VID-PROFESSOR:

Skuffet over Bispemøtets uttalelse

VID-professor reagerer på Bispemøtets avgjørelse om at prester ikke kan reservere seg mot samarbeid med kvinnelige prester.

– Det er uheldig at biskopene ser på seg selv som politikk-korps for en ny ortodoksi, sier Knut Alfsvåg, ordinert prest og professor ved VID Vitenskapelig høyskole.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av høstens debatt om hvorvidt mannlige prester kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester. Debatten ble utløst etter at domprost i Tromsø Stig Lægdene i august et innlegg i Vårt Land der han påstod at Den norske kirke legitimerte 
kvinnediskriminering.

Noen dager senere skrev sokneprest i Sogndal, Mikael Bruun et svar til Lægdene der han understrekte at han var imot kvinners 
prestetjeneste, men ikke imot kvinner generelt. Det har ikke lyktes Vårt Land å komme i kontakt med Bruun fredag formiddag.

Knut Alfsvåg, én av 45 prester som offentlig har støttet sokneprest Mikael Bruun i et debattinnlegg i Vårt Land, er sterkt uenig i Bispemøtets uttalelse om at «en prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger.»

Støttet Mikael Bruun

I debattinnlegget der de 45 prestene slo ring om Bruun, skrev de at de «anerkjenner hans rett til både ytrings- og samvittighetsfrihet i det teologiske spørsmålet rundt kvinners prestetjeneste.»

Alfsvåg mener at Den norske kirke stiller seg i en merkverdig posisjon økumenisk.

– De avviser det som er en majoritetsposisjon i kristenheten, aviser den og gjør det til kriteriet for ortodoksi. Det er merkverdig.

Alfsvåg avviser at det er en reell mulighet for at allerede ansatte prester som ønsker reservasjon kan sies opp.

– Arbeidsrettslig vil nok biskopene stille svakt.

Mener det må være rom for ulike syn

– Jeg er skuffet over denne uttalelsen, og synes Bispemøtet legger opp til intoleranse, sier Ragnhild Synnøve Lied, sokneprest i Lyngdal i Lister og Mandal prosti.

Hun er en av de 45 prestene som offentlig har støttet Mikael Bruun.

– Er det virkelig slik at gode prester som forstår Bibelen annerledes enn meg selv på dette punktet, skal presses ut av tjeneste eller nektes tjeneste?

Lied sier at hun ikke har opplevd «såkalte» kvinneprestmotstandere som fiendtlige, og at de skaper et dårlig arbeidsmiljø.

– Snarere tvert imot. Det må fortsatt være rom for ulike syn på denne saken i en raus og åpen folkekirke

Presteforeningen er fornøyd

– Presteforeningen er godt fornøyd med Bispemøtets uttalelse, sier Martin Enstad, leder i Presteforeningen.

Ifølge Enstad mener Presteforeningen at uttalelsen er en nødvendig tydeliggjøring av at kvinner og menns prestetjeneste er like ønsket, og at dette er Den norske kirkens ordning.

– Vi opplever at arbeidsgiver med denne uttalelsen tar arbeidsmiljøutfordringen som mange kvinner har opplevd på alvor, sier Enstad.

Forventer at det er en forpliktende praksis

– Vi setter pris på uttalelsen fra bispemøtet ang ordinasjon og kollegiefelleskap og forventer at dette er forpliktende i praksis for alle landets biskoper og proster, sier Thore Wiig Andersen, leder av Fagforbundet TeoLOgene.

De mener at det ikke skal være opp til den enkelte prest å melde i fra til biskopen der en opplever diskriminering.

– Arbeidsgiver plikter å aktivt å legge til rette et godt arbeidsliv for alle, uavhengig av kjønn, legning og etnisitet.

Les mer om Bispemøtets uttalelse:

Les biskopenes vedtak her

Biskopene med klar melding i reservasjonssaken: Tviler på at de som nekter samarbeid blir ordinert.

---

Fakta:

---

Mattis C. O. Vaaland

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion