STUDENTRÅDSLEDER:

Studentrådet ved NLA provosert av rektors uttalelser: – Selvfølgelig handler det om diskriminering

– Rektor sier han er opptatt av at alle studentene blir ivaretatt, men det er ikke det inntrykket vi har fått, sier studentrådsleder Elias Killi ved NLA.

– Det er mange studenter som uavhengig av hvordan de stiller seg til denne saken nå sitter med en vond klump i magen, sier studentrådsleder ved NLA, Elias Killi.

Misnøyen øker blant studentene ved NLA Høgskolen i Oslo, etter skolens midlertidige ansettelse av Til Helhet-pastor Jens Fredrik Brenne som studentprest. I forrige uke gikk flere studenter ut og kalte ansettelsen «problematisk» på grunn av Brennes syn på homofilt samliv.

Onsdag møtte NLA-studenter rektor Sigbjørn Reidar Sødal for å diskutere saken. Der klarte de ikke å bli enige. Etter møtet omtalte Sødal dialogen som «åpen og god»:

«Vi opplever ikke at vi er en taus ledelse. Nå er det ikke nødvendigvis slik at alle er enige i alt, men vi ønsker uansett at alle studenter skal oppleve at de blir ivaretatt av oss», skrev Sødal i en tekstmelding til Vårt Land.

Sødal sa videre at ledelsen ønsker å fortsette dialogen de har, direkte med studentene.

LES OGSÅ: Uenigheten mellom studenter og NLA fortsetter: Nå prydes høgskolen av Pride-flagg

– Den nye presten er uaktuell for mange

Elias Killi blir provosert av rektor Sødals uttalelser.

– Han skriver at skoleledelsen er åpne og har god dialog, men studentene har jo enda ikke hørt fra dem.

– Han sier at han er opptatt av at alle studentene skal bli ivaretatt, men det var ikke inntrykket vi fikk på onsdagens møte. Der var han ikke enig i at dette handler om diskriminering. Men selvfølgelig handler det om diskriminering.

Skolen har enda ikke kommet ut med en felles kunngjøring til studentene om hvem man skal henvende seg til om man har spørsmål eller trenger noen å snakke med, sier Killi.

– På NLA fungerer studentpresten som en etisk rådgiver, og akkurat nå så vil ikke den nye presten være aktuell for mange.

Sødal: Vil følge opp saken med nytt møte

Sødal på sin side fastholder at ledelsens dialog med studentene er åpen og god, og mener at de har forsøkt å svare saklig og vennlig på alle henvendelser fra studentene.

«NLAs ledelse kommuniserer med studentene i mange formelle og uformelle fora, hvorav noen er regulert i lovverket. Lederne av studentorganene er bindeleddet mellom ledelsen og studentene. I dette tilfellet tok et par studentrepresentanter en uformell, skriftlig kontakt med rektor i forrige uke. De fikk svar samme dag, med en invitasjon til samtale på rektors kontor i Oslo dagen etter. Like etter det møtet tok rektor initiativ til et nytt møte som ble holdt få dager senere, og som også skal følges opp»,

– Synd at dialogen må gå gjennom media

Studentrådet mener derimot at kommunikasjonen ikke er bra nok.

«Det er sant at lederne av studentorganene er bindeleddet til studentene og ledelsen. Men da disse møtene rektor henviser til ikke kommer frem til noe og vi er så uenige, forstår ikke jeg hvordan vi skal formidle dette ut. Det er ledelsen som sitter med hovedansvaret for å få til gode prosesser. Noe studentråd ikke opplever til nå. Det er synd denne dialogen må gå gjennom media. Nå er det viktig at styret tar ansvar, og at vi sammen kan finne en vei videre. Det er studentene som er de store taperne i denne saken.»

LES OGSÅ:

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2000 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
  • NLA ble akkreditert som høyskole i 2006. Det betyr at de selv kan opprette studietilbud på bachelornivå. Dersom de skal opprette mastergrad- og ph.d.-studier, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbudet.

---

---

Til Helhet

  • Et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og tro.
  • Formålet deres er blant annet å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig» og å «formidle tro på at en kan leve et meningsfullt liv i seksuell avholdenhet uansett seksuell orientering».
  • Medlemmer: Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet og Ungdom i Oppdrag.

---

Torgeir Holljen Thon

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion