Religion

– Likestilling setter stopper for polygami

Staten bør ikke bestemme over voksne menneskers samliv, mener etikk- og teologiprofessor Paul Leer-Salvesen. I en ny bok argumenterer han likevel for at polygami er uforenelig med samfunnets verdier.

Polygami er en samlivsform der flere enn to personer lever sammen i et kjærlighetsforhold. Det er mest utbredt i muslimske land, men også her til lands lever mennesker i åpne forhold. Finnes det sekulære motargumenter for en slik samlivsform?

Etikk- og teologiprofessor Paul Leer-Salvesens grunnholding er tydelig:

– Staten bør ikke bestemme over voksne menneskers samliv.

Også når det kommer til polygami mener han at dette argumentet ikke bør avfeies.

– Liberalistene har et poeng i denne saken, for vi har jo avkriminalisert samliv mellom likekjønnede. Så hva hindrer oss fra å åpne for juridisk anerkjennelse av polygame ekteskap?

Etikk og juss

Han har lenge vært opptatt av forholdet mellom etikk og juss i spørsmål om samliv. Allerede i 1971 skrev han innlegg i Vårt Land som støttet avkriminaliseringen av homofili. I den nye boka «Verdier i konflikt» drøfter han om Norge bør tillate polygame forhold, og ser tydelige argumenter som taler imot:

– Hvis det var slik at polygame ekteskap var en lik mulighet for menn og kvinner i verden, ville saken vært en annen. Men med svært få unntak er polygamiet forbundet med patriarkatet, og med menns ønske om å «eie» mer enn én kvinne.

Han mener en åpning for juridisk anerkjennelse av polygami i praksis ville ramme mange kvinner i religiøse minoriteter.

– Dette strider imot det som er felles verdier i samfunnet, sier han.

Ikke polygami som er problemet

En av organisasjonene som ønsker å tilrettelegge lovverket for at mennesker kan leve med flere, er foreningen FRI. De mener at «det må bli mulig for barn å ha flere enn to juridiske foreldre» og at «ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og samtykke, skal respekteres».

Ingvild Endestad er leder i foreningen FRI. Hun mener det ikke er polygami i seg selv om er problemet.

– Vil ikke en åpning for dette ramme kvinner i religiøse minoriteter?

– Jeg deler absolutt bekymringene om makt til Leer-Salvesen. Dette er også en utfordring i ekteskapet generelt. Ikke alle har lik mulighet til å bestemme hvem de vil gifte seg med, om de vil gifte seg eller om de vil skille seg, sier Endestad.

Hun forteller at det ikke bare handler om at polygame skal få bedre rettigheter. Endestad mener lovverket om kun å ha to foreldre også rammer barn som har fraværende juridiske foreldre eller der et lesbisk par og et homofilt par får barn sammen.

Leer-Salvesen er kritisk til FRIs ønske om å gi juridiske rettigheter til polygame.

– Jeg stiller meg undrende til at de fører en kamp for noe som er så patriarkalsk. FRI har stått for mye viktig. Men det er overveiende sannsynlig at tradisjonelle patriarker vil innføre flerkoneri i Norge hvis man åpner for dette.

Foreningen FRI sier at de ikke aktivt fører en politisk kamp for polygami, men at de arbeider for en holdningsendring for større aksept av kjærlighetsrelasjoner med mer enn to personer.

Barnets beste

Leer-Salvesen er usikker på om en åpning for polygami er ensbetydende med utrygge oppvekstvilkår.

– Det er det vanskelig å si noe særlig om. Selvfølgelig kan man forstille seg at barn kan ha det godt i slike familier. Og motsatt. Det er vanskelig å si.

«Statens oppgave er å ta vare på barn og svake parter når voksnes valg får negative konsekvenser. Det får jo også seriemonogami og skilsmisse i langt større omfang enn polygami kan komme til å få, og uten at noen tenker på å innskrenke retten til skilsmisse og gjengifte», skriver han i boka «Verdier i konflikt».

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion