Religion

Pinsemenighet startet arbeid for å bekjempe moderne slaveri. Nå går de inn i internasjonal organisasjon

For Freedom har vært del av Salt Bergens diakonale arbeid for å bekjempe moderne slaveri. Nå går de inn i den internasjonale organisasjonen Hope for Justice.

– Vi ønsker å tilhøre en større sammenheng. Sammen kan vi få til mer enn hver for oss, sier styreleder Benedicte Ekman Rønneberg i organisasjonen For Freedom.

Siden 2011 har For Freedom arbeidet med informasjon og oppfølging av ofre for moderne slaveri. Nå blir de del av den internasjonale organisasjonen Hope for Justice.

– Vi har hatt et tett samarbeid i flere år og jobber mot samme mål. Sammen vil vi gjøre det juridisk og etisk vanskelig å drive med menneskehandel og moderne slaveri i Norge, sier Ekman Rønneberg.

Utnyttelse og tvang

For Freedom ble startet i 2011 som en del av pinsemenigheten Salt Bergens diakonale arbeid. Med moderne slaveri mener de utnyttelse av mennesker med mål om å oppnå profitt, ofte under tvang og trusler. For Freedom har særlig rettet arbeidet sitt mot prostitusjon og tvangsarbeid. Blant annet har de arrangert offentlige markeringer mot moderne slaveri og samarbeidet med Bergen kommune om ulike tiltak.

– Moderne slaveri har kommet mer på agendaen både lokalt og nasjonalt. Det har gitt økte forventninger til oss som organisasjon, noe som er en stor tillitserklæring, men også krevende. Det er noe av bakgrunnen for at vi vil satse videre sammen med Hope for Justice, sier Ekman Rønneberg.

Hope for Justice har 32 avdelinger i 10 ulike land. Det som tidligere var For Freedom blir nå organisasjonens avdeling i Bergen. Fra før har de avdelinger i både Oslo og Stavanger.

– Vi håper dette skal komme mange mennesker til gode og gi hjelp til flere ofre for menneskehandel i Bergen, sier Sondre Høysæter, daglig leder for Hope for Justice i Norge.

Imponert

Pinsemenigheten Salt vil fremdeles være involvert i arbeidet i Bergen. Høysæter er imponert over det de har oppnådd gjennom For Freedom.

– De har blant annet opprettet et fadderprogram der tillitspersoner kan danne vennskap med ofre for menneskehandel, noe som har vært avgjørende for å lære dem å stole på andre mennesker. Dette vil vi ta i bruk både i Norge og internasjonalt, sier Høysæter.

– Hvor stort problem er moderne slaveri i Norge i dag?

– Norge som samfunn har til en viss grad fått øynene opp for kvinner som utnyttes gjennom prostitusjon. Det som fremdeles bekymrer oss er mennesker som utnyttes i arbeidslivet.

LES MER:

---

For Freedom

  • For Freedom ble startet i 2011 som en del av pinsemenigheten Salt Bergens for å kjempe mot moderne slaveri.
  • Moderne slaveri kan defineres som utnyttelse av mennesker med mål om å oppnå profitt, ofte under tvang og trusler. For Freedom har særlig rettet arbeidet sitt mot prostitusjon og tvangsarbeid.
  • Nå blir For Freedom del av den internasjonale organisasjonen Hope for Justice.

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion