Religion

KFUK-KFUM ut mot Krik: – Uakseptabelt å løpe fra ansvaret

Daglig leder i KFUK-KFUM Global reagerer sterkt på at Krik ikke vil hjelpe sin tidligere partner i Tanzania med tilbakevendende skattekrav.

– Det er ikke ofte vi bistandsorganisasjoner kritiserer hverandre, men i denne saken risikerer Kriks tidligere partner fengsel i Tanzania. Da tenker vi det er riktig å utfordre organisasjonen på det prinsipielle, sier Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM Global.

Som Vårt Land omtalte i august risikerer lederne i Christian Sports Contact Tanzania (Chrisc) bøter og fengselsstraff fordi de ikke har midler til å betale et tilbakevendende skattekrav fra landets skattemyndigheter. Kravet, som de mottok i fjor, er på om lag 82.000 kroner og gjelder for årene 2015 til 2018.

– Vi mener Krik er delvis ansvarlig for kravet i perioden 2015-2017, for da var Krik ansvarlig for den økonomiske styringen av Chrisc Tanzania. Det inkluderer ansettelse og signering av alle personalkontrakter, betaling av kontorleie og generell kontoradministrasjon, uttalte Elly Omondi, daglig leder i Chrisc Tanzania.

Siden desember i fjor har Chrisc gjentatte ganger bedt KRIK om å bidra økonomisk. Men i mai besluttet Kriks landsstyre å si nei. Gjennom bistandsfaglig og politisk rådgivning er de blitt advart mot «å overføre midler som vanskelig kan følges opp», uttalte generalsekretær i Krik, Silje Kvamme Bjørndal til Vårt Land i august. Krik trakk seg fra samarbeidet med Chrisc Tanzania i 2018.

Har betalt kravene av egen lomme

Fredag forrige uke gikk Glad-Gjernes ut mot Krik på Facebook-siden sin, etter at også Bistandsaktuelt omtalte saken. «Krik må støtte sin partner. Her var Krik faktisk ansvarlig og styrte virksomheten til Chrisc Tanzania på denne tiden. Uakseptabelt å løpe fra ansvaret», skrev han.

– Krik var ikke bare partner med Chrisc i den aktuelle perioden. De tok også de økonomiske beslutningene for dem. Dermed er Krik ansvarlig for å betale skatten som Chrisc nå blir avkrevd for. Et partnerskap er uansett ikke bare som en businesstransaksjon. Det er et langvarig forhold med et ansvar som man ikke kan løpe fra, heller ikke etter at partnerskapet er avsluttet, sier Glad-Gjernes.

– Men burde ikke Krik lytte til den bistandsfaglige og politiske rådgivningen de har fått?

– Når det gjelder nye midler og nye forpliktelser så er dette et godt råd, men allerede inngåtte skatteforpliktelser trenger ingen ekstra oppfølging så lenge det innbetales direkte til tanzanianske skattemyndigheter.

Glad-Gjernes mener at dersom Krik er uenig med landets skattemyndigheter, så må de utfordre skattekravet, og se om det er mulig å få Tanzania til å frafalle dette. Til nå har Afrika-veteran Svein Olaf Evjen Olsen, sammen med en venn, betalt de første kravene av egen lomme. I oktober skal siste rest av summen innbetales.

– Ville vært utenkelig i Norge

Også Eli Marie F. Johnsen mener Krik har et ansvar for å nedbetale skattekravet til Chrisc. Hun kjenner organisasjonen i Tanzania godt. Fram til 2013 var hun engasjert i Chrisc Oslo, samt var på utveksling og jobbet for Chrisc Tanzania skoleåret 2010/2011. Hun har også skrevet en masteroppgave om East Africa Cup, som har sitt sekretariat forankret i Chrisc Tanzania.

I forrige uke sendte hun en e-post Krik der hun ber organisasjonen bistå sin tidligere partner i Tanzania. «Gjennom mitt engasjement i Chrisc Oslo, som stod for innsamling av en del midler, vet jeg at Krik hadde full kontroll over disse midlene. Det var også helt tydelig at Krik var med å gjøre prioriteringer og håndterte ganske detaljert økonomien i partnerorganisasjonene. Denne kontrollen gir også et stort ansvar!», heter det i e-posten til Kriks generalsekretær og styreleder.

Hun mener det er utenkelig at en organisasjon ville satt seg på bakbeina dersom en liknende situasjon hadde oppstått i Norge, skriver hun, og påpeker at hun er fullt klar over at det i Norge er helt andre rammer og systemer. «Men en generalsekretær og en styreleder ville ikke latt ansatte gå i fengsel for noe som er en systemsvikt. Elly og de to andre som risikerer fengsel har ingen påvirkning på hvilken skattepolitikk presidenten fører. Da kan de heller ikke måtte bære byrden alene. Et partnerskap er ikke over på dagen, det krever etterrettelighet og ansvar også i etterkant», skriver hun.

Har bedt Krik-ledelsen svare

Johnsen har sendt en rekke konkrete spørsmål til Krik-ledelsen, som hun ber dem svare på: Hvordan vil dere forsvare å la tidligere ansatte fengsles for et skattekrav som er knyttet til perioden før partnerskapet ble avsluttet? Hvordan definerer KRIK det partnerskapet dere hadde med Chrisc? Hvilke rammer lå til grunn? Har dere hatt samtaler med disse tre som nå blir holdt ansvarlige for dette skattekravet? Blir de ivaretatt på noe vis? Er det noe som kan få dere til å vurdere saken på nytt?

Også Vårt Land har bedt om svar på spørsmålene hennes. Generalsekretær i Krik, Silje Kvamme Bjørndal, svarer følgende til Vårt Land på e-post:

«Vi kommer ikke til å føre denne saken videre i media, og har derfor ikke ytterligere kommentarer på dette tidspunkt. Vi svarer imidlertid på direkte henvendelser, som de vi har fått fra Eli Marie Johnsen og Svein Olsen. Så dersom Glad-Gjernes kommer med en direkte henvendelse til oss, vil vi selvsagt svare ham også.»

LES MER:

Svindlet idrettsbistand for fem millioner

Gir seg i KRIK – blir ny generalsekretær i Areopagos

Nytt vedtak: KRIK kan stille samlivskrav til ansatte

---

Christian Sports Contact (Chrisc)

  • Kristen Idrettskontakt (Krik) har vært engasjert i idrettsarbeid og bistand i Øst-Afrika siden 1993.
  • Gjennom arbeidet har selvstendige søsterorganisasjoner blitt opprettet i flere østafrikanske land; Chrisc Kenya, Chrisc Uganda og Chrisc Tanzania.
  • Chrisc-arbeidet har mottatt prosjektstøtte fra Norad gjennom Digni, Strømmestiftelsen og Norges idrettsforbund.
  • Idrettsturneringen East Africa Cup er blitt arrangert årlig i Tanzania siden 2004 i regi av blant annet Chrisc.
  • East Africa Cup har mottatt støtte fra Norad gjennom Norsk Folkehjelp, Digni, Norges idrettsforbund, Atlas-alliansen og Strømmestiftelsen.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion