Religion

Sokneprest sa til konfirmanter at kjønnsskifte og abort var «ugudelig»

Lege Marit Karlsen tar sterk avstand fra sokneprest Bjarne Gustads preken hvor han advarte konfirmanter mot kjønnsskifte, abort og homofili.

Likekjønnet ekteskap er imot Guds skaperordning, og kjønnsskifte- og abortloven er «ugudelige lover». Dette var noe av det sokneprest Bjarne Gustad sa i sin preken under forrige ukes konfirmasjonsgudstjeneste i Maze kirke i Kautokeino kommune. NRK har tidligere omtalt gudstjenesten. 

Lege Marit Karlsen er én av de som har reagert negativt på Gustads preken. Til NRK sier hun at kirken må ta ansvar.

– Kirka har et ansvar for å kommunisere at du er god nok, uansett hvem du elsker. Kirka skal ikke skape uhelse. Kvasse uttalelser og diskriminerende menneskesyn fører til uhelse, advarer Karlsen.

– Biskopen kunne hatt baller

Da NRK konfronterte biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygård, med innholdet i prekenen, sa han at han ikke ville ha uttrykt seg slik selv.

Dette mener Karlsen er en svak respons.

– Jeg synes biskop Olav Øygard kunne hatt baller til å si at dette er uttrykk for holdninger som er helt uakseptable – også i kirka, og så tatt mikrofonen fra mannen, sier Karlsen til NRK.

Dette er andre gangen på kort tid at foreldre har tatt til orde for å stanse enkelte prester fra å holde konfirmantundervisning. I respons til sokneprest Mikael Bruuns motstand mot kvinnelige prester, skrev nylig 26 foreldre et brev hvor de ber om at han ikke får undervise barna deres.

Kirken i Kautokeino

Karlsen synes prekenen til Gustad er ekstra problematisk da få ungdommer i Kautokeino velger et annet alternativ en kirkelig konfirmasjon.

Kautokeino er Norges største samekommune, og her står både folkekirken og læstadianismen sterkt.

I 2016, året før Kirkemøtet vedtok en vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke, stemte et enstemmig Kautokeino menighetsråd at likekjønnede ikke får lov til å gifte seg i Kautokeino kirke. Vedtaket var det første i sitt slag.

Da som nå, gjorde Gustad det klart at han «ikke finner grunnlag for vigsel av likekjønnede i Bibelen».

LES MER:

---

Fakta:

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion