Religion

Fløyene mobiliserer i Frelsesarmeen

Konservative og liberale i Frelsesarmeen oppretter Facebook-grupper der de mobiliserer meningsfeller i spørsmålet om likekjønnet vigsel.

Rett før jul ble den private Facebook-gruppen «For en åpen og inkluderende Frelsesarmé» opprettet. Deretter ble den private Facebook-gruppen «Én Frelsesarmé – med kjærlighet til sannheten» opprettet 30. desember.

Mens medlemmene av den første «ønsker at Frelsesarmeen skal være åpen og inkluderende overfor alle mennesker, uansett kjønn eller seksuell legning», er den andre for de som mener Frelsesarmeen ikke kan «leve med delt syn i saker som eksempelvis samkjønnede relasjoner, samboerskap og abort».

Kritisk til at «folk krever den ene og fulle sannheten»

Marta Maria Espeseth er leder for frelsesarmékorpsene i Gol og Fagernes og sitter i Frelsesarmeens etiske råd. Administratorene av Facebook-gruppen «For en åpen og inkluderende Frelsesarmé» har bedt henne uttale seg på vegne av gruppen.

Espeseth understreker at det finnes mange ulike posisjoner internt i Facebook-gruppen, og at det også er mange medlemmer av Frelsesarmeen som ikke ønsker å være med i slike fora fordi de ikke ønsker splittelse.

– Jeg ønsker heller ikke splittelse. Jeg ønsker enhet og fokus på det Frelsesarmeen er kalt til å gjøre. Samtidig ønsker jeg å være tydelig og si fra når det kommer frem så mange bastante meninger, når folk krever den ene og fulle sannheten.

– Nærmer seg en form for maktspråk

– Viser du da til Facebook-gruppen «Én Frelsesarmé – med kjærlighet til sannheten»?

– Ja, jeg har jo ikke innsyn i gruppa, men så godt kjenner jeg argumentasjonen til en del av de som ytrer seg, at jeg mener det nærmer seg en form for maktspråk. Da er det viktig at også andre stemmer høres. Vi er mange i Frelsesarmeen som mener noe annet, og som ønsker at mennesker som lever i likekjønnede forhold kan være soldater og offiserer i Frelsesarmeen, sier Espeseth.

Vårt Land har vært i kontakt med administratorene av Facebook-gruppen «Én Frelsesarmé – med kjærlighet til sannheten», men har ikke lyktes med å få en uttalelse fra disse.

Hardere fronter om likekjønnet ekteskap

Vårt Land skrev i november at en person som lever i likekjønnet ekteskap, har fått bli soldat i Frelsesarmeen i Norge. Det har etter alt å dømme aldri skjedd før. Espeseth forteller at episoden har skapt uro i organisasjonen, og at frontene har hardnet til.

For noen år siden tok Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter initiativ til samtaler om seksualitet i organisasjonen, forklarer Espeseth. Hun har selv deltatt i slike samtaler i regi av Frelsesarmeens etiske råd, og lokalt i korpsene hun leder.

– Vi var ikke ferdige med den prosessen da nyheten om gjenopptagelsen av soldaten ble kjent. Det skapte nok litt usikkerhet, men samtidig ga det samtalene ekstra energi og aktualitet.

Opprop: «Tid for inkludering av homofile»

Espeseth sier at Facebook-gruppen «For en åpen og inkluderende Frelsesarmé» ønsker at Frelsesarmeen skal endre regelverket, slik at homofilt samlevende kan bli soldater og offiserer.

De ønsker at det skal være rom for to syn i Frelsesarmeen og at spørsmålet om likekjønnet vigsel skal ses som et samvittighetsspørsmål den enkelte må ta stilling til. Gruppen ønsker at det skal være rom for respektfulle samtaler om temaet.

– Antidiskriminering

Espeseth sier dette også er målet for oppropet «Tid for inkludering av homofile», som nylig ble startet av en av administratorene av den liberale Facebook-gruppen, Ingebjørg Mikaelsen Lyster.

Lyster oppfordrer medlemmer av Facebook-gruppen med tilknytning til Frelsearmeen til å skrive under på oppropet, fordi det vil gi «større tyngde internt i organisasjonen».

– Vi som er med i gruppen og skriver under på oppropet har ulike begrunnelser. Antidiskriminering er kanskje den sterkeste begrunnelsen. Frelsesarmeen har sluttet seg til FNs menneskerettighetserklæring, og det innebærer å ta avstand fra diskriminering av homofile. Internasjonalt har Frelsesarmeen uttalt seg tydelig mot homofobi, vold og diskriminering av homofile og transpersoner. Vi mener vi må være konsistente også overfor egne soldater og offiserer, sier Marta Maria Espeseth.

– Ikke et fundamentalistisk bibelsyn

I tillegg fokuserer mange av de som er med i Facebook-gruppen på Frelsesarmeens teologi og historie.

– Frelsesarmeens bibelsyn er hverken fundamentalistisk eller biblisistisk, og teologidannelsen har vektlagt Åndens frihet og personlig erfaring i møte med Bibelen, spesielt når det gjelder kvinners plass i kirken og synet på sakramentene. Frelsesarmeens holdninger har tradisjonelt vært preget av pragmatiske løsninger og levd liv, sier Espeseth.

– Det er ikke unaturlig at det dukker opp ulike fora for meningsutveksling, og vi er glade for alle utvekslinger hvor vi ser respekt for hverandre uavhengig av synspunkter, sier nestleder i Frelsesarmeen Bente Gundersen om de nyopprettede Facebook-gruppene.

Bente S. Gundersen er nestleder i Frelsesarmeen i Norge. Foto: Frelsesarmeen

Nestleder i Frelsesarmeen: – Høyt under taket

I en tekst-melding til Vårt Land skriver nestleder i Frelsesarmeen i Norge, Bente S. Gundersen, at det i Frelsesarmeen er høyt under taket for ulike ståsteder.

– Da er det ikke unaturlig at det dukker opp ulike fora for meningsutveksling, og vi er glade for alle utvekslinger hvor vi ser respekt for hverandre uavhengig av synspunkter. Vi ønsker en samtale som ikke polariserer, men som belyser godt og øker forståelsen for hvordan vi kan leve med uenighet, uttaler nestlederen.

LES MER OM SAMLIVSDEBATTEN I FRELSESARMEEN:

Frelsesarmeens stille «homo-opprør»

Divisjonsleder i Frelsesarmeen: – Kan ikke tolke samlivsspørsmål etter eget skjønn

Svensk frelsesarme-leder: – Frelsesarmeens syn på likekjønnede forhold har ikke forandret seg

---

Frelsesarmeen

  • En internasjonal, kristen organisasjon og trossamfunn, utviklet fra Øst-Londons kristne misjon, stiftet i 1865. I Norge ble Frelsesarmeen grunnlagt i 1888.
  • Frelsesarmeens offisielle syn tilsier at seksuelt samliv er forbeholdt ekteskapet mellom mann og kvinne. Det betyr at samboere og homofilt samlevende ikke kan være soldater i Frelsesarmeen.
  • I høst gjenopptok likevel et norsk frelsesarmé-korps en kvinne som lever i et likekjønnet ekteskap til soldat. Kvinnen hadde ved årtusenskiftet blitt strøket som soldat av ledelsen, fordi hun hadde flyttet sammen med kjæresten sin.
  • Kilde: Store norske leksikon og Frelsesarmeen

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion