Religion

Biskopene i strupen på «kristensionister»

Bispemøtet melder at kristensionisme er «teologisk og menneskerettslig uholdbart». – Dypt tragisk, sier Conrad Myrland, daglig leder i interesseorganisasjonen Med Israel for fred (MIFF).

Under Bispemøtets pressekonferanse fredag formiddag kom biskopene i Den norske kirke med en uttalelse der de kritiserte «kristensionister» som med «særegne bibeltolkninger støtter staten Israels ekspansjonspolitikk».

– Løftene i Det gamle testamentet som omhandler det jødiske folk og landet, kan ikke brukes til å legitimere at palestinere drives fra sine hjem eller fratas rettigheter. De har også sin historie i landet og hører hjemme der, sa biskop Atle Sommerfeldt under pressekonferansen.

– Bispemøtet finner det uholdbart å bruke Bibelen til å legitimere undertrykkelse eller menneskerettighetsbrudd, eller å tilkjenne ulik grad av menneskeverd til ulike grupper mennesker, skriver biskopene i uttalelsen.

– Uforståelig

Dag Øyvind Juliussen i Ikaj reagerer sterkt på utspillet.

– Biskopene tegner et karikert bilde av de kristne «Israelvennene», som fremstilles som en gruppe som motarbeider fred og støtter brudd på menneskerettigheter og undertrykkelse av mennesker, sier Juliussen.

Han reagerer særlig på at biskopene hevder at enkelte «tilkjenner ulik grad av menneskeverd til ulike grupper mennesker».

– De mener altså at vi har en rasistisk holdning til ulike menneskegrupper. Dette er både grovt og krenkende fra lederne i Den norske kirke ovenfor en betydelig andel av den globale kristenhet.

– Hva tenker du om biskopenes kritikk av de som bruker gammeltestamentlige profetier for å begrunne sitt syn på den moderne staten Israel?

– Mange kristne mener at den moderne opprettelsen av staten Israel er en oppfyllelse av svært mange av Bibelens profetier som taler om en gjeninnsamling av det jødiske folk fra en global adspredelse tilbake til Israel.

– Handler om misbruk av Bibelen

Atle Sommerfeldt mener Juliussen bommer i sin kritikk.

– Han prøver å gjøre dette til et angrep på Israelsvenner. Det er det ikke. Han bør vite veldig godt hvilken gruppe vi snakker om, de som for eksempel mener at holocaust var en del av Guds plan for å innlede endetiden.

Sommerfeldt forteller at biskopene i uttalelsen ønsket å formidle noe om misbruk av Bibelen og kristendommen, noe de mener at kristensionister gjør.

– Det er uenighet om hvordan landløftene i Bibelen skal fortolkes. Men vi finner det uholdbart å fortolke Bibelen uten henblikk på de etiske konsekvensene. Det er problematisk å lese gamle profetier slik at alle politiske hendelser i dag er forutbestemt av Gud. Da fratas mennesker ansvaret for historien samtidig som Gud reduseres, kommer det av biskopenes uttalelse.

– Dypt tragisk

Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF) er sterkt kritisk til uttalelsene. MIFF er en livssynsnøytral interesseorganisasjon som arbeider for å skape større sympati for Israel og jødene.

– Biskopene fremstiller det som om palestinere drives fra sine hjem, men i realiteten har antall palestinere i Gaza, Israel og Vestbredden økt ti ganger de siste hundre årene, sier Myrland.

Han legger til at han ønsker «faktabasert kritikk» velkommen, men sier det er dobbeltmoralsk å ikke samtidig kritisere andre land i området:

– Det må også nevnes at palestinerne, til tross for alt biskopene måtte mene Israel har påført dem av lidelser, har levekår på nivå med sine egyptiske naboer, sier Myrland.

Daglig leder Conrad Myrland Miff.
Daglig leder i MIFF - Med Israel for fred, Conrad Myrland er lite fornøyd med biskopenes uttalelser om palestinere. Foto: Erlend Berge.

– Kan risikere å erstatte verdens eneste jødiske stat med arabist stat nummer 23

Myrland mener Bispemøtet ikke er nyanserte i uttalelsen.

– «Rettferdig fred» er et kodeord som nasjonalistiske palestinske kristenledere bruker for å beskrive sitt ønskede mål: Syv millioner palestinere flytter inn i dagens Israel, slik at verdens eneste jødiske stat blir erstattet med arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Det er dypt tragisk at biskopene gjør seg til ensidig mikrofonstativ for denne agendaen, sier Myrland, som presiserer at han ikke uttaler seg om de teologiske spørsmålene.

Oppgjør med historien

I uttalelsen sa Sommerfeldt at Den norske kirke ikke må legge lokk på sin egen antisemittistiske historie:

– Kirken har mye å svare for når det gjelder sin antijødiske historie. I oppgjør med kirkelig og europeisk antisemittisme, har kirken ønsket å utvikle et solidarisk forhold til det jødiske folk. Dette står ikke i motsetning til å engasjere seg for palestinernes rettigheter.

Les de andre sakene fra pressekonferansen:

Bispemøtet slo i dag fast at mannlige prester ikke kan reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kolleger.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme, bedyrer at Bispemøtets uttalelse ikke er en teologisk tvangstrøye.

Kvinnelige teologistudenter: – Vi føler oss hørt

---

Fakta:

---

Håkon Vatnar Olsen

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion