden

Listhaug: Glemte å ta det ut

Da Vårt Land konfronterte lederen av programarbeidet, nestleder Sylvi Listhaug, med at kanskje noe var galt, var hun rask med å innrømme tabben:

– Vi har glemt å ta det ut. Noe av det kan bli fjernet i det neste utkastet, sier hun.

I programforslaget er fortsatt argumentasjonen mot statskirken at «en politisk styrt kirke mister sin nødvendige legitimitet».

• LES OGSÅ: Listhaug med Frps nye program: Angriper kontantstøtten, bistanden og lar alkoholen bli friere

Klippet og limte – slik mange partier gjør i programmer

For Frp har gjort som de mange ganger har gjort før på flere saksfelt – og begått «tabben» mange partier gjør: Klipper og limer tekst fra tidligere programmer inn i det nye.

Her gjaldt det altså statskirken. Og den har Frp aldri vært særlig glad i, fordi den var altfor politisk. Ikke minst har Listhaug selv refset biskoper og sammenblanding av livssyn og politikk høyt i mediene.

SV gjorde samme tabben – ville avvikle statskirken i fjor

Men Frp er ikke det eneste partiet som har villet kjempe mot statskirken lenge etter at den ble avviklet. SV gjorde samme tabbe i 2019, da partiet skulle fornye prinsipprogrammet.

I SV-programmet som skulle gjelde helt til 2023, argumenterte partiet for å «avskaffe statskirkeordningen». Og den var alt borte.

Men «de siste restene» forsvant i år – med Frp i forliket

I april i år forsvant – som politikerne uttrykte det – «de siste restene» av den gamle koblingen mellom stat og kirke. Da vedtok Stortinget ny tros- og livssynslov. Og nettopp Frp bidro til flertallet, i forlik med Solberg-regjeringen.

Selv om Den norske kirke får budsjettmidler over statsbudsjettet, er det over 12 år siden kirkeforliket som løsnet på koblingene. I januar 2017 ble Dnk eget rettssubjekt.

Frp vil fortsatt kutte bort livssynsstøtten

I det nye programmet gjentar Frp at partiet vil fjerne hele tilskuddsordningen for trossamfunn og kun sikre tilskudd for å ivareta kirkebygg med kulturhistorisk verdi og lovpålagte oppgaver.

Det heter at Frp «ser på den kristne kulturarven, vestlige verdier, og skillet mellom religion og politikk som grunnleggende verdier i det norske samfunnet». Religionsfrihet fastslås som «en grunnleggende rettighet for den enkelte».

Trossamfunn skal være uavhengige og selv råde over arbeidsform, organisasjon og forkynnelse, med forbeholdet: «Forutsatt at det ikke medfører krenkelse eller overgrep mot medmennesker eller oppfordring til handlinger som bryter med norsk lov og regelverk».

LES OGSÅ:

 Slik skaper Frp nytt press mot KrF - frir til kristne velgere

• Solvik-Olsen gikk i forsvar: Kjempet for mer «innestemme» fra Frp om innvandring

 Frp etterlyser klimaregnskap - får svar i 2023

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion