Religion

Amerikansk forsker vil kombinere evolusjon og bokstavelig bibeltolkning

Forskeren Dr. S. Joshua Swamidass mener ­evolusjonslæren ikke er i konflikt med en bokstavelig tolkning av skapelsesfortellingen. Det har fått nettet til å koke.

– Konflikten mellom evolusjonslære og Bibelens skapelsesberetning, slik man tradisjonelt har tolket den, er mye mindre enn vi trodde, sier Dr. S. Joshua Swamidass, forsker i biologi ved Washington University i St. Louis.

Boken hans The Genealogical Adam and Eve ble publisert like før jul. Internasjonalt har den fått mye oppmerksomhet både blant kristne og ateister.

Noen tror Adam og Eva er en myte. Andre tror evolusjon er en myte. Nå mener flere at Swamidass har funnet en forsonende løsning på den polariserte debatten.

– Det er en fantasi å tro at vi blir enige. Tilnærmingen min handler om å lytte og gi plass for ulike syn. Jeg tror folk er lei av konflikten og vil finne ut om dette er en bedre vei, sier Swamidass.

Måtte velge

Tradisjonelt har kirken regnet Adam og Eva som stamfedre for alle mennesker. I bibelfortellingen har de ­ingen foreldre, men Gud skapte dem «ut av intet»: Adam av støv fra jorden og Eva fra mannens ­ribbein.

Den tradisjonelle tolkningen har blitt kraftig utfordret av ­moderne evolusjonslære, som viser at mennesket deler stamfar med aper og har oppstått som en befolkning, og ikke som et ­enkelt par.

Som ung kristen opplevde Swamidass at han måtte velge enten eller. Av lojalitet til Bibelen avviste han evolusjonsteorien til fordel for såkalt ung jord-kreasjonisme, som forsvarer at jorden ble skapt for 6.000 år siden. ­Senere har han gått i gradene som biolog og kommet frem til at motsetningen ikke er reell.

– Mange har opplevd det ­ som deg, at de måtte velge enten eller. Hvem har ansvar for at det har blitt slik, tenker du?

– Vi har arvet en konflikt fra foreldrene og besteforeldrene våre. De tok feil når det gjelder forholdet mellom teologi og ­vitenskap, men feilene deres ble en del av den verden de ga oss, sier Swamidass.

Mysteriet utenfor hagen

I boken ber han leserne forestille seg at Adam og Eva levde for om lag 6.000 år siden, i en verden med evolusjon.

Swamidass mener at både evolusjonslære og en tradisjonell tolkning av skapelsesfortellingen kan være sant samtidig, så lenge man går med på følgende­ premiss: At det fantes andre mennesker utenfor Edens hage.

Da kan evolusjonsprosessen ha pågått på utsiden, akkurat slik vitenskapen beskriver den, samtidig som Adam og Eva ble skapt upåvirket av dette inne i hagen.

– Dette kan ha skjedd for ­under 10.000 år siden. Etter å ha forlatt hagen, vil Adam og Evas avkom ha fått barn med de biologisk identiske naboene. Etter et par tusen år, vil de ha blitt alle menneskers forfedre, sier han.

Dersom dette er tilfellet, vil menneskeheten både stamme fra Adam og Eva og fra en lang evolusjonsprosess.

– Noen kristne kritiserer meg for å ta evolusjon for gitt. Andre, som tror på evolusjon, kritiserer meg for tolke skapelsesfortellingen bokstavelig. Men jeg inviterer bare til et tankeeksperiment. Man må gjerne lese Bibelen ­annerledes, og noen vil fremdeles tro at evolusjon er en fantasi. Men det er ikke sant at man må velge enten eller, sier han.

Tradisjonelt

Det vitenskapelige belegget henter Swamidass fra genealogi, altså studiet av de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng. Beregninger viser at alle nålevende mennesker har felles slektninger i fortiden.

Dersom en slektslinje overlever lenge nok, vil den før eller senere inkludere alle mennesker som lever, simpelthen ved at man får etterkommere som blander seg med andre slektslinjer som får nye etterkommere, forklarer Swamidass i boka.

– Vi har felles genealogiske forfedre allerede for noen tusen år siden. Dersom Adam og Eva levde for 6000 år siden, er det fullt mulig at de var alle menneskers stamfedre da Jesus gikk på jorda, sier Swamidass.

– Men det betyr at Adam og Eva har blitt alle menneskers stamfedre etter en prosess. Vil ikke mange kristne hevde at de var dette fra begynnelsen av?

– Spørsmålet er hva «alle mennesker» betyr. Hvis vi definerer mennesker som «Adam og Eva og deres etterkommere», da er det ikke noe problem, sier Swamidass.

I boken skiller Swamidass mellom «biologiske mennesker» og «tekstens mennesker», som stammer fra Adam og Eva.

Kritisk

En av dem som har kritisert denne ideen er filosofen William Lane Craig. Han mener det er problematisk at Swamidass’ teori åpner for at noen kan ha hatt alle menneskelige egenskaper biologisk, uten å egentlig være et menneske.

– Mener du at de som levde utenfor hagen ikke var mennesker, Swamidass?

Jeg vil si at de utenfor hagen ikke er menneskene Bibelen refererer til. Bibelen handler om Adam og Eva og deres etterkommere. Det betyr ikke at det ikke finnes mennesker andre steder som kan ha vært skapt i Guds bilde. Men hvis alle som lever i dag uansett stammer fra Adam og Eva, hvor er da problemet?

Bokstavelig lesing

En annen innvending kommer fra bibelteologer, som mener at skapelsesfortellingen ikke bør leses så bokstavelig som Swamidass foreslår. Sjangeren tilsier at dette er skapelsesmyte som ikke påberoper seg historisk korrekthet, mener flere.

– Kanskje har de rett. Men argumentet for en slik tolkning har ofte vært at vitenskap motbeviser en historisk tolkning. Det stemmer ikke. Man bør heller ikke sette det opp som en falsk motsetning. Selv om skapelsesfortellingen er skrevet i sjangeren myte, betyr ikke det at den ikke har historiske elementer, sier Swamidass.

Han vet godt at mange vil være uenige. Han håper likevel de ulike gruppene kan se forbi forskjellene.

– Som ung jord-kreasjonist fant jeg identiteten min i ­argumenter mot evolusjon. Det vanskeligste var å slippe «anti-evolusjons-avguden» min og følge Jesus. Men etter hvert kunne jeg si: Uansett om evolusjon er riktig eller feil, så er Jesus større. Det ­er her vi bør finne identiteten vår, i han som ble reist opp fra døden.

LES MER:

---

Skapelsesyn

  • Normal vitenskap: Evolusjon er en naturlig prosess som endrer arter og grupper.
  • Teistisk evolusjon: Gud har skapt verden gjennom en evolusjonsprosess, med de mekanismene moderne ­vitenskap beskriver.
  • Intelligent design: Den naturlige verden er designet med et formål og er ikke et resultat av tilfeldig utvikling.
  • Kreasjonisme: Universet og alt liv er skapt direkte av Gud, i løpet av kort tid (ung-jord-kreasjonisme) eller lang tid (gammel-jord-kreasjonisme).
  • Swamidass mener at både evolusjonslære og en tradisjonell tolkning av skapelsesfortellingen kan være sant samtidig, så lenge man går med på følgende ­premiss: At det fantes andre mennesker utenfor Edens hage.
  • Da kan evolusjonsprosessen ha pågått på utsiden, akkurat slik vitenskapen beskriver den, samtidig som Adam og Eva ble skapt upåvirket av dette inne i hagen.
  • Kilder: Evolusjon eller kristen tro? (Halvorsen/Søvik, 2016), The Genealogical Adam and Eve (Dr. Joshua Swamidass)

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion