Religion

Dåpssatsning går utover faste kirkegjengere

Den norske kirke jobber hardt for å holde dåpstallene stabile. Ny forskning viser tendenser til en spenning mellom et lite engasjert dåpsfølge og de faste kirkegjengerne.

Elisabeth Tveito Johansen ved TF har ledet et forskningsarbeid som har sett nærmere på menigheter i Dnk som har økning på gudstjenestedeltagelse.
Annonse
Annonse

Mer fra: Religion