Religion

Hillsong-ledelsen lot seg grille av sine egne: – Viktig å ha en brutal ærlighet internt

50 personer har meldt seg ut av Hillsong siden begynnelsen av august. Etter flere uker med uro i pinsekirken, svarte ledelsen på en rekke kritiske spørsmål under en informasjonssamling.

– Det er viktig for oss å ha en brutal ærlighet internt. Vi må tåle det for å kunne bygge kirka videre, sier David Reme, styreleder i Hillsong Norway.

Etter flere turbulente uker i Hillsong Norway, inviterte pinsekirken til åpne informasjonssamlinger flere steder i landet på torsdag.

Her ble det kjent at Jostein og Brit Krogedal tar pause som hovedpastorer frem til det nye styret har gransket kirkens helsetilstand. Jostein Krogedal har trukket seg ut av styret for å gi full frihet til prosessen.

I Hillsong Oslo var nærmere 200 personer til stede under informasjonssamlingen. På forhånd var det sendt inn mange spørsmål som Jostein og Brit Krogedal og styreleder David Reme måtte svare på. Det ble også åpnet for spørsmål fra salen.

David Reme ble valgt til styreleder i Hillsong Norway under årsmøtet tirsdag.

David Reme er ny styreleder i Hillsong. Foto: Morten Marius Larsen

LES OGSÅ: Ungdomsleder: – Folk i Hillsong ønsker åpenhet og ærlighet

Snakket om oppsigelser

Forsamlingen ville vite mer om årsaken til oppsigelsene som har vært. I august ble det kjent at David og Jenny Hasseløy slutter som pastorer i Hillsong Oslo etter 11 år. Senere har også pastorene Alexander og Kamilla Botn trukket seg, hele lederteamet i Hillsong Drammen og servicepastorene David og Heidi Haddeland i Hillsong Oslo.

Både Botn og Haddeland har sagt at de ikke har tillit til måten Hillsong Norway ledes på, ifølge deres egne uttalelser på sosiale medier.

At så mange har sluttet samtidig er veldig bekymringsfullt, kommenterte Brit Krogedal.

– Det er direkte årsak til at vi har valgt å gi styret fullmakt for å komme til bunns i årsakene, sa hun.

– Alexander Botn har vært veldig tydelig på at han ikke har tillit til måten Hillsong ledes på. Han har begrunnet dette i avslutningssamtaler vi har hatt, og han har vært veldig tydelig på hva som er hans bilde av ledelsen i Hillsong, sa Jostein Krogedal.

Når det gjelder David Hasseløys oppsigelse, har det ikke blitt sagt noe annet enn det Hasseløy selv har sagt på sosiale medier, forklarte Krogedal, som ga uttrykk for at den kommende granskingen blir viktig.

– Er det noe vi ikke forstår? Er det noe som er usunt her? Vi må få det på bordet. Vi kan ikke leve med at gode folk ikke kan fortsette, sa Krogedal videre.

Skal granske årsakene

Fra begynnelsen av august har 50 personer, inkludert barn, meldt seg ut av Hillsong, ble det opplyst om.

Styreleder David Reme ga flere ganger uttrykk for at styret har full frihet til å gjøre en uavhengig gransking av situasjonen i kirken. Fullmakten til å gjennomføre prosessen har kommet fra Hillsong internasjonalt, fortalte han.

Han anslo at en foreløpig rapport vil foreligge innen to til tre uker.

– Den første kartleggingen gjør vi direkte inn mot alle involverte, hvor de får mulighet til å snakke ut om alle forhold som er relevante for denne saken, sa Reme til Vårt Land etter samlingen.

Under samlingen fikk Reme spørsmål om hvilke strukturer som vil beskytte varsleres anonymitet.

– I denne fasen er det utrolig viktig at vi får tilbakemeldinger. Det er tid for å fortelle sannheten. Send inn hvis det er tanker, bekymringer og varsler. Dere kan være helt sikre på at det vil behandle anonymt, svarte han, og forsikret om at varsler mottas av styret og ikke av staben i Hillsong.

Nærmere 200 personer var til stede under informasjonssamlingen i Hillsong Oslo.

Ordstyrer Øystein Haare, Jostein Krogedal, Brit Krogedal og styreleder David Reme ledet forsamlingen gjennom møtet. Foto: Morten Marius Larsen 

Spurt om motiver

Jostein Krogedal ble blant annet spurt om han er kompetent til å lede Hillsong Norway og hva som er hans motiver for å gjøre det. «Er det egoistisk av deg å ville holde fast på stillingen?» var blant spørsmålene som ble stilt.

– Jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Jeg kan ikke se meg selv som en egoist, men forstår at det kan virke sånn fordi jeg vil mye. Jeg elsker kirka altfor mye til å tviholde på posisjonen. Men det er et åpent spørsmål, og jeg synes det er vondt å høre at jeg kan virke egoistisk, svarte han.

Tidligere har Vårt Land skrevet at det kom omtrent 20 varsler mot Jostein Krogedals lederstil i 2018. Under informasjonssamlingen ble det sagt at det dreide seg om 15 skriftlige varsler. Flere av spørsmålene handlet om behandlingen av varslene.

Det ble også stilt spørsmål ved habilitet, interessekonflikter og rolleblanding hos ledere i Hillsong.

Positivt

Etter samlingen ga flere uttrykk for at de satte pris på kirkas åpenhet.

– En kveld som dette er helt essensielt for kirka. Folk har hatt mange tanker og lurt på hva dette dreier seg om. Åpenhet er viktig for at ikke rykter skal spre seg, sier Johannes Strømme, som er medlem av Hillsong Oslo.

Han opplevde at man kunne spørre om alt under samlingen.

– Det virket ikke som om det fantes filter på hvilke spørsmål som ble lest opp. Til tider opplevdes det som at de ble grillet, sier Strømme, som synes de svarte godt på spørsmålene.

– Samtidig skulle jeg kanskje ønske vi fikk bedre svar på noen av spørsmålene. Hva er det for eksempel med måten Hillsong ledes på som gjorde at Alexander Botn mistet tillit? Det håper jeg vi får høre mer av, sier Strømme.

Hillsong-medlemmene Jonas Kristiansen Nøland og Johannes Strømme var til stede under informasjonssamlingen. – En kveld som dette er helt essensielt for kirka, sa Strømme etter samlingen.

Jonas Kristiansen Nøland og Johannes Strømme deltok på det interne Hillsong-møtet. Foto: Morten Marius Larsen

Undertrykt behov

– Burde man hatt en samling som dette tidligere, David Reme?

– Jeg har vært styreleder i to dager, og var med å gi grønt lys til dette fordi synes viktig. Det undertrykte behovet for informasjon kan tyde på at man kanskje skulle gjort dette tidligere. Men igjen, så må vi huske at dette handler om krevende personalsaker. Da må man bruke tid på å kartlegge hva som har skjedd.

LES MER:

---

Hillsong

  • Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.
  • Har i dag etablert kirker i 28 land over hele verden.
  • Er særlig kjent for ­produksjon av lovsangsmusikk gjennom gruppene Hillsong Worship, Hillsong United og Hillsong Young & Free.
  • I dag har Hillsong Norway åtte ulike forsamlinger i Norge.
  • ­Hillsong Norway er ledet av Brit og Jostein Krogedal og er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion