Religion

Hevder norsk bank vil tilby «islamsk» lån fra høsten

Norske muslimer hindres i å ta opp boliglån på grunn av islams renteforbud. Nå kan rentefritt lån bli en realitet. Eiendomsselskapet Global Housing hevder at de har inngått en samarbeidsavtale med en norsk bank.

Sofian Mehmood, leder for finans og økonomi og presseansvarlig i det norske eiendomsselskapet Global Housing AS (GH).

– Mange muslimer, inkludert meg selv, har boliglån og lever godt med det, men tusenvis av muslimer i Norge eier ikke bolig på grunn av renteforbudet i islam. Dermed henvises de til leiemarkedet. Mangel på lånetilbud for denne gruppen hindrer økonomisk integrering i Norge, sier Sofian Mehmood, leder for finans og økonomi og presseansvarlig i det norske eiendomsselskapet Global Housing AS (GH).

Til høsten kan det omsider komme en løsning på problemet: Selskapet forteller at de har inngått en avtale med en norsk bank om lansering av to rentefrie bankprodukter: Rentefritt boliglån og rentefri sparekonto. Det melder de på Facebook-siden sin.

GH skal stå for salg og distribuering av produktene. Banken skal sørge for innskudd og utlån.

Foreløpig ønsker ikke selskapet å gå ut med navnet på banken. Årsaken er at banken først må innhente en formell produktgodkjenning fra styret sitt, noe som skal skje i september, ifølge dem. Selskapet har imidlertid tro på at de vil få gjennomslag og forteller at de sikter mot å lansere produktene innen høsten 2020.

Få eier egen bolig

Ifølge Koranen er renter forbudt i islam (se fakta). I en Civita-rapport fra 2016 ble det konkludert med at islamske finansprodukter, spesielt huslån, er etterspurt blant muslimer i Norge. Norske banker fikk derfor følgende tips fra forsker Torkel Brekke, som ledet arbeidet med rapporten: De bør fortløpende vurdere det forretningsmessige grunnlaget for å tilby islamske finansprodukter, for tallet på muslimer i Norge stiger.

I fjor kunne Klassekampen vise til en kartlegging der det går fram at bare 11,8 prosent av et utvalg norsksomaliere eier egen bolig.

87 prosent tror det å ta opp lån vil «få negative konsekvenser for livet etter døden», og 56 prosent tror det å ta lån med renter kan føre til ulykke, går det fram av kartleggingen som ble gjort blant 483 respondenter, de fleste norsksomaliere i Oslo.

Betaler leiegebyr til banken

Hovedmålgruppen til GH er kunder som av religiøse grunner ikke kan ta opp lån. Siden selskapet ble stiftet i 2007 har de hjulpet omtrent 50 familier «med å realisere boligdrømmen», ifølge Mehmood.

Det har de blant annet gjort gjennom en deleier-modell: Kunden og GH går til felles innkjøp av en bolig, hvor kunden bidrar med minimum 20 prosent av kjøpesummen. Kunden får deretter bo i boligen og betaler leie for GHs del. Over tid kan kunden kjøpe selskapets bit – og til slutt eie hele huset selv.

– Men som et lite aksjeselskap er det begrenset hvor mange vi kan hjelpe på denne måten, sier Mehmood.

Med et rentefritt lån håper de å nå ut til flere.

Foreløpig er ikke alle produktdetaljer klare, men på Facebook gjengir de hovedtrekkene: «Kunden betaler et leiegebyr (til banken) for å bo i delen av boligen som er finansiert. Leiegebyret avtar etter hvert som kundens egenkapital i boligen blir større. Banken tar ingen renter på lånet. Leiegebyret er den profitten banken får i denne avtalen. Gebyret fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittsleie på utleieboliger eller tilsvarende boliger i Norge».

Sosial verdi

– At lånet er rentefritt, betyr altså ikke at det er gratis. Det vil kunne bli noe dyrere enn et ordinært lån, men fortsatt konkurransedyktig. Uansett er det mer lønnsomt å eie egen bolig framfor å leie og betale ned på andres lån. Vi er glade for å ha funnet en bankaktør som ser den samme sosiale verdien i dette prosjektet som oss, sier Mehmood.

Med produktet har de ikke noe ønske om å skape debatt om den religiøse tolkningen av renteforbudet, eller en diskusjon om hvorvidt slike produkter er det «samme» som bankprodukter som allerede finnes i dag eller ikke.

– Målet vårt er å gi flere tusen familier muligheten til å eie sin egen bolig ved å gi dem et alternativ til et ordinært boliglån, sier Mehmood, som understreker at lånet skal være tilgjengelig for alle, ikke bare muslimer.

LES MER:

Norsk bank tilbød halal-lån

Muslimer applauderer norsk halal-lån

Frp åpner for å ta bostøtten fra muslimer som ikke tar opp boliglån

---

Islamsk lån

  • Koranens forbud mot renter er et sentralt punkt i islamsk finans.
  • Dette bygger på tolkningen av det arabiske ordet riba i Koranen. Noen muslimer mener at riba skal oversettes som renter. I så fall forbyr teksten renter generelt.
  • Andre muslimer mener riba ikke betyr renter generelt, men ågerrenter. Med en slik forståelse av tekstene, er det bare urettferdig høye renter som er forbudt ifølge religionen.
  • Fordeling av risiko er også et viktig punkt i islamsk finans. Det oppfattes som umoralsk hvis finansinstitusjoner legger all risiko på kunden.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion