Religion

Ønsker Åpen Kirkegruppe tilbake til FRI

Manglende engasjement og lav oppslutning har preget Åpen Kirkegruppe (ÅK) de siste årene. Nå foreslår ÅK-veteraner at organisasjonen igjen blir en del FRI.

– Det er fra FRI vi kom fra, og for oss er det derfor helt naturlig at Åpen Kirkegruppe blir en del av den store LHBT-familien igjen, sier Aasmund Robert Vik, som var en sentral driftkraft for opprettelsen av det kristne fellesskapet for skeive for over 40 år siden.

Sammen med ni andre veteraner i Åpen Kirkegruppe, har han gått sammen om et forslag som ble lagt fram på årsmøtet til organisasjonen 6. mars i år: Åpen Kirkegruppe bør innlemmes i organisasjonen FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I 30 år var Åpen Kirkegruppe en del av FRI, inntil Åpen Kirkegruppes årsmøte i 2009 vedtok at organisasjonen skulle trekke seg ut. I flere tiår hadde Åpen Kirkegruppe da vært en sentral kirkepolitisk aktør, og fungerte i praksis som en egen organisasjon. En av deres største kampsaker var at skeive skulle få gifte seg i kirken. For å få større gjennomslagskraft vurderte Åpen Kirkegruppe det som hensiktsmessig å trekke seg ut av FRI, som tidligere het LLH.

– Det har hendt at Åpen Kirkegruppe ikke har fått en tydelig stemme utad, og vi håper dette vil gjøre oss mer fristilte til å reise spørsmål i den offentlige debatt. Vi kan ikke lenger bli møtt med i møtt med at «siden dere er en del av LLH behøver ikke LLH å diskutere dette offentlig», eller at kirken setter oss i samme bås som LLH, uttalte daværende leder i ÅK, Gard Realf Sandaker-Nielsen, til Vårt Land.

Førte stafettpinnen videre

Den argumentasjonen har ingen relevans lengre, mener Vik. Siden 2009 har det skjedd store endringer i det kirkepolitiske landskapet. Det store veiskillet for Åpen Kirkegruppe ble etableringen av Åpen Folkekirke (ÅF) i 2014. Med ja til likekjønnet vigsel som fanesak, fikk ÅF høsten 2015 valgt inn flest representanter i Kirkemøtet. I 2017 kunne seieren innkasseres da Kirkemøtet sa ja til ny liturgi som åpner for vigsel av skeive.

Trond Laksaa, kapellan i Den norske kirke i Narvik, ga i 2016 ut ei bok om Åpen Kirkegruppes historie, med tittel «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg».

– Jeg pleier å si at ÅF førte stafettpinnen fra Åpen Kirkegruppe videre og overtok Åpen Kirkegruppes kirkepolitiske kamp. Dermed ble Åpen Kirkegruppe satt på sidelinjen. Det var i ÅF kampen skjedde, og vi mistet mange medlemmer til ÅF, særlig de unge, sier Laksaa, som de siste fire årene har vært styremedlem og økonomiansvarlig i Åpen Kirkegruppe.

Tappet for mange gode krefter

Fra å ha vært en kamporganisasjon som sto på barrikadene, er Åpen Kirkegruppe blitt et gudstjenestefellesskap som hovedsakelig består av veteraner i organisasjonen, mener han. I dag består organisasjonen av omlag 100 medlemmer.

– Opprettelsen av ÅF tappet Åpen Kirkegruppe for mange gode krefter og nesten alt av kirkepolitisk engasjement. Siden den gang har Åpen Kirkegruppe handlet om å overleve, og sliter dessuten litt med identiteten. I dag er homofile og lesbiske velkommen i alle menigheter i Oslo og har verv. Spørsmålet er hva Åpen Kirkegruppe skal gjøre videre.

Kan skape nytt engasjement

Også Laksaa mener det er naturlig å vurdere om Åpen Kirkegruppe bør blir en underavdeling i FRI.

– Kanskje blir det lettere få folk engasjert igjen. I FRI vil man kunne få en rolle som rådgivere i kirkespørsmål, samtidig som vi slipper å legge ned en organisasjon som betyr noe for mange.

Flere av veteranene i Åpen Kirkegruppe er i dag medlem av FRI, og i forslaget fra veteranene heter det at Åpen Kirkegruppe vil ha mer innflytelse på FRI ved å være innenfor og ha organisasjonen i ryggen enn å være løsrevet som i dag».

Under årsmøtet til Åpen Kirkegruppe i mars ble det vedtatt at Åpen Kirkegruppe kontakter FRI for å diskutere muligheten for igjen å bli en del av organisasjonen. I utgangspunktet skulle saken bli behandlet under et ekstraordinært årsmøte i Åpen Kirkegruppe 8. mai, men dette utsettes på grunn av koronakrisen.

LES MER:

Hard strid og splittelse i Åpen Kirkegruppe for skeive – utbrytere starter ny organisasjon

Få medlemmer, stor innflytelse – Historien om Åpen Kirkegruppe

---

Åpen Kirkegruppe

  • Åpen Kirkegruppe er et kristent økumenisk fellesskap for skeive.
  • De teller i dag om lag 100 betalende medlemmer.
  • Ble stiftet i 1976 etter at Det Norske Forbundet av 1948, LLHs forløper, diskuterte hvorvidt man skulle oppfordre medlemmene til å melde seg ut av Den norske kirke.
  • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert.
  • FRI har ca 3300 medlemmer fordelt på 11 fylkeslag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion