Religion

Hevder norsk bank vil tilby «islamsk» lån fra høsten

Norske muslimer hindres i å ta opp boliglån på grunn av islams renteforbud. Nå kan rentefritt lån bli en realitet. Eiendomsselskapet Global Housing hevder at de har inngått en samarbeidsavtale med en norsk bank.

– Mange muslimer, inkludert meg selv, har boliglån og lever godt med det, men tusenvis av muslimer i Norge eier ikke bolig på grunn av renteforbudet i islam. Dermed henvises de til leiemarkedet. Mangel på lånetilbud for denne gruppen hindrer økonomisk integrering i Norge, sier Sofian Mehmood, leder for finans og økonomi og presseansvarlig i det norske eiendomsselskapet Global Housing AS (GH).

Til høsten kan det omsider komme en løsning på problemet: Selskapet forteller at de har inngått en avtale med en norsk bank om lansering av to rentefrie bankprodukter: Rentefritt boliglån og rentefri sparekonto. Det melder de på Facebook-siden sin.

GH skal stå for salg og distribuering av produktene. Banken skal sørge for innskudd og utlån.

Foreløpig ønsker ikke selskapet å gå ut med navnet på banken. Årsaken er at banken først må innhente en formell produktgodkjenning fra styret sitt, noe som skal skje i september, ifølge dem. Selskapet har imidlertid tro på at de vil få gjennomslag og forteller at de sikter mot å lansere produktene innen høsten 2020.

Få eier egen bolig

Ifølge Koranen er renter forbudt i islam (se fakta). I en Civita-rapport fra 2016 ble det konkludert med at islamske finansprodukter, spesielt huslån, er etterspurt blant muslimer i Norge. Norske banker fikk derfor følgende tips fra forsker Torkel Brekke, som ledet arbeidet med rapporten: De bør fortløpende vurdere det forretningsmessige grunnlaget for å tilby islamske finansprodukter, for tallet på muslimer i Norge stiger.

I fjor kunne Klassekampen vise til en kartlegging der det går fram at bare 11,8 prosent av et utvalg norsksomaliere eier egen bolig.

87 prosent tror det å ta opp lån vil «få negative konsekvenser for livet etter døden», og 56 prosent tror det å ta lån med renter kan føre til ulykke, går det fram av kartleggingen som ble gjort blant 483 respondenter, de fleste norsksomaliere i Oslo.

Betaler leiegebyr til banken

Hovedmålgruppen til GH er kunder som av religiøse grunner ikke kan ta opp lån. Siden selskapet ble stiftet i 2007 har de hjulpet omtrent 50 familier «med å realisere boligdrømmen», ifølge Mehmood.

Det har de blant annet gjort gjennom en deleier-modell: Kunden og GH går til felles innkjøp av en bolig, hvor kunden bidrar med minimum 20 prosent av kjøpesummen. Kunden får deretter bo i boligen og betaler leie for GHs del. Over tid kan kunden kjøpe selskapets bit – og til slutt eie hele huset selv.

– Men som et lite aksjeselskap er det begrenset hvor mange vi kan hjelpe på denne måten, sier Mehmood.

Med et rentefritt lån håper de å nå ut til flere.

Foreløpig er ikke alle produktdetaljer klare, men på Facebook gjengir de hovedtrekkene: «Kunden betaler et leiegebyr (til banken) for å bo i delen av boligen som er finansiert. Leiegebyret avtar etter hvert som kundens egenkapital i boligen blir større. Banken tar ingen renter på lånet. Leiegebyret er den profitten banken får i denne avtalen. Gebyret fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittsleie på utleieboliger eller tilsvarende boliger i Norge».

Sosial verdi

– At lånet er rentefritt, betyr altså ikke at det er gratis. Det vil kunne bli noe dyrere enn et ordinært lån, men fortsatt konkurransedyktig. Uansett er det mer lønnsomt å eie egen bolig framfor å leie og betale ned på andres lån. Vi er glade for å ha funnet en bankaktør som ser den samme sosiale verdien i dette prosjektet som oss, sier Mehmood.

Med produktet har de ikke noe ønske om å skape debatt om den religiøse tolkningen av renteforbudet, eller en diskusjon om hvorvidt slike produkter er det «samme» som bankprodukter som allerede finnes i dag eller ikke.

– Målet vårt er å gi flere tusen familier muligheten til å eie sin egen bolig ved å gi dem et alternativ til et ordinært boliglån, sier Mehmood, som understreker at lånet skal være tilgjengelig for alle, ikke bare muslimer.

LES MER:

Norsk bank tilbød halal-lån

Muslimer applauderer norsk halal-lån

Frp åpner for å ta bostøtten fra muslimer som ikke tar opp boliglån

---

Islamsk lån

  • Koranens forbud mot renter er et sentralt punkt i islamsk finans.
  • Dette bygger på tolkningen av det arabiske ordet riba i Koranen. Noen muslimer mener at riba skal oversettes som renter. I så fall forbyr teksten renter generelt.
  • Andre muslimer mener riba ikke betyr renter generelt, men ågerrenter. Med en slik forståelse av tekstene, er det bare urettferdig høye renter som er forbudt ifølge religionen.
  • Fordeling av risiko er også et viktig punkt i islamsk finans. Det oppfattes som umoralsk hvis finansinstitusjoner legger all risiko på kunden.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion