Religion

Bryter ut av Åpen Kirkegruppe og starter ny organisasjon

Interne stridigheter har ført til splittelse i styret til Åpen Kirkegruppe for skeive. Påtroppende leder Robert Mellberg Solvang bryter med organisasjonen og starter et nytt kristent nettverk sammen med et annet styremedlem.

– Jeg er i grunn et løsningsorientert menneske, men forutsetningene jeg fikk da jeg takket ja til dette vervet, er ikke blitt innfridd, sier Robert Mellberg Solvang.

Solvang hevder han under et styremøte i Åpen Kirkegruppe (ÅK) i mars ble konstituert som leder av det tverrkirkelige, kristne fellesskapet for skeive. Styreleder og økonomileder mener derimot han kun ble innstilt til ledervervet, før valget skulle finne sted på et ekstraordinært årsmøte i mai. Halvannen måned senere trekker Solvang seg fra styret på grunn av interne uenigheter. Sammen med styremedlem Thomas Mellberg Solvang, som er hans ektefelle, vil de i stedet starte et nytt kirkelig nettverk, Åpen Kirke.

Beskyldninger om «udemokratisk lederskap»

I en pressemelding som Solvang sendte ut til ÅK-medlemmer og Vårt Land forrige søndag, legger han ansvaret for at han ikke lenger vil være med på to andre styremedlemmer: Åsmund Aksnes, som har ledet ÅK de fire siste årene - og styremedlem og økonomiansvarlig Trond Laksaa, kapellan i Den norske kirke i Narvik.

Overordnet handler beskyldningene blant annet om at Aksnes og Laksaa skal ha operert som «et styre i et styre», og at de skal ha utvist et udemokratisk lederskap. Solvang mener også det er uklart hvem som egentlig er leder av ÅK i dag, og beskylder dessuten duoen for økonomisk rot og for en rekke saksbehandlingsfeil under årsmøtet.

Åsmund Aksnes, som fortsatt er styreleder etter at Solvang trakk seg, avviser innholdet i meldingen. Gjenstående styre, det vil si tre personer, «deler ikke de oppfatningene som fremkommer i denne meldingen, og beskyldningene er falske», skriver han på nettsiden til ÅK. Vårt Land har vært i kontakt med Laksaa, som støtter denne uttalelsen.

Ble fjernet som administrator

Solvang hevder altså at han ble konstituert leder i ÅK under et styremøte i mars i år. Han forteller at han takket ja til dette under forutsetning om at han skulle få styrets fulle støtte, også frem til han formelt skulle bli valgt til styreleder på ekstraordinært årsmøte. Møtet skulle etter planen ha funnet sted 8. mai, men blir nå utsatt på grunn av koronakrisen.

Forrige lørdag tok imidlertid Laksaa bort administratorrettighetene som Solvang og ektefellen hans hadde til ÅKs Facebook-side, etter uenighet om sletting av en kommentar fra en falsk profil.

I kommentaren ble en prest i Den norske kirke navngitt og utsatt for det Laksaa mener er urimelige beskyldninger. Laksaa valgte derfor å fjerne den.

Solvang mener på sin side at kommentaren burde blitt stående.

«All den tid kritikken det er tale om ikke strider mot norsk lov i form av trusler eller hatefulle ytringer, anså jeg som konstituert styreleder det slik at kommentaren ikke skulle fjernes, med den enkle begrunnelse at det per dags dato ikke finnes hverken styrevedtak eller retningslinjer i ÅK vedrørende moderering eller sensur», skriver Solvang i pressemeldingen.

Uklart lederskap

Som følge av episoden mener Solvang at det er blitt uklart hvem som egentlig leder ÅK: Aksnes, Laksaa eller ham selv?

«Da jeg var i kontakt med Aksnes for å forhøre meg om hvem som per nå har sitt virke som leder henviste han til Laksaa. Det er svært vanskelig å forholde seg til en leder som hverken tar ansvar eller er i stand til å løse situasjoner som oppstår. At Laksaa plutselig er blitt konstituert leder og kan ta avgjørelser på egenhånd finnes det ikke styrevedtak på», skriver han.

Aksnes avviser både at han ikke tar ansvar, og at Laksaa er leder. Han påpeker at det formelt sett er ham selv som de fire siste årene har vært styreleder. I praksis – og med Aksnes velsignelse – har likevel Solvang fungert som leder den siste måneden. På grunn av Facebook-kommentaren så han seg likevel nødt til å gripe inn og ga først Solvang beskjed om å fjerne den. Da dette ikke skjedde, ga han Laksaa tillatelse til å frata Solvang administratorrettighetene. Han har også tilbudt Solvang et ekstra styremøte for å klare opp i situasjonen.

Forrige lørdag ga i stedet Solvang duoen beskjed om å trekke seg fra styret med umiddelbar virkning, men uten å få gehør. «Som følge av situasjonen kan jeg ikke fortsette som konstituert styreleder av Åpen kirkegruppe», skriver Solvang i pressemeldingen.

Overrasket over beskyldninger

Både Aksnes og Laksaa avviser alle beskyldninger i pressemeldingen, og hevder at alt lå til rette for et lederskifte inntil forrige lørdag, da Facebook-episoden skjedde og pressemeldingen kom.

– Med Solvang som innstilt leder var vi klare for å trekke oss under det ekstraordinære årsmøtet, sier Laksaa.

Aksnes og Laksaa framholder at ÅK alltid har hatt full åpenhet om alle prosesser og regnskap.

– I en liten organisasjon med kanskje 100 medlemmer får man ikke gjort alt like profesjonelt som i en stor organisasjon, og vi skal ikke påstå at vi har gjort alt riktig, men hvem som helst kan granske oss. Vi har i hvert fall prøvd å gjøre alt vi kan rett, sier Aksnes.

At duoen skal ha «fungert som et styre i styret», avviser de.

– Vi har i flere år ønsket å trekke oss fra vervene våre, men fordi ingen har ønsket å ta over har vi likevel blitt sittende. Alternativet har vært å legge ned ÅK, sier Laksaa.

LES MER:

Få medlemmer, stor innflytelse – Historien om Åpen Kirkegruppe

Trist at trossamfunn velger å være tilknyttet Til Helhet

---

Åpen Kirkegruppe

  • Åpen Kirkegruppe er et kristent fellesskap for alle skeive som ble dannet i 1976.
  • Hovedaktiviteten er egne kveldsmesser i Frogner kirkes kapell i Oslo.
  • De teller i dag om lag 100 medlemmer.
  • Den nye organisasjonen Åpen Kirke skal være et fellesskap for alle «uansett kjønn, etnisitet og generasjon».

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion