Religion

Fellesrådet har snudd: Oslokirke blir likevel ikke fristilt

Ellingsrud kirke i Oslo skal likevel være soknekirke. – En enorm lettelse, sier en av ildsjelene som har kjempet mot fristillingen.

Bilde 1 av 2

– Nå er striden over. Vi trenger ikke lengre å slåss, men kan se framover og bygge menighet og kirke. Vedtaket er en enorm lettelse, sier Bjørn Edvard Engstrøm.

Medlemmet av menighetsrådet i Ellingsrud og Furuset menighet i Groruddalen måtte i juni i fjor svelge en bitter pille da Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo bispedømmeråd fattet det endelige vedtaket om kirkens framtid: Ellingsrud kirke skulle ikke lenger skal være soknekirke, men leies ut til Kirkens Bymisjon. Samtidig ble det vedtatt at Furuset kirke skulle være soknekirke i Ellingsrud og Furuset sokn.

Nå har Kirkelig fellesråd gjort helomvending i saken: Fristillingen av Ellingsrud kirke oppheves. Både Ellingsrud og Furuset kirker skal igjen være soknekirker i menigheten, skrev bydelsavisen Akers Avis Groruddalen torsdag kveld. Vedtaket ble fattet på Fellesrådets møte 13. februar.

Så ingen andre muligheter

Hovedårsaken er at Kirkens Bymisjon likevel ikke ønsker leie å kirkebygget, ifølge kirkeverge i Oslo Robert Wright.

– Når denne utleiemuligheten falt bort, var det vanskelig å se andre muligheter enn å gjøre Ellingsrud til soknekirke igjen, sier han.

Han sier alternativet ville vært å fristille kirken og leie den ut i sin helhet til en migrantmenighet, slik man har gjort i Bredtvet kirke i Bjerke bydel.

– Men det er vanskelig å se for seg dette på Ellingsrud. Kirken er omtrent eneste samlingssted i Ellingsrud og må være tilgjengelig for befolkningen der.

Dramatisk underskudd

Bakgrunnen for sommerens vedtak var den svært krevende økonomiske situasjonen i Kirkelig fellesråd i Oslo. Ifølge kirkeverge Robert Wright har de hatt en underdekning «i forhold til sunn drift» på omkring 10 millioner kroner. I tillegg er vedlikeholdsetterslepet på omkring én milliard.

Bjørn Edvard Engstrøm sier at de aldri har vært imot utleie til bymisjonen, men at det er fristillingen de har reagert på. Han har blant annet fryktet at en slik status vil kunne føre til at kirken «blir solgt ved neste korsvei». Tidligere har han også uttalt at han er redd for en splittelse mellom Ellingsrud og Furuset menighet dersom kirken fristilles.

Varsler fest

Selv om Fellesrådet nå har reversert vedtaket, slippes likevel ikke jubelen løs for fullt blant ildsjelene i menigheten. Oslo bispedømmeråd har siste ord i saken, og det er fortsatt ikke sagt. Det skjer først på mandag.

– Men vi har fått signaler om at de stiller seg på linje med Fellesrådet, sier Engstrøm, som varsler fest i kirken dersom de får gjennomslag.

Kirkeverge Robert Wright sier at Fellesrådet nå vil jobbe videre med å se på mulighetene for å utvikle et såkalt «Forandringshus» sammen med KFUK-KFUM i Ellingsrud kirke. Det ser Engstrøm positivt på.

– Vi har et behov for tiltak for barn og unge, så hvis vi kan få til dette, så er det veldig bra.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal avviser at de har gjort noen helomvending i når det gjelder eventuell leie av Ellingsrud kirke.

– Vi gjorde et omfattende utredningsarbeid rundt behov, og landet på at oppgraderingsbehovene i bygget er for store i forhold til prosjektenes finansieringsrisiko.

LES MER:

• REPORTASJE: En rekke Oslo-kirker står i fare for å bli nedlagt. Om noen år kan flere ­kirker lide samme skjebne. Mister­ vi noe av oss selv på veien?­

Kirkebruksplanen kan være lovstridig

Fattet endelig vedtak: Ellingsrud kirke leies ut

---

Kirkebruksplanen for Oslo

  • Kirkebruksplanen er et p­rosjekt i samarbeid mellom Kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo Bispedømmeråd.
  • Målet er å øke ­kvaliteten og deltakelsen, samt øke ­inntektene og redusere ­kostnadene til Den norske kirke i Oslo.
  • Planen innebærer at et en rekke kirker må avvikle ordinær gudstjeneste­virksomhet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion