Religion

Frykter Indremisjonsforbundets samlivskrav gir omdømmetap for kristne folkehøgskoler

Elevrådet på Ålesund folkehøgskole skal dele ut regnbuebånd som en reaksjon på skoleeierens samlivskrav til ansatte. De får støtte fra KFUK-KFUM-general, som får refs av rektor.

– Oppmerksomheten rundt verdidokumentet til Indremisjonsforbundet setter de kristne folkehøgskolene i et dårlig lys. Det synes vi er trist, sier Sophie Iversen Bjørnsen, elevrådsleder på Ålesund folkehøgskole, som eies av Indremisjonsforbundet (ImF).

Sammen med en gruppe elever på skolen har hun bestilt 150 regnbuearmbånd fra Amnesty, som de ønsker å dele ut til elever og lærere på skolen. Med båndene ønsker de å signalisere at de ikke stiller seg bak deler av skolens verdidokument med samlivskrav til ansatte.

Medieblest rundt verdidokument med samlivskrav

Bakgrunnen for utdelingen er medieblesten rundt verdidokumentet som også ligger til grunn for en annen ImF-eid skole i Ålesund, nemlig den planlagte folkehøgskolen på Sjøholt.

«Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv, og det forventes at alle lever i samsvar med dette», heter det i dokumentet som nyansatte lærere og rektor må skrive under på. Dermed risikerer en homofilt samlevende jobbsøker å bli diskvalifisert som lærer ved skolen.

Samlivskrav som dette gjelder ved samtlige 25 skoler som ImF er eier eller deleier av. Etter at Bygdebladet først omtalte saken, har flere politikere reagert negativt. Enkelte har dessuten tatt til orde for en lovendring. I dag støtter skolene seg blant annet til en unntaksbestemmelse i Likestillings- og diskrimineringsloven når de stiller verdikrav til sine ansatte.

'Kan gjøre homofile usikre'

Elevrådsleder Bjørnsen mener verdidokumentet gir inntrykk av at elever og lærere «ikke kan være den du er på folkehøgskolen».

– Det kan føre til at elever føler seg utrygge på sin legning, sier hun, som sier at de også ønsker å starte en aksjon i sosiale medier.

– Dere har selv valgt å søke dere til denne folkehøgskolen. Burde dere ikke da respektere skolens verdier?

– Jeg har ikke valgt skole på grunn av deres verdier, men på grunnlag av hva skolen driver med og hvor skolen ligger. Jeg er med på mange av skolens kristne arrangementer, men jeg synes ikke det er greit når ImF kommer med uttalelser som kan gjøre homofile usikre på seg selv.

Vil ha fram mangfold

Generalsekretær Øystein Magelssen i KFUK-KFUM mener Sjøholt-saken er i ferd med å gi kristne folkehøgskoler et omdømmeproblem. Organisasjonen er eier av fem folkehøgskoler, som alle har et kristent verdigrunnlag, men forutsetter ikke en spesifikk seksuell orientering eller samlivsform for å være ansatt.

– Rent prinsipielt respekterer vi ImFs rett til å mene og praktisere det de gjør, men denne saken skaper et uakseptabelt inntrykk av at alle kristne folkehøgskoler har samme holdning, sier han, og presiserer at dette ikke er tilfellet.

– Hva tenker du er løsningen for skoleeiere som ImF?

– Det er ikke min oppgave å finne en løsning eller forvente at de skal endre standpunkt. De er frie til å stå for dette, men det er veldig problematisk når synet og praksisen de har oppfattes som ensbetydende med hva det er å være kristen.

Rektor ikke imponert av utspill

KFUK-KFUM er også deleiere i fire andre folkehøgskoler, Danvik, Grenland, Sagavoll og Sørlandet. Magelssen sendte mandag brev til ledelsen ved disse fire skolene for å bringe klarhet i deres policy når det gjelder samlivsetiske krav ved ansettelser.

– Deretter vil vi vurdere vårt videre engasjement. På disse skolene vil vi ikke respektere en praksis vi ikke selv kan stå inne for.

Rektor ved Ålesund folkehøgskole, Sven Wågen Sæther, sier at han ikke lar seg provosere av egne elever i denne saken.

– De er ryddige og tar noen grep for å synliggjøre bredden og elevmangfoldet som er i skolen vår.

I stedet fyrer han løs mot Magelssen:

– Jeg er derimot ikke spesielt imponert over andre organisasjoner som vil profilere seg i en sak som er ganske sammensatt og vanskelig å skaffe seg oversikt over, sier han.

– Når vi har mange ulike folkehøgskoler på ulike verdigrunnlag, er det med på å sikre åndsfrihet i samfunnet vårt. Det er det vakre med slike ulikheter mellom folkehøgskolene.

LES MER:

NLM-topp reagerer på Amnesty-kampanje mot kristen folkehøgskole

Raja gir ImF-skole støtte: Kan stille verdikrav til ansatte

Reagerer på Indremisjonsforbundets verdidokument

---

Indremisjonsforbundet

  • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • Kilde: ImF

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion